Lahjoita Helsinki Pride -viikon järjestämiseen

51000

Helsinki Pride -viikko on Helsinki Pride -yhteisö ry:n järjestämä sateenkaareva ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtuma.

Poista

Kuvaus

Helsinki Pride -viikko on Helsinki Pride -yhteisö ry:n järjestämä sateenkaareva ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtuma. Pride-viikon sydämessä ovat lauantain Kulkue ja Puistojuhla, jotka ovat viime vuosina tuoneet yhteen kymmeniä tuhansia ihmisiä. Nopeasti kasvaneet kävijämäärät ovat nostaneet erityisesti turvallisuuskuluja sekä Puistojuhlan fasiliteettikuluja huomattavasti. Meille on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, että tästä huolimatta Puistojuhla pysyy myös jatkossa osallistujille maksuttomana kaikkien yhteisenä juhlana. Voit tukea Helsinki Pride- viikon järjestämistä lahjoittamalla.

Helsinki Pride -yhteisö ry:n rahankeräysluvan tiedot
Luvan saaja: Seta ry
Luvan myöntäjä: Poliisihallitus (3.11.2017)
Luvan numero: RA/2017/1106
Toimeenpanoaika: 3.11.2017-31.12.2019
Toimeenpanoalue: koko Suomi lukuunottamatta Ahvenanmaata
Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Kerätyt varat käytetään Helsinki Pride -yhteisö ry:n ihmisoikeustyöhön,
koulutustoimintaan, vertaistukitoimintaa, yhteisölliseen viestintään, viestintään, nuorisotyöhön sekä muuhun
yhdenvertaisuutta edistävään toimintaan ja palveluihin. Varoilla järjestetään vertaistuellisia ryhmiä,
teemallisia työpajoja ja tapahtumia. Tarkempi käyttötarkoitus määräytyy lahjoituksen viitenumeron perusteella
tai erityiskampanjoiden osalta se ilmoitetaan erikseen.
Varojen käyttöajankohta: Kerätyt varat käytetään pääsääntöisesti sinä kalenterivuonna kuin ne on kerätty.
Kuitenkin erityistilanteissa varojen käyttö voi tapahtua kahden kalenterivuoden kuluessa lahjoituksesta.