Lahjoita sateenkaarierityiseen nuorisotyöhön

51000

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret ovat erityisen haavoittuvassa asemassa.  Helsinki Pride yhteisö ry:n ympärivuotisen nuorisotyön tavoitteena on kehittää  nuorisotyötä niin, että jokainen nuori tulisi kohdatuksi ja arvostetuksi sellaisena kuin on.

Poista

Kuvaus

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret ovat erityisen haavoittuvassa asemassa. Yhteiskunnan syrjivät rakenteet ja normatiiviset asenteet kohdistuu usein nuoriin kaikista kovimmin. Helsinki Pride yhteisö ry:n ympärivuotisen nuorisotyön tavoitteena on kehittää  turvallisia tiloja, vertaistuellista toimintaa sekä ammatillista tukea nuorille, jotta jokainen nuori voisi olla oma itsensä, kokea yhteenkuuluvuutta  ja saada vahvistusta tulevaan.

Voit nyt lahjoittaa kohdennetusti sateenkaarieristyiseen nuorisotyöhön.

Helsinki Pride -yhteisö ry:n rahankeräysluvan tiedot
Luvan saaja: Seta ry
Luvan myöntäjä: Poliisihallitus (3.11.2017)
Luvan numero: RA/2017/1106
Toimeenpanoaika: 3.11.2017-31.12.2019
Toimeenpanoalue: koko Suomi lukuunottamatta Ahvenanmaata
Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Kerätyt varat käytetään Helsinki Pride -yhteisö ry:n ihmisoikeustyöhön,
koulutustoimintaan, vertaistukitoimintaa, yhteisölliseen viestintään, viestintään, nuorisotyöhön sekä muuhun
yhdenvertaisuutta edistävään toimintaan ja palveluihin. Varoilla järjestetään vertaistuellisia ryhmiä,
teemallisia työpajoja ja tapahtumia. Tarkempi käyttötarkoitus määräytyy lahjoituksen viitenumeron perusteella
tai erityiskampanjoiden osalta se ilmoitetaan erikseen.
Varojen käyttöajankohta: Kerätyt varat käytetään pääsääntöisesti sinä kalenterivuonna kuin ne on kerätty.
Kuitenkin erityistilanteissa varojen käyttö voi tapahtua kahden kalenterivuoden kuluessa lahjoituksesta.