Lahjoita Together With Pride -toimintaan

51000

Helsinki Pride -yhteisön Together with Pride -työ tarjoaa ammatillista tukea, vertaistuellisia ryhmiä sekä vaikuttaa  lhbtiq* -turvapaikanhakijoiden ja pakolaistaustaisten oikeuksien edistämiseksi.

 

Poista

Kuvaus

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat turvapaikanhakijat ja pakolaistaustaiset ihmiset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa. Monilla on traumaattisia kokemuksia lähtömaistaan, eikä turvapaikkaprosessin rakenteet usein tarjoa riittävää tukea ja työkaluja selviytymiseen. Helsinki Pride -yhteisön Together with Pride -työ tarjoaa ammatillista tukea, vertaistuellisia ryhmiä sekä vaikuttaa  lhbtiq* -turvapaikanhakijoiden ja pakolaistaustaisten oikeuksien edistämiseksi.

 

Voit nyt lahjoittaa kohdennetusti turvapaikanhakijoiden ja pakolaistaustaisten Together with Pride-työhön.

Helsinki Pride -yhteisö ry:n rahankeräysluvan tiedot
Luvan saaja: Seta ry
Luvan myöntäjä: Poliisihallitus (3.11.2017)
Luvan numero: RA/2017/1106
Toimeenpanoaika: 3.11.2017-31.12.2019
Toimeenpanoalue: koko Suomi lukuunottamatta Ahvenanmaata
Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Kerätyt varat käytetään Helsinki Pride -yhteisö ry:n ihmisoikeustyöhön,
koulutustoimintaan, vertaistukitoimintaa, yhteisölliseen viestintään, viestintään, nuorisotyöhön sekä muuhun
yhdenvertaisuutta edistävään toimintaan ja palveluihin. Varoilla järjestetään vertaistuellisia ryhmiä,
teemallisia työpajoja ja tapahtumia. Tarkempi käyttötarkoitus määräytyy lahjoituksen viitenumeron perusteella
tai erityiskampanjoiden osalta se ilmoitetaan erikseen.
Varojen käyttöajankohta: Kerätyt varat käytetään pääsääntöisesti sinä kalenterivuonna kuin ne on kerätty.
Kuitenkin erityistilanteissa varojen käyttö voi tapahtua kahden kalenterivuoden kuluessa lahjoituksesta.