Koronavirusvarautuminen Helsinki Pride -yhteisössä – päivittyvä uutinen

Ajankohtaista tietoa muutoksista Helsinki Pride -yhteisön toiminnasta koronaviruksen vuoksi. | Up-to-date information on changes in Helsinki Pride Community's activities due to coronavirus outbreak. The post will be updated regularly.

(English Below)

Helsinki Pride -yhteisö muuttaa koronaviruksen takia toimintaansa seuraavasti:

(viimeksi päivitetty 17.3.2020)

Sosiaali- ja nuorisotoiminta

 

Haluamme tehdä osuutemme siinä, että koronaviruksen aiheuttaman pandemian leviäminen saadaan tukahdutettua. Varokeinona olemme laittaneet ryhmätoiminnan tauolle. Helsinki Pride-yhteisön tiloissa järjestettävät ryhmätoiminnot ovat tauolla huhtikuun loppuun asti. Nuorten tapaamiset ovat tauolla toistaiseksi.

 

Yksilötapaamiset järjestetään ensisijaisesti etätapaamisina huhtikuun loppuun asti, olemme jokaiseen ajan jo varanneeseen erikseen yhteydessä. Käytämme etätapaamisissa ensisijaisesti videopuheluita tai tavallisia puheluita. Tämä voi aiheuttaa teknisiä ongelmia etenkin asiakastapaamisissa, joissa tarvitaan myös puhelintulkkausta. Joitain tapaamisia joudumme siirtämään. Pahoittelemme aiheutuvaa vaivaa!

 

Helsinki Pride -viikko 2020

 

Suomen hallitus on suositellut yli 500 ihmisen tapahtumien perumista toukokuun loppuun asti. Tällä hetkellä oletamme ja toivomme, että nykyiset toimenpiteet purevat ja koronavirusepidemia on jo ohi kesäkuussa, ja pääsemme 22.-28.6. juhlimaan Helsinki Pride -viikkoa, joka huipentuu kulkueeseen ja puistojuhlaan lauantaina 27.6.

 

Seuraamme kuitenkin tilannetta tarkasti ja varaudumme eri vaihtoehtoihin. Tiedotamme välittömästi, jos tilanne Helsinki Pride -viikon järjestämisen osalta muuttuu.

Helsinki Prideen liittyvät tapaamiset pyritään järjestämään etäyhteydellä, olemme niiden osalta yhteydessä suoraan yhteistyökumppaneihimme. Esim. ohjelmajärjestäjien infotilaisuus 15.4. klo 16-18 pyritään järjestämään etäyhteydellä.

 

Muu toiminta

 

Muut tapahtumat ja tapaamiset, kuten hallituksen kokoukset, pyritään järjestämään etäyhteydellä. Laitamme osallistumisesta ohjeet suoraan osallistujille.

 

Kevätkokouksen ajankohta 23.4. klo 18.30 alkaen on toistaiseksi voimassa, selvitämme mahdollisuuksia etäosallistumiseen. Tiedotamme jäseniä kevätkokouksesta myöhemmin.

 

Käytämme kaikkiin etäyhteyksiin lähtökohtaisesti Google Hangouts Meet – videopuheluita: https://meet.google.com/

 

Helsinki Pride -yhteisö toivottaa kaikille jaksamista korona-kauden keskelle!

(EN)

Measures taken in the Helsinki Pride Community regarding coronavirus outbreak – updated list of actions

The Helsinki Pride Community introduces the following changes to its activities:

(Latest update was done 17 March 2020)

Social Work and Youth Activities

 

We want to do our share in curtailing the coronavirus pandemic. Thus we’ve put our group activities on hold as a preventive measure. The group activities taking place at Helsinki Pride Community’s facilities are on hold until end of April. Youth meetings are on hold until further notice.

 

Individual consultations will be organized primarily as remote meetings, so we will contact everyone with an appointment individually to arrange it. We will be mainly using online or phone calls for holding these meetings. This might cause technical difficulties in appointments that require phone interpretation, and we might be forced to postpone some meetings. Our apologies for the inconvenience!

 

The Helsinki Pride Week 2020

 

The Finnish Government has recommended to cancel public gatherings of over 500 participants until end of May. Currently we’re progressing with the presumption and hope that curtailment measures work efficiently and we’ll be able to process as planned with the Helsinki Pride Week in June: Week should be held 22 to 28 June, and the Parade and Park Festival on Saturday, 27 June.

 

We’re following the developments and new advice of officials closely and are preparing for several options. We will share information on the updated plans as soon as possible.

 

Meetings related to organizing the Helsinki Pride Week will be hold as remote meetings, and we will contact all our partners individually. E.g. we aim to hold the information session for program organizers on 15 April (6-8 pm) as an online gathering.

 

Other Activities

 

We aim to hold other events and meetings, such as board meetings, as remote meetings. We will inform participants individually about the details.

 

The date of the annual spring meeting will so far remain as 23 April, from 6.30pm. We are researching the possibilities for remote participation and will inform our members of the possibilities later on.

 

We use Google Hangouts Meet video calls as our primary technological option for remote meetings: https://meet.google.com/

 

The Helsinki Pride Community sends strength and solidarity to everybody during this tumultuous time!