Koronavirusvarautuminen Helsinki Pride -yhteisössä – päivittyvä uutinen

Ajankohtaista tietoa muutoksista Helsinki Pride -yhteisön toiminnasta koronaviruksen vuoksi. | Up-to-date information on changes in Helsinki Pride Community's activities due to coronavirus outbreak. The post will be updated regularly.

(English Below)

Helsinki Pride -yhteisö muuttaa koronaviruksen takia toimintaansa seuraavasti:

(viimeksi päivitetty 1.6.2020)

 

Sosiaali- ja nuorisotoiminta

 

Haluamme tehdä osuutemme siinä, että koronaviruksen aiheuttaman pandemian leviäminen saadaan tukahdutettua. Varokeinona olemme laittaneet kasvokkain tapahtuvan ryhmätoiminnan tauolle kesäkuun loppuun asti, ellei tapahtumakalenterissamme niitä erikseen mainita järjestettävän etäyhteyksillä. Nuorten tapaamiset ovat tauolla toistaiseksi.

 

Yksilötapaamiset järjestetään ensisijaisesti etätapaamisina kesäkuun loppuun asti, olemme jokaiseen ajan jo varanneeseen erikseen yhteydessä. Käytämme etätapaamisissa ensisijaisesti videopuheluita tai tavallisia puheluita. Tämä voi aiheuttaa teknisiä ongelmia etenkin asiakastapaamisissa, joissa tarvitaan myös puhelintulkkausta. Joitain tapaamisia joudumme siirtämään. Pahoittelemme aiheutuvaa vaivaa!

 

Helsinki Pride -viikko 2020

 

Helsinki Pride -viikko siirretään syyskuulle kokonaisuudessaan ja toteutetaan viikolla 37, eli 7.-13. syyskuuta 2020. Pride-viikko on meille kaikille erittäin merkityksellinen tapahtuma ja haluamme toteuttaa sen niin, että mahdollisimman monella on mahdollisuus osallistua viikon tapahtumiin. Tutkimme eri tapoja tuoda virtuaalinen osallistuminen osaksi viikkoa.

Olemme koonneet yleisimmät kysymykset Helsinki Pride -viikon siirtoa koskien tälle sivustolle. Jos mielessäsi on kysymys, lukaise sivu ja jos et löydä vastausta, ota meihin yhteyttä!

Kesäkuun lopussa haluamme tehdä Pride-värit näkyväksi virtuaalisesti, ja kehitämme tällä hetkellä eri kampanjaideoita sitä varten. Lisäksi kansainväliset Pride-organisaatiot järjestävät Global Pride-tapahtuman lauantaina 27.6., jossa on 24 tunnin ajan striimattua Pride-ohjelmaa kaikkialta maailmasta.

Helsinki Pride -viikon järjestelyihin liittyvät tapaamiset pidetään toistaiseksi etäyhteydellä, olemme niiden osalta yhteydessä suoraan yhteistyökumppaneihimme.

 

Muu toiminta

 

Muut tapahtumat ja tapaamiset, kuten hallituksen kokoukset, pyritään järjestämään etäyhteydellä. Laitamme osallistumisesta ohjeet suoraan osallistujille. Yhdistyksen kevätkokouksen osalta ollaan yhteydessä suoraan jäseniin sähköpostitse kevään aikana. Heinäkuun toimintamme on tauolla.

 

Käytämme kaikkiin etäyhteyksiin lähtökohtaisesti Google Hangouts Meet – videopuheluita: https://meet.google.com/

 

Jos sinulla on kysyttävää toiminnastamme, ota meihin yhteyttä, vastaamme mielellämme. Helsinki Pride -yhteisö toivottaa kaikille jaksamista korona-kauden keskelle!

 

(EN)

Measures taken in the Helsinki Pride Community regarding coronavirus outbreak – updated list of actions

The Helsinki Pride Community introduces the following changes to its activities:

(Latest update was done 1 June 2020)

 

Social Work and Youth Activities

 

We want to do our share in curtailing the coronavirus pandemic. Thus we’ve put our face to face group activities on hold until the end of June, unless indicated in our event calendar that it would be organized with remote connection. Youth meetings are on hold until further notice.

 

Individual consultations will be organized primarily as remote meetings, so we will contact everyone with an appointment individually to arrange it. We will be mainly using online or phone calls for holding these meetings. This might cause technical difficulties in appointments that require phone interpretation, and we might be forced to postpone some meetings. Our apologies for the inconvenience!

 

The Helsinki Pride Week 2020

 

The Helsinki Pride Week is postponed to week 37, and will take place from 7 to 13 September 2020. The Week is of high importance to us all, which is why we aim to make it as accessible as possible to all kind of participants. Hence, we are also exploring possibilities of virtual participation.

We’ve put together (in Finnish) some of the most frequently asked questions about the postponement of the Pride Week. In case of questions, do have a look at the FAQ and if it doesn’t offer you the question you need, do contact us and let us know!

In the original Pride Week in late June we want to make all the rainbow colors visible virtually and are currently planning campaigns for that. In addition, international Pride organizers will organize a virtual Global Pride event on Saturday 27 June, and stream Pride-content all over the world for 24 hours.

Meetings related to organizing the Helsinki Pride Week will be hold as remote meetings until otherwise indicated, and we will contact all our partners individually.

 

Other Activities

 

We aim to hold other events and meetings, such as board meetings, as remote meetings. We will inform participants individually about the details. In July our activities will be on hold.

 

Regarding the date and meeting method of the annual spring meeting of the organization, we will inform our members directly via email.

 

We use Google Hangouts Meet video calls as our primary technological option for remote meetings: https://meet.google.com/

 

In case of any questions, do contact us without hesitation. The Helsinki Pride Community sends strength and solidarity to everybody during this tumultuous time!