Helsinki Pride -yhteisö

Helsinki Pride -yhteisö

Helsinki Pride -yhteisö on ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestö joka

-tekee monipuolista sosiaali- ja nuorisotyötä
-tarjoaa koulutus- ja konsultointipalveluita
-järjestää ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtuma Helsinki Pride -viikon
-vaikuttaa edistääkseen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ja hyvinvointia

Toiminta

Helsinki Pride -yhteisö perustaa toimintansa sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden asiantuntijuuteen, vahvaan yhteisö- ja verkosto- ja kumppanuustyöhön sekä aktiiviseen vapaaehtoistoimijuuteen. Tarjoamme tukea, tietoa ja mahdollisuuksia vaikuttaa ihmisoikeuksien edistämiseen.

Tuemme päivittäisessä työssämme seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia (LHBTIQ+) ihmisiä huomioiden erityisen haavoittuvassa asemassa olevat, ja edistämme muiden toimijoiden kykyä vastata LHBTIQ+ -ihmisten tarpeisiin. Pyrimme vähentämään LHBTIQ+ -ihmisten kohtaamaa syrjintää ja yksinäisyyttä, sekä vahvistamaan yhteisön jäsenten osallisuutta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia monipuolisella sosiaali- ja nuorisotyöllä. Tuotamme Suomen suurimman kulttuuri- ja ihmisoikeustapahtuma Helsinki Pride -viikon osana yhteisö- ja vaikuttamistyötämme kumppaneiden ja vapaaehtoisten laajalla tuella.

Tavoitteemme

Tavoitteemme on, että osallisuus, tuki ja vaikuttaminen on mahdollista jokaiselle ilman pelkoa syrjinnästä.

Teemme työtä sen eteen, että erityisen haavoittuvassa asemassa olevien LHBTIQ+ -ihmisten hyvinvointia koskeva haavoittuvuus ja oikeudet on huomioitu kaikilla yhteiskunnan tasoilla ja palvelujärjestelmästä löytyy tarvittava ennaltaehkäisevä ja kohdennettu tuki.

Visiomme on, että yhteiskunta on avoin ja turvallinen kaikille seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä ja sukupuolen ilmaisusta riippumatta ja että syrjivät rakenteet yhteiskunnan kaikilla tasoilla on murrettu.

Yhteisön historia

Yhteisömme historiaa 70-luvun vapautuspäivistä aina nykyisyyteen, Helsinki Pride -yhteisöksi.
Tutustu Priden historiaan

Mitä teemme

Vapaa-ajan toimintamme on pääosin kaikille avointa. Järjestämme monipuolisesti erilaisia tapahtumia keskusteluilloista toiminnallisiin harrasteryhmiin ja kursseihin.
Tutustu ympärivuotiseen toimintaan

Toimijat & yhteystiedot

Täältä löydät työntekijöidemme sekä toimipaikkojemme yhteystiedot.
Katso yhteystietomme

Yhdistys

Olemme olemassa, jotta kukaan ei jäisi yksin. Vuodesta 1991 lähtien olemme tehneet töitä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten oikeuksien, osallisuuden ja hyvinvoinnin eteen.
Tutustu yhdistykseemme

Pride Media – lisää meistä

Uusimmat uutiset, blogit ja kannanotot liittyen Helsinki Pride -yhteisöön sekä LHBTIQ+ -aiheisiin.

3.7.2021 Tiedotteet & kannanotot Helsinki Pride -yhteisö jakaa Ylpeys muuttaa maailmaa - tunnustuspalkin...
2.7.2021 Blogi Helsinki Pride viikon 2021 yhteisökumppanikolumnin on kirjoittanut Diak...

Pride sosiaalisessa mediassa

Hyvää kansainvälistä ei-binaaristen ja muunsukupuolisten päivää! 💛⚪💜🖤

@trasek_ry kiteyttää postauksessaan päivän teemasta hyvin:

Ei-binäärisyyttä ja/tai muunsukupuolisuutta ei voi päätellä henkilön ulkonäöstä, vaatetuksesta, iästä tai asemasta.

Sukupuolten moninaisuuden tunnustaminen ja tunnistaminen helpottaisi huomattavasti ei-binääristen ihmisten elämää.

Kaksijakoinen sukupuolijärjestelmä sulkee ulos ei-binääriset henkilöt ja aiheuttaa vähemmistöstressiä. Heitä ei myöskään tilastoida kattavasti, sillä binääristä sukupuolta tiedustellaan niin erilaisissa virallisissa lomakkeissa kuin vastasyntyneestä vauvastakin.

Henkilötunnuksen sukupuolittavuus sekä syntymässä määriteltyä sukupuolta vastaava merkintä passissa ja henkilökortissa eivät vastaa sitä sukupuoli-identiteettiä, joka ei-binäärisellä / muunsukupuolisella ihmisellä on.

Esimerkiksi Australiassa, Kanadassa ja Tanskassa on mahdollista saada passiin ei-binäärinen sukupuolimerkintä.

*
Arjessa liittolaisuutta voi osoittaa esimerkiksi seuraavasti:
- tarjoamalla sukupuolineutraaleja pukuhuoneita ja wc-tiloja kouluissa, työpaikoilla ja harrastustiloissa.


- käyttämällä vieraskielisissä tilanteissa sukupuolisensitiivisiä pronomineja, kuten ruotsin ’hen’ ja englannin ’they’. Henkilöltä voi kysyä, mitä pronomineja hän haluaa itsestään käytettävän. 


- käyttämällä sukupuolisensitiivistä kieltä ylipäätään. Suomen kielessä on monia, hyviä sanoja, jotka huomioivat myös sukupuoleltaan moninaiset: oppilas, kaveri, yleisö, ihminen, kollega, kumppani, esihenkilö jne.

#nonbinary #nonbinaryvisibilityday #trasek_ry #sukupuolenmoninaisuus #eibinäärinen #muunsukupuolinen

#helsinkiprideyhteisö #ylpeysmuuttaamaailmaa #changintheworldwithpride
...

Työ yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon puolesta jatkuu pride-viikon jälkeenkin. Sinäkin voit tukea ympärivuotista yhteisö- ja ihmisoikeustyötämme liittymällä Helsinki Pride -yhteisön tukijoiden joukkoon jäsenenä, lahjoituksella tai kumppanuudella: linkki biossa! 🌈

Edistämme seksuaali ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ja hyvinvointia sosiaali- ja nuorisotyön, koulutus ja vaikuttamistyön kuin Suomen suurimman ihmisoikeustapahtuman avulla. 3/4 työmme resursseistamme mahdollistuu yksityisten tukijoiden ja kumppaneiden tuella.
Tue työtämme liittymällä yhdistyksen viralliseksi jäseneksi 2021
🦄40€
🦄20€
Tue työtämme lahjoittamalla (5-1000€):
🌈 Sateenkaarinuoria tukevalle Nuorten Pride -työlle
🌈 Turvapaikanhakijoiden ja pakolaistaustaisten Together with Pride -työlle
🌈 Helsinki Pride -viikon mahdollistamiseen

Tervetuloa muuttamaan maailmaa Helsinki Pride -yhteisöön! 🌈
#workingwithpride #helsinkiprideyhteisö #helsinkipride #changingtheworldwithpride #ylpeysmuuttaamaailmaa #pride #helsinkiprideweek #helsinkipride2021 #partnerswithpride
...