Nuorten Pride toimintamme sisältää 13-29 -vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille yksilötapaamisia, vertais- ja pienryhmätoimintaa. Toiminta on luottamuksellista, työntekijöillä ja vapaaehtoisilla on vaitiolovelvollisuus. Toimistollamme ei ole avoimia aukioloaikoja, joten aika tapaamiseen tulee varata etukäteen.

Ylläpidämme Nuorten Pride – verkostoa, joka kokoaa yhteen sateenkaarierityistä ja-sensitiivistä toimintaa tuottavat organisaatiot pääkaupunkiseudulla.

Järjestimme yhteistyössä Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden ja Helsingin kaupunginmuseon kanssa Nuorten Pride – viikon 2024.

Nuorten Pride -toiminta

Yksilötyö

Yksilötapaamisissa 13-29 -vuotiailla nuorilla ja nuorilla aikuisilla on mahdollisuus saada neuvontaa ja tukea seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Yksilötyö toimii myös turvallisena siltana muihin palveluihin.
Lue lisää yksilötyöstä

Pienryhmätoiminta

Oletko kiinnostunut sateenkaarevasta toiminnasta, muttet ole vielä löytänyt mukaan? Tule mukaan nuorten aikuisten pienryhmään, jossa keskustellaan sateenkaariteemojen lisäksi myös muista ryhmäläisille tärkeistä aiheista ja tehdään kaikkea mukavaa yhdessä.

Ryhmän tavoitteena on tutustua vertaisiin sekä samalla lisätä tuntemusta niin sateenkaariyhteisöistä kuin omasta itsestään. Ryhmä on ensisijaisesti suunnattu heille, joille sateenkaareva vertaistoiminta ei ole vielä tuttua.
Lue lisää pienryhmätoiminnasta

Vertaistoiminta

Nuorten Pride-vertaistoimintaa järjestävät eri organisaatiot sateenkaarinuorille ja sateenkaarevaa identiteettiään pohtiville nuorille. Tällä tarkoitetaan seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvia sekä identiteettiään pohtivia. Toimintaa on tarjolla kohdennetusti eri ikäryhmille Helsingin, Espoon ja Vantaan alueella.

Toiminnalla pyritään vähentämään yksinäisyyttä, lisäämään voimauttavia yhteisöllisyyden ja osallisuuden tunteita ja kokemuksia sekä luomaan toisiin nuoriin tutustumisen ja verkostoitumisen mahdollisuuksia.
Lue lisää vertaistoiminnasta

Nuorten Pride -viikko

Nuorten Pride -viikko on 13-29 -vuotiaille sateenkaarinuorille suunnattu tapahtumaviikko kesäkuun viimeisellä viikolla, jossa toimintaa toteuttavat erilaiset nuorisoalan toimijat, kuten esimerkiksi järjestöt ja nuorisotalot.
Lue lisää Nuorten Pride -viikosta

Nuorten Pride -verkosto

Nuorten Pride -verkosto on tarkoitettu nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille. Verkosto kokoaa yhteen sateenkaarierityistä ja-sensitiivistä toimintaa tuottavat organisaatiot pääkaupunkiseudulla.
Lue lisää Nuorten Pride -verkostosta

Ota yhteyttä

Luna Goc

Nuorten Pride yksilö- ja pienryhmätyö.

puh. +358 44 493 2099 / luna@pride.fi