Verkoston jäsenet:

Helsinki Pride -yhteisö ry, Helsingin kaupungin nuorisopalvelut, Kohtaus ry,  Loisto Setlementti, Seta ry, Vamos Helsinki, Espoon nuorisopalvelut, Espoon seurakunnat, Helsingin seurakuntien erityisnuorisotyön keskus (Snellu), Vantaan Nuorisopalvelut, HelsinkiMissio ry, SPR Nuorten Turvatalot, ArcoKerava, Hivpoint, Oranssi ry, Valo-Valmennusyhdistys, Espoon Kaupunginkirjasto, Nuorten mielenterveysseura Yeesi ry, Tyttöjen talo ja Särö (Särö-Sointu -hanke).

 

 

Verkostotapaamiset 2024

Tulevat verkostotapaamiset

7.3.2024 klo 13-15:30

Haluatko mukaan verkostoon? Ole yhteydessä Enni Happoseen: enni@pride.fi.

Verkostotapaaminen 7.3.2024

Nuorten Pride -verkosto kokoontui Helsinki Pride -yhteisön tiloissa, jossa tällä kertaa perehdyimme sateenkaarinuorten kohtaamaan syrjintään online-peleissä ja antigender-liikkeeseen. 

Tapaamisessa ensimmäisenä puhui kulttuurituottaja Iina Kaikko, joka esitteli meillä tuoretta opinnäytetyötään: ”Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien nuorten kokemuksia online-peleissä”.

Iina kertoi online-peliyhteisöissä olevan todella syvälle juurtunutta häirintää, syrjintää, sekä vihapuhetta, joka kohdistuu oikeastaan kaikkiin mahdollisiin vähemmistöihin, mukaan lukien sateenkaariyhteisö. Keskustelussa totesimme, että nuoret puhuvat melko vähän kokemastaan häirinnästä peliyhteisöissä, sillä pitävät sitä niin arkipäiväisenä toimintana.

Iina kehotti sateenkaarinuorten kanssa työskenteleviä aikuisia kannustamaan nuoria raportoimaan häiritsevästä käytöksestä aina pelien ylläpitäjille. Puhuimme myös siitä, miten tärkeää on, että aikuinen on läsnä pelaamisen opettelussa ja erityisesti siinä, miten pelaamiseen liittyviä tunteita käsitellään. 

Verkostotapaamisen toisen puheenvuoron piti Julian Honkasalo. Hän kertoi mitä antigender tarkoittaa ja avasi ilmiötä laajasti. Olimme myös sen äärellä, miten antigenderistisen toiminnan tunnistaminen vaatii yleensä hyvää medialukutaitoa, sillä toimijat eivät kutsu itseään tällä nimellä. Puheenvuoro herätti myös keskustelua siitä, miten sateenkaarinuoret ovat väsyneitä mediassa olevaan vihapuheeseen. 

Suuri kiitos osallistujille ja erityisesti Iinalle ja Julianille kattavista ja mielenkiintoisista puheenvuoroista.

Seuraava Nuorten Pride -verkoston tapaaminen on ma 27.5.2024.

Verkostotapaaminen 25.1.2024

Verkosto kokoontui yhteen Diakonissalaitoksen Vamoksen tiloissa Helsingin Vallilassa ja syventyi Sense of Belonging -hankkeeseen. Sense of Belonging on Helsinki Pride -yhteisön, Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen ja Diakonissalaitoksen Vamoksen yhteinen kolmivuotinen hanke (ESR+), joka tukee seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien 16-29 -vuotiaiden nuorten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta.

Hanketta esittelivät Sense of belonging -hankkeen päällikkö Karoliina Sipilä Vamokselta, perhetyön suunnittelija Sari Hälinen SMOKilta ja koulutussuunnittelija Touko Niinimäki Helsinki Pride -yhteisöltä.

Saimme kuulla myös Sateenkaarevaa nuorisotyötä tekevien verkostosta, kun Sanna Immonen Setalta esitteli tätä valtakunnallista verkostoa.

Verkostolaisten ryhmäkeskustelut nostivat esiin todella moninaisia osaamistarpeita sateenkaariteemoihin liittyen:
- Eri kulttuuritaustat
- Miten todellisesti ylläpidetään turvallisemman tilan periaatteita
- Nepsy-asiat
- Hengellisyys voimavarana
- Resilienssi
- Sukupuolidysforia ja sukupuolieuforia

Ilmiöstä puhututtivat mm.  - Vihapuhe erityisesti verkossa, esim. anti-gender -liikehdintä
- Queerilo
- Sateenkaarinuorten suhde päihteisiin

Kiitos kaikille verkostotapaamiseen osallistuneille ja erityisesti Sense of belonging -hankkeen porukalle!
Tutustu Sense of Belonging -hankkeeseen

Tapaamiset 2021–2023

Verkostotapaaminen 23.11.2023

Nuorten Pride -verkosto kokoontui 23.11.2023 HelsinkiMissiolla.

Tapaamisessa käytiin läpi sateenkaarikentän nostoja sekä ajankohtaisia, sateenkaarinuorille suunnattuja toimintoja.

HelsinkiMissio esitteli tapaamisessa toimintaansa:
- Nuorten kriisipiste, tarjoaa ammatillista keskustelu- ja kriisiapua 12-29-vuotiaille nuorille
- Sateenkaarikaveri, jonka kautta  nuorille voi löytyä monenlaisiin elämäntilanteisiin. Koulutetuista kavereista, noin 20% toimii sateenkaarikavereina.

Tapaamisen lopuksi ryhmäkeskusteluissa oli aiheena sateenkaarinuorten yksinäisyys. Esiin nousivat sateenkaarinuorten yksinäisyyden erityispiirteet, kuten vähemmistöstressi, rakenteellinen syrjintä, tukiverkkojen puute. Verkostossa jaettiin työkaluja sateenkaarinuoren yksinäisyyden kohtaamiseen.

Kiitos osallistujille verkostotapaamisesta, ja erityiskiitos HelsinkiMissiolle.

Verkostotapaaminen 23.3.2023

Nuorten Pride -verkosto kokoontui 23.3.2023 Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksessa Helsingin Pasilassa.

Tapaamisen painotus oli verkoston jäsenten toisille tutuksi tulemisessa ja verkostoitumisessa. Sosiaaliohjaaja Enni Happonen esitteli verkostolle Sukupuolen Moninaisuuden Osaamiskeskuksen toimintaa ja vastasi verkosta nousseihin kysymyksiin. Verkoston jäsenet nostivat kysymyksiä mm. palveluohjaukseen, haasteisiin ja onnistumisiin liittyen.

Kiitos osallistujille mielenkiintoisesta verkostotapaamisesta ja erityiskiitos Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskukselle.

Verkostotapaaminen 24.1.2023

Nuorten Pride -verkosto kokoontui 24.1.2023 Snellun tiloissa Itäkeskuksessa. Mukana oli 12 osallistujaa 8 eri organisaatiosta.

Kokoontumisen aiheena oli hengellinen väkivalta. Hensku Kettusaari Snellusta johdatti verkostoa aiheeseen esittelemässä kirkon toimintaan liittyvän kyselytutkimuksen tuloksia ja ja ohjaamalla keskustelua siitä mitä henkinen väkivalta ja henkinen turvallisuus tarkoittavat. Saimme myös kuulla Snellun sateenkaariyhteyshenkilöiden koulutuksesta Helsingin seurakunnille. Koulutusten tarkoitus on saada tehtyä seurakunnista turvallisempia sateenkaari-ihmisille ja madaltaa kynnystä osallistumiselle.

Parityöskentelyssä pohdimme tarkemmin kirkkoa yhteistyökumppanina ja sitä millaisia mielikuvia kirkosta voi nousta sateenkaarinäkökulmasta. Verkoston jäsenillä oli myös mahdollisuus jakaa omia kokemuksiaan. Keskusteluista nousi useita eri huomioita ja keskusteluja, esim. minne uskaltaa ohjata nuoria jos ei ole varmuutta että vastassa on turvallinen aikuinen joka hyväksyy ja ymmärtää nuoren sateenkaarevuuden. Tai vaikka ei itse kuuluisi kirkkoon, voi silti olla mukana toiminnassa ja vaikuttaa toimintaan. Keskustelua käytiin myös uskonnollisesta sitoutumattomuudesta ja yhteistyön mahdollisuuksista esim. moskeijojen kanssa sekä siitä, millaisessa työroolissa kirkon työntekijä voi olla jos kyseessä on esim. yhteistyössä toteutettava ryhmätoiminta kirkon ulkopuolella.

Verkostotapaamiseen varattiin aikaa vapaalle keskustelulle ja verkoston jäsenten keskinäiseen tutustumiseen. Todettiin, että tähän tulisi varata jatkossa vieläkin enemmän aikaa sillä vapaa keskustelu nähdään arvokkaana ja yhteistyötä mahdollistavana.

Kiitos osallistujille mielenkiintoisesta verkostotapaamisesta ja erityiskiitos Snellulle.

Verkostotapaaminen 16.11.2022

Nuorten Pride -verkosto kokoontui 16.11.2022 Helsinki Pride -yhteisön tiloissa. Tapaamiseen osallistui 12 henkilöä 9 eri organisaatiosta. Kokouksen aiheina oli sateenkaarinuorten perhe- ja läheissuhteet sekä ammattilaisen vähemmistöstressi. Aiheista tulivat kertomaan perhetyöntekijä, perhe- ja paripsykoterapeutti Terhi Väisänen sekä johtava asiantuntija Sanna Metsäpuu Perhesuhdekeskuksesta.Sanna ja Terhi kertoivat sateenkaarinuorten perhe- ja läheissuhteista kattavasti ja johdonmukaisesti. Yhteiskunnan normien ja nuorten hyvinvointiin liittyvän tutkimustiedon kautta pääsimme kuulemaan sateenkaarinuoriin liittyvistä haasteista, kuten salaamisen taakasta, vähemmistöstressistä sekä tunnetyöskentelystä oman identiteetin vaikutuksesta perhe- ja läheissuhteisiin. Saimme kuulla myös läheisten ja nuorten mietteitä, joita oli kerätty asiakastyön kentältä. Verkosto nosti esiin omia kokemuksia kentältä ja totesimme yhteisesti että sateenkaarinuorten vanhemmille suunnattua tukitoimintaa tulisi laajentaa ja kehittää. Saimme myös kirjallisena nuorten viestejä vanhemmille ja monipuolisen listauksen aiheeseen liittyvään tutkimustietoon ja muuhun hyödylliseen materiaaliin, jota voimme kaikki hyödyntää paitsi omassa työssä, myös henkilökohtaisessa elämässä.Toisessa luento-osuudessa aiheena oli ammattilaisen vähemmistöstressi. Sanna ja Terhi aloittivat esittelemällä vähemmistöstressiin liittyvää tutkimustietoa ja stressireaktion vaikutuksia ihmiseen niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisesti. Ammattilaisen vähemmistöstressin ilmenemisen monimuotoisuudesta keskusteltiin mm. yli- ja alavirittyneisyyden kautta ja sietoikkunamenetelmää havainnollistamalla. Lopuksi kuulimme erilaisista tavoista helpottaa omaa vähemmistöstressiä ja asiasta käytiin yhteistä keskustelua, josta nousi hyviä vinkkejä omaan työhön

Suuri kiitos Perhesuhdekeskukselle erittäin asiantuntevista ja ennen kaikkea hyödyllisistä puheenvuoroista ja kiitos verkostolle hyvästä tapaamisesta.

Verkostotapaaminen 14.9.2022

Syyskauden ensimmäinen Nuorten Pride -verkoston tapaaminen pidettiin Helsinki Pride -yhteisön tiloissa Ruoholahden Kaapelitehtaalla.Tapaamisessa keskityimme työpajatyöskentelyn keinoin verkoston kehittämiseen, toistemme palveluihin tutustumiseen ja siihen, millä keinoin verkosto voisi saavuttaa suurimman hyödyn vuonna 2022. Tapaamiseen osallistui 13 työntekijää 13 eri organisaatiosta. Useat verkoston jäsenet tapasivat toisensa kasvokkain ensimmäistä kertaa.

Ensimmäisessä työpajassa pysähdyimme pohtimaan miten verkosto voi lisätä kaikkien verkoston jäsenten ammatillisen osaamisen kehittymistä sekä lisätä ammatillista vertaistukea. Esiin nousi erityisesti se, että toisten verkoston jäsenten tapaaminen kasvokkain on mahdollistanut oman toiminnan kehittämistä ja sillä on ollut positiivista vaikutusta asiakkaiden palveluohjaukseen. Verkoston vahvuudeksi nostettiin se että verkostossa on paljon asiantuntijuutta, mutta osaamista voitaisiin hyödyntää paremmin esim. lisäämällä asiantuntijoiden vierailuja toisiin organisaatioihin. Verkosto on toiminut hyvin tiedotuksellisena alustana ja aktiivista tiedotusta tulisi jatkaa myös tulevaisuudessa.

Koulutuksellinen sisältö koettiin tärkeäksi, mutta verkoston tapaamisissa olisi tärkeää olla aikaa varattuna siihen että toisiin pääsee tutustumaan ja toisten työstä ja palveluista voi kuulla lisää. Yhdeksi kehittämisideaksi nousi se, että jos verkostolla olisi oma materiaalipankki sekä esimerkiksi alusta, jossa selkeämmin olisi esiteltynä verkostoon kuuluvat organisaatiot ja yhteyshenkilöt. Alustaan voisi liittää myös verkostossa esitetyt materiaalit ja jäsenet voisivat lisätä alustaan mm. kirjavinkkejä.

Toisessa työpajassa saimme nostaa esiin niitä asioita, jotka tekevät verkoston tapaamisesta tärkeän, mielekkään ja vaikutuksellisen Käytimme työpajoissa unelmatyöskentelyä ja pohdimme mitkä konkreettiset tekijät saavat meidät sanomaan “paras verkostotapaaminen ikinä!” verkostotapaamisen jälkeen. Tapaamisten rakenteeseen, kuten viikonpäivään ja tapaamisen kestoon ei haluttu isompia muutoksia. Koulutusten aiheiksi toivottiin mm. hengellistä väkivaltaa, dysforian hoitomenetelmiä ja nepsy-koulutusta. Tapaamisiin toivottiin myös varattavan aikaa yhteiseen ajanviettoon esim. kahvittelun ja syömisen lomassa. Tämä vahvistaisi yhteisöllisyyttä ja madaltaisi kynnystä yhteistyöhön.

Verkostotapaaminen 11.5.2022

Nuorten Pride -verkosto kokoontui 11.5.2022 Helsingin kaupunginmuseolla. Aiheena oli muunsukupuolisuus ja tapaamisessa oli 27 osallistujaa.

Kuulimme verkostotapaamisessa kaksi asiantuntijapuheenvuoroa sekä pidimme työnpajan, jossa jaoimme osallistujat ryhmiin ja jokainen ryhmä sai pohdittavakseen erilaisen keissin muunsukupuolisuuteen liittyen. Aloitimme ohjatulla keskustelulla muunsukupuolisuudesta. Keskustelua ohjasi sosiaaliohjaaja Enni Happonen ja kokemuskouluttaja Kuisma Savisalo Seta ry:n Sukupuolen Moninaisuuden Osaamiskeskukselta. Aihetta lähestyttiin pääasiassa siitä näkökulmasta, mitkä tekijät vaikuttavat muunsukupuolisten henkilöiden hyvinvointiin ja miten heidän hyvinvointiaan voitaisiin parantaa eri keinoin. Enni esitteli verkostolle myös erilaisia termejä, jotka koskevat muunsukupuolisuutta, kuten esimerkiksi termit sukupuoleton, gender fluid ja transihmisyys. 

Miltä muunsukupuolinen henkilö näyttää? Mieleesi voi hahmottua stereotyyppinen näkemys nuoresta, androgyynistä ja valkoisesta henkilöstä. Täytyykin muistaa että muunsukupuolisuus on yksilöllistä ja sukupuoli-identiteetti voi kehittyä koko elämän ajan. Kokemuskouluttaja Kuisma eteni herättämällä näkökulmia ja kokemuksia muunsukupuolisten henkilöiden kohtaamiseen ja toi esiin elävän elämän esimerkkejä erilaisista kohtaamisista. Kuisma kuvaili verkostolle sitä todellisuutta, jonka mahdollisesti monet muunsukupuoliset kokevat todeksi. Ilmaisut kuten “ olen aina kokenut itseni ulkopuolisena” ja “se että ei tarvii sitoutua mihinkään tyyppiin on vapauttavaa ja voimaannuttavaa” voivat olla monelle muun muunsukupuoliselle kuvaavia tuntemuksia. 

Keskustelu jatkui kehodysforiaan liittyen ja keskustelua käytiin siitä, että vaikka muunsukupuolinen henkilö ei itse kokisi intensiivistä dysforiaa, muiden ihmisten väärinsukupuolittaminen voi aiheuttaa sitä. Kävimme myös läpi kuinka sukupuolineutraaliin sanavarastoon siirtymisellä voi olla keskeinen rooli ei-binääristen yksilöiden osallisuuden lisäämisessä. (tervetuloa naiset ja herrat = tervetuloa kaikille). Asiat jotka voivat vaikuttaa pieniltä (kuten väärin sukupuolittaminen, sukupuolitetut vessat ja lomakkeet tai binäärinen ryhmiin jako kouluissa) voivat myös kuormittaa jokapäiväistä elämää. On siis tärkeää, että sukupuolen moninaisuus huomioidaan erilaisissa rakenteissa.

Verkostossa käytiin myös läpi konkreettisia toimia, jotka voivat vaikuttaa muunsukupuolistenyksilöiden hyvinvointiin. Näitä ovat muun muassa muunsukupuolisten representaatio ja tukitoiminta, jota toteutetaan esimerkiksi vertaistuellisesti ryhmien ja/tai anonyymien chattien kautta. Sukupuolen Moninaisuuden Osaamiskeskus ja Helsinki Pride -yhteisö tarjoavat yskilöllistä tukea, ja SNELLU:ssa on mahdollista osallistua muunsukupuolisille kohdennettuun ryhmätoimintaan.

Verkoston asiantuntijoiden esiin tuomien aiheiden ja aiheista käytyjen työpajojen avulla totesimme, että on tärkeää muistaa kyseenalaistaa asioita: olemassa olevia rakenteita voidaan purkaa ja muuttaa. On tarpeellista tunnista yhteiskunnan binäärinormi ja ensisijaisesti olettaa moninaisuutta.

Kiitos verkostolle!

Verkostotapaaminen 16.3.2022

Nuorten Pride -verkostotapaamisessa 16.3.2022 teemana oli sateenkaarinuoret ja pelaaminen. Tapaamisessa oli 22 osallistujaa 13 eri organisaatiosta.

Kuulimme verkostotapaamisessa kolme asiantuntijapuheenvuoroa sateenkaarinuoriin ja pelaamiseen liittyvistä aiheista.

Heidi Kuusisto (koordinaattori, Pelimiitti) esitteli verkostolle aikuisille suunnattua LHBTIQA+ -pelitoimintaa sekä Pelimiitin toimintaa kokonaisuudessaan. LHBTIQA+ -pelimiitit kokoontuvat viikottain ja ne suunnattu erityisesti LGBTQIA+ väestöön kuuluville, sukupuoltaan tai sukupuolettomuuttaan tai seksuaalista suuntautumistaan pohtiville sekä LGBTQIA+ väestön liittolaisille.Heidi kertoi monipuolisesti toimintatavoista, tavoitteista ja toi myös esiin käytännön asioita, joilla toiminnassa voidaan lisätä turvallisemman tilan tunnetta.

Tutkijatohtori Mikko Meriläinen Tampereen yliopistosta piti puheenvuoron aiheesta Pelit yhteisöllisyyden vahvistajana. Mikko nosti esiin isoja teemoja, jotka muistuttivat verkostolle että pelaaminen ei ole ainoastaan pelaamista, vaan pelaamiskulttuuriin kuuluu paljon muutakin. Yhteenkuuluvuus, sosiaaliset taidot, pelaajaprofiili sekä pelien mahdollistamat sosiaaliset kontaktit ja yhteisöllisyyden kokemusten mahdollisuus olivat tärkeitä teemoja, joita voimme hyödyntää sateenkaarinuoriin liittyvän toiminnan kehittämisessä.

Väitöskirjatutkija Maria Ruotsalainen Jyväskylän yliopistosta puhui verkostolle aiheesta Sateenkaarinuorten kokema häirintä pelimaailmassa. Maria nosti esiin, kuinka sateenkaarinuorten lisäksi myös naiset kokevat häirintää pelimaailmassa sekä kertoi myös erilaisista selviytymisen keinoista, kun häirintää kohdataan. Maria kertoi verkostolle lisäksi muun muassa erilaisista pelikohtaisista kulttuureista ja toimintatavoista sekä siitä, miten peleissä esiintyvien, vähemmistöihin kuuluvien hahmojen on kasvanut ja lisännyt monimuotoisuuden edustusta.

Verkoston palaute tapaamisesta oli pääosin positiivista ja puheenvuorojen sisällöt koettiin tärkeiksi, ymmärrystä lisääviksi ja mielenkiintoisiksi.

Kiitos verkostolle!

Verkostotapaaminen 19.1.2022

Nuorten Pride -verkostotapaamisessa 19.1.2022 teemana oli sateenkaarinuoret ja sosiaalinen media. Tapaamisessa oli 19 osallistujaa 11 eri organisaatiosta.

Kuulimme verkostotapaamisessa kaksi asiantuntijapuheenvuoroa sekä pidimme työnpajan aiheeseen liittyen. Josefiina Pystynen on tutkinut sateenkaarinuorten sosiaalisen median käyttöä Yamk-opinnäytetyössään ja saimme kuulla hänen puheenvuoronsa aiheesta “Miten sateenkaarinuoret käyttävät sosiaalista mediaa?”. Toisen asiantuntijapuheenvuoron piti Måndagin Creative Laura Vainio, joka kertoi verkostolle, kuinka sosiaalista mediaa voidaan käyttää apua nuorten saavuttamiseen ja miten viestintää voidaan toteuttaa sateenkaarisensitiivisesti. Asiantuntijapuheenvuorot saivat verkostolta kiitosta ja niiden sisällöt koettiin tärkeiksi.

Työpajoissa pohdimme sosiaalisen median käyttöä omassa työssämme. Todettiin, että nuoria tulisi osallistaa enemmän mukaan tekemään sosiaalisen median sisältöjä. Mitä spesifimpi sisältö, sitä paremmin kohderyhmä huomioitu. Nuorten osallistaminen on merkityksellistä paitsi nuorille, myös postauksia lukevalle yleisölle. On myös tärkeää kiinnittää huomioita siihen, ketkä viestinsä tavoittaa: työntekijöitä vai itse nuoria.

Todettiin myös, että työntekijöiden oma someaktiivisuus ja somenäkyvyys on hyvästä, mutta ammattilaisten tulisi muistaa ammattilaisen rooli myös sosiaalisessa mediassa. Ammattilaisten kasvot olisi hyvä olla esillä, sillä nuorille voi olla haastavaa ottaa yhteyttä somessa jos ei tiedä kuka siellä on vastaamassa. Somessa olisi hyvä olla myös työntekijöiden esittely tai naamagalleria.

Somessa tulisi kiinnittää huomiota moninaisuutta edustavien kuvien käyttöön. Erilaiset striimit, kuten Instragramin livestriimi oli havaittu toimivaksi ja nuoria tavoittavaksi. Tapahtumista olisi tärkeää muistaa viestiä somessa myös tapahtumien jälkeen. Osallistumisen kynnystä voi madaltaa, kun nuoret näkevät, millainen tunnelma tapahtumassa on ollut ja mitä siellä on tehty.

Verkostotapaaminen 28.10.2021

Verkostotapaamiseen osallistuivat Helsinki Pride -yhteisö ry, Poikien Talo Vantaa, Helsinki Missio ry, Hivpoint ry, Seta ry ja sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus (SMOK), Helsingin Kaupunki, IrisHelsinki, Espoon Ohjaamotalo,Helsingin seurakuntien erityisnuorisotyön keskus (SNELLU), Oranssi ry, Kohtaus ry ja Espoon Seurakunta.

Verkostotapaamisessa pohdittiin verkoston tavoitteita ja tulevaa toimintaa vuodelle 2022. Jenni Palomäki (HelsinkiMissio ry) esitteli verkostolle sateenkaaritukihenkilötoimintaa ja lisäksi Teija Ryhtä (Seta ry) koulutti verkostolaisia vähemmistöstressistä.

Verkosto totesi, että vuonna 2022 tulisi keskittyä sateenkaarinuorille suunnatun toiminnan turvallisuuden ja saavutettavuuden lisäämiseen, Nuorten Pride -toiminnan monipuolistamiseen ja siihen, että myös sateenkaarinuorten vanhemmille tarjotaan toimintaa.

Verkoston toiminta

Verkoston tavoitteet

Verkoston tavoitteina on vahvistaa ammattilaisten asiantuntijuutta, tarjota ammattilaisten keskinäistä vertaistukea ja vaikuttaa yhteiskuntaan sateenkaarinuorten hyväksi tehtävällä työllä.

Verkoston jäsenet

Nuorten Pride -verkostoon kuuluu 1-2 työntekijää/ liittynyt organisaatio. Helsinki Pride -yhteisö ry hallinnoi listaa verkoston jäsenistä ja kutsuu jäsenet tapaamisiin. Verkoston jäsenet jakavat verkostotapaamisen koosteita ja sisältöjä omissa organisaatiossaan.