Mitä ryhmässä tapahtuu?

 

Avointa yhteisötoimintaa ohjaajat koulutetut vapaaehtoisohjaajat. He vastaanottavat kävijät ja ohjaavat toimintaa. Kaikessa ryhmätoiminnassa noudatetaan turvallisen tilan periaatteita. Osallistuminen ei velvoita osallistumaan mihinkään, mikä tuntuu itsestä epämukavalta. Jokaisen toivotaan kuitenkin osallistuvan esittelykierrokseen ja esittäytyvän sillä nimellä, jota toivoo itsestään käytettävän.

Avoin yhteisötoiminta perustuu yhdessä olemiseen ja tekemiseen turvallisessa ja päihteettömässä ympäristössä.  Kahvittelun, pelailun tai vaihtuvista teemoista keskustelun lomassa voit tutustua toisiin sateenkaariyhteisön jäseniin ja saadaan myös peilauspintaa omille kokemuksille.

Oletko tulossa ensimmäistä kertaa mukaan? Tutustu saapumisohjeisiin, tiloihin ja tilojen esteettömyyteen täältä.

Käynnissä olevat ryhmät

KVV, eli “Kahden vähemmistön väki”

KVV on eri tavalla vammaisten ja/tai pitkäaikaissairaiden (ei välttämättä fyysinen vamma) seksuaali- sekä sukupuolivähemmistöjen edustajien oma ilta. KVV-ilta kokoaa yhteen ihmisiä, jotka jakavat kokemuksia elämästä näissä vähemmistöissä. Ryhmän ohjaajana toimii Raila Riikonen, itsekin liikuntavammainen KVV-ihminen. Hän on kokemusasiantuntija, joka työskentelee nykyään seksuaalikasvattajana. Voit kysyä lisätietoja: ilonkipina(at)gmail.com tai 044 0639863.

Syyskauden 2021 KVV-tapaamiset hybridinä, eli paikan päällä tai etänä mukaan:

aina klo 17-19 ke 18.8. / ke 1.9. / to 23.9. (POIKKEUS) / ke 13.10. / ke 3.11. / ke 24.11. / to 16.12. )POIKKEUS)

Miesten Illat

Miesten Illat ovat avoimia kaikille yli 20 -vuotiaille seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluville henkilöille, jotka tunnistavat itsensä miehiksi, tuntevat yhteyden miespuoliseen sukupuoleen tai pitävät miehuutta osana identiteettiään.

Miesten Illoissa on mahdollisuus erilaisten miesten tapaamiseen, tarpeista ja toiveista keskusteluun, vertaistukeen ja uusiin ystävyyssuhteisiin.

Tule viettämään mukavaa iltaa yhdessä!

Aika: Torstaisin 28.10., 11.11., 25.11. ja 09.12. klo 18.00-20.30. Ovet suljetaan klo 18.30.

Ikäraja: 20

Kielet: Suomi, Englanti, Ruotsi

Lisätietoja: aleksanteri@pride.fi

Men's Evenings

Men’s Evenings are open to all sexual or gender minority individuals over the age of 20 who identify themselves as men, feel connected to the male gender, or regard masculinity as part of their identity.

The Men’s Evenings are for meeting and discussing about men in the queer community, to share thoughts about needs and wishes, peer support, and friendships.

Come spend a nice evening together!

Time: Thursdays 28.10., 11.11., 25.11. and 09.12. from 18:00 to 20:30. Doors will be closed at 18:30.

Age limit: 20

Languages: Finnish, English, Swedish

For more information, please contact: aleksanteri@pride.fi

Herrkvällar

Herrkvällar är öppna för alla över 20 år som identifierar sig som män, känner sig kopplade till det manliga könet eller betraktar manlighet som en del av sin identitet.

Herrkvällarna är till för att träffas och diskutera om män i queergemenskapen, för att dela tankar om behov och önskemål, kamratstöd och vänskap.

Kom och spendera en trevlig kväll tillsammans!

Tid: Torsdagar 28.10., 11.11., 25.11. och 09.12. från kl. 18.00 till 20.30. Dörrarna stängs kl. 18.30.

Åldersgräns: 20

Språk: finska, engelska, svenska

För mer information, vänligen kontakta: toimisto@pride.fi

Naisten illat

Naisten Illat ovat avoimia kaikille yli 20 -vuotiaille seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluville henkilöille, jotka tunnistavat itsensä naisiksi, tuntevat yhteyden naispuoliseen sukupuoleen tai pitävät naiseutta osana identiteettiään.

Naisten Illoissa on mahdollisuus erilaisten naisten tapaamiseen, tarpeista ja toiveista keskusteluun, vertaistukeen ja uusiin ystävyyssuhteisiin.

Tule viettämään mukavaa iltaa yhdessä!

Aika: maanantait 25.10, 08.11, 22.11. ja 13.12. klo. 18:00 - 20:00. Ovi suljetaan klo.18:30.

Ikäraja: 20

Kielet: suomi ja englanti

Lisätietoa: cecilia@pride.fi & aleksanteri@pride.fi

Women's Evenings

Women's Evenings are open to all sexual or gender minorities over the age of 20 who identify themselves as women, feel connected to the female gender, or consider femininity as part of their identity.

In the meetings, it is possible to participate in a free-form discussion as well as meet new people.

Come spend a nice evening together!

Time: Mondays 25.10, 08.11, 22.11. and 13.12. at 18:00 - 20:00. The door closes at 18:30.

Age limit: 20

Languages: Finnish and English

More information: cecilia@pride.fi & aleksanteri@pride.fi

Seuraavat toiminnot ovat tällä hetkellä tauolla

Tauolla: Venäjänkieliset tapaamiset

Helsinki Pride -yhteisön venäjänkielinen ryhmä on tarkoitettu venäjänkieliselle LHBTIQ+ -yhteisölle. Ryhmän tarkoituksena on antaa vertaistukea, ja tarjota keskustelua ajankohtaisista aiheista sekä mahdollisuuden viettää aikaa yhdessä. Tapaamisia ohjaavat Helsinki Pride -yhteisön koulutetut vapaaehtoiset. Helsinki Pride -yhteisön venäjänkielinen ryhmä kokoontuu muutaman kerran kuussa lauantaisin klo 12.00-14.00. Tapaamiseen täytyy ilmoittautua etukäteen osoitteeseen rus@pride.fi. Tapaamiseen voi sen lisäksi osallistua myös Zoom-yhteydellä, joten kerrothan ilmoittautuessasi osallistutko paikan päällä vai etänä.

Tauolla: Venäjänkieliset tapaamiset

Русскоязычная группа сообщества Helsinki Pride встречается в помещении Kaapelitehdas несколько раз в месяц по субботам с 12:00 до 14:00 (Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 C, 4-й этаж, 00180 Хельсинки). На наших встречах мы обсуждаем любые, актуальные для участников группы, темы и просто проводим вместе время. Встречи под руководством обученных добровольцев сообщества Helsinki Pride. К сожалению, во время пандемии коронавируса на встречи надо будет регистрироваться через электронную почту rus@pride.fi. Первые 10 десять человек, которые подадут заявку, смогут принять участие на самой встрече, а остальные желающие смогут принять участие через Zoom. Поэтому при регистрации сообщите нам, будете ли вы присутствовать на месте или удаленно через Zoom.

Tauolla: Venäjänkieliset tapaamiset

В связи с пандемией коронавируса, сейчас в исключительных случаях необходимо записываться на наши встречи заранее. На встречах должны строго соблюдаться правила для минимизации риска заражения коронавирусом: предварительная регистрация ограничивает количество участников, и особое внимание уделяется уборке помещения, гигиене рук и соблюдению интервалов безопасности. Маски доступны всем желающим бесплатно. Пожалуйста, приходите на встречи только без симптомов гриппа; ни в коем случае не приходите на встречи сразу после поездки, следуйте указаниям правительства – проведите в изоляции 14 дней. Если у тебя выражены симптомы заболевания, например, кашель, головная боль, небольшое повышение температуры, оставайся дома до выздоровления.

Tauolla: Bi/Pan+ illat

Bi/Pan+ -illat ovat kaikille täysi-ikäisille bi- ja panseksuaalisuuden kirjoon identifioituville suunnattuja keskusteluiltoja. Luvassa on rentoa yhdessäoloa, keskustelua eri teemoista sekä työpajoja. Illat järjestetään Helsinki Pride -yhteisön tilassa Kaapelitehtaalla: Tallberginkatu 1 C, 4. krs. (hissistä oikealle.)

Tauolla: Viittova Sateenkaari

Tarkoitettu viittomakielisille LHBTIQ+ -ihmisille ja heidän ystävilleen. Illoissa käydään avointa keskustelua viittomakielellä sekä vietetään aikaa yhteisesti kahvin ja teen merkeissä. Kaikki viittomakieltä käyttävät ja osaavat (kuurot, codat, tulkit, tulkkiopiskelijat yms.) ovat tervetulleita tapaamisiin! Mukaan voi tuoda yhteistä syötävää kaikkien iloksi.

Katso myös:

Nuorten Pride

Järjestämme yli 13-vuotiaille suunnattua vertaistoimintaa, tukea ja tapahtumia ylpeydellä.
Nuorten Pride

Together with Pride

Tuemme LHBTIQ+ -turvapaikanhakijoiden hyvinvointia ja tarjoamme tukea vaikeassa elämäntilanteessa.
Together with Pride

Vapaaehtoistoiminta

Vapaa-ajan toimintamme on pääosin kaikille avointa. Järjestämme monipuolisesti erilaisia tapahtumia keskusteluilloista toiminnallisiin harrasteryhmiin ja kursseihin.
Vapaaehtoistoiminta