Working with Pride

Working with Pride -työllä edistetään työelämän yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Organisaatioilla on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa yhteiskunnassa vuoden jokaisena päivänä. Työpaikkakulttuurin muutos vaatii pitkäjänteisyyttä – ei siis riitä, että sateenkaari-ihmiset huomioidaan vain yhtenä viikkona vuodessa. Yrityksiltä vaaditaan konkreettisia toimintatapoja ja johdonmukaisuutta, jotta jokainen sateenkaari-ihminen voi olla oma itsensä työpaikalla ilman syrjintää tai sen pelkoa.

Oikea tieto lisää moninaisuuden arvostusta

Muutoksen keskiössä ovat tiedon lisääminen ja sen ylläpitäminen. Tieto lisää myös empatiaa ja ymmärrystä eri ihmisryhmien välillä. Usein negatiivisten ennakkoluulojen takaa löytyy tiedon puute sateenkaari-ihmisten kokemuksista niin työelämässä kuin yhteiskunnassa.

Helsinki Pride -yhteisön Working with Pride -kumppaniverkosto mahdollistaa tiedon lisäämisen yrityksissä sekä yhteistyön yritysten välillä.

Helsinki Pride -yhteisön “Sateenkaari-inklusiivinen työelämä” -koulutus keskittyy tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen työpaikoilla sateenkaarierityisestä näkökulmasta. Koulutuksessa paneudumme myös sateenkaarisanastoon ja tarjoamme organisaatioille konkreettisia inklusiivisia käytäntöjä ja toimintamalleja.

Sateenkaari-inklusiivisuus vaatii konkreettisia tekoja

Hyvät käytännöt ovat välttämättömiä, sillä tieto yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolain antamasta syrjintäsuojasta ei takaa inklusiivista työpaikkakulttuuria. On tärkeää, että moninaisuutta arvostustetaan yrityksissä enemmän. Moninaisuus tulisi nähdä voimavarana. Yhteistyö eri taustaisten työntekijöiden välillä lisää innovaatiota ja luovia ideoita.

Moninaisuuden edistäminen LHBTIQ+ -näkökulmasta vaatii myös työnantajalta konkreettisia toimia. Käytetäänkö lomakkeissa ja muissa materiaaleissa sukupuolittavaa kieltä? Onko sateenkaariperheet huomioitu yrityksen perhe-eduissa vai onko edut kirjoitettu hetero-oletuksella? Entä annetaanko henkilöstöjärjestelmissä mahdollisuus valita muu sukupuoli kuin mies tai nainen? Moninaisuus on tärkeää huomioida kaikissa yrityksen käytännöissä ja toimintamalleissa.

Toivomme organisaatioilta ympärivuotista sitoutumista tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen.

10 askelta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi työyhteisössä

1
1
Oikeudenmukaisuus

Varmista, että kaikki yrityksen käytännöt ja työsuhde-edut ovat oikeudenmukaisia ja inklusiivisia. Yrityksellä tulisi olla selkeät menettelytavat syrjinnän ja häirinnän ehkäisemiseen ja käsittelyyn, joissa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ovat huomioitu.

2
2
Inklusiivisuus

Kommunikoi LHBTIQ+ -inklusiivisuuden tärkeys ja liitä se yrityksen arvoihin. Henkilöstölle tulisi olla selvää syrjinnän ja häirinnän nollatoleranssi sekä moninaisuuden arvostus yrityksessä.

3
3
Moninaisuuden huomiointi

Huomioi seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus kaikissa materiaaleissa, lomakkeissa ja viestinnässä. Vältä esimerkiksi sukupuolittavaa kieltä.

4
4
Verkostoituminen

Tarjoa verkostoitumisen mahdollisuuksia LHBTIQ+ työntekijöille ja liittolaisille. Vertaistuki on tärkeä osa työyhteisön hyvinvointia ja sillä edistetään eri taustaisten työntekijöiden yhteistyötä.

5
5
Yhdenvertaisuus

Nimeä yritykselle yhdenvertaisuus ja tasa-arvovastaava. Muistuta kuitenkin henkilöstöä siitä, että jokaisella on vastuu inklusiivisen työilmapiirin luomisessa ja ylläpitämisessä.

6
6
Arvioi

Arvioi tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen yrityksessä. Anonyymit kyselyt tarjoavat tärkeää palautetta työpaikan ilmapiiristä ja käytännöistä.

7
7
Kouluttautuminen

Tarjoa työntekijöille mahdollisuuksia osallistua LHBTIQ+ ja moninaisuus koulutukseen. Tiedon lisääminen on oleellinen osa yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen työpaikkakulttuurin kehittämistä.

8
8
Yhteistyö

Tee yhteistyötä LHBTIQ+ -järjestöjen kanssa. Tukemalla järjestötoimintaa edistät seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa niin työpaikalla kuin yhteiskunnassakin

9
9
Johdonmukaisuus

Ole johdonmukainen ja huomio seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus jokapäiväisessä työssäsi. On tärkeää olla mukana sateenkaaritapahtumissa, mutta yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen vaatii ympärivuotista sitoutumista.

10
10
Huomioi syrjintä

Huomioi moniperusteinen syrjintä – moni voi kuulua useampaan vähemmistöön ja kokea syrjintää useista eri syistä. Tietoisuutta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen sisäisistä vähemmistöistä tulisi siis myös lisätä yrityksissä.

Katso myös:

Hae kumppaniksi

Kumppanimme ovat mukana työssämme yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi, mahdollistamassa Helsinki Pride -tapahtumaa ja tukemassa ympärivuotista ihmisoikeustyötämme.
Hae kumppaniksi

Koulutukset

Helsinki Pride -yhteisön asiantuntijat tarjoavat monipuolista koulutusta seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta.
Tilaa koulutus

Liity ja lahjoita

Tue Helsinki Pride -yhteisön työtä! Lahjoittamalla voit tukea sateenkaarinuoria, LHBTIQ+ -turvapaikanhakijoita tai Helsinki Pride -viikon järjestämistä! Jäsenenä pääset vaikuttavaksi osaksi yhteisöä, tuet työtämme ja saat alennuksia mm. tuotteistamme.
Liity ja lahjoita