Kansanedustaja ja Vantaan kaupunginvaltuutettu Mika Niikko (ps) kritisoi Vantaan Sanomissa (14.5.2016) Vantaan nuorisotoimen Sateenkaarevaa nuorisotoimintaa. Niikko kyseenalaisti kaupungin yhteistyön HeSetan kanssa ja epäili sateenkaarevan nuorisotyön tavoitteita. Kansanedustaja muun muassa esitti huolensa siitä, “miten voidaan ajatella, että identiteettiään etsivä nuori saa tasapainoista apua järjestöltä, jonka näkemykset sukupuolisuudesta ja seksuaalisuudesta ovat kaukana yhteiskunnassa yleisesti vallitsevista ajatuksista, eivätkä osin vastaa nykyistä lainsäädäntöä?”.
HeSetan työ perustuu Suomen lainsäädäntöön, yleismaailmallisiin ihmisoikeuksiin ja oikeudenmukaisuuteen. Pyrimme kaikessa toiminnassamme korostamaan jokaisen oikeutta itsemäärittelyyn ja määrittelemättömyyteen. Tätä oikeutta tulisi myös Suomen lainsäädännön tukea nykyistä vahvemmin.
Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen Suomi on monelle itsestäänselvyys. Jo perustuslain valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden sekä yksilön vapauden ja oikeudet. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslait kieltävät sukupuoli-identiteettiin, sukupuolen ilmaisuun tai seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän. Ne myös edellyttävät muun muassa viranomaisia ja työnantajia edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja ehkäisemään syrjintää.
Vaikka Suomen lainsäädäntö ja yhteiskunnan asenteet kehittyvät vuosi vuodelta, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset joutuvat yhä pelkäämään ja kokemaan syrjintää elämän eri osa-alueilla. Syrjintää kohdataan esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan hoitokäytännöissä, koulutusalojen opetusmateriaaleissa, asiakaspalvelutilanteissa ja myös lähisuhteissa.
HeSeta pyrkii edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Haluamme rikkoa yhteiskunnan ahtaita normeja lisäämällä tietoa moninaisuudesta ja lainsäädännöstä sekä tarjoamalla turvallisia tiloja ja tukea erityisesti heille, joille ulkopuolisuus ja yksinäisyys on liiankin tuttua. Monen lhbtiq*-ihmisen elämän varrelta löytyy kokemuksia yksinäisyydestä, huonommuudesta ja halveksunnasta. Erityisesti lapsille ja nuorille yksinäisyys ja syrjintä voivat olla musertavia.
Tänään 17.5. kansainvälisenä homo-, trans- ja bifobian vastaista päivänä haluamme muistuttaa, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus eivät toteudu itsestään – ne vaativat jatkuvaa työtä. Marginalisoitujen ryhmien oikeudet vaativat toimijuutta ja aktiivisuutta meiltä jokaiselta, yhteiskunnan kaikilla tasoilla.
Aaro Horsma
Sosiaali-, nuoriso- ja koulutustyön suunnittelija
HeSeta ry
 
Tue HeSetan sateenkaarevaa ihmisoikeustyötä, sosiaali- ja nuorisotoimintaa liittymällä jäseneksi: https://www.heseta.fi/osallistu/liity , tai tekemällä lahjoitus: https://www.heseta.fi/osallistu/lahjoita
 
14346177230_69188b3733_oKuva: Alejandro Lorenzo

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä