17.5. vietetään kansainvälistä IDAHOT -päivää*. Päivällä lisätään näkyvyyttä syrjintään ja väkivaltaan jota seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt kohtaavat, sekä vahvistetaan työtä, yhteisöä ja liittolaisia tämän muuttamiseksi.

Päivämäärä 17. toukokuuta valittiin muistoksi Maailman terveysjärjestön vuonna 1990 tekemälle päätökselle poistaa homoseksuaalisuus mielenterveyshäiriön luokituksesta. 

Tänään, 17.5.2021, IDAHOT-päivää vietetään yli 130 maassa, mukaan lukien 37, joissa homoseksuaalisuus/homoseksuaaliset teot ovat laittomia. Tuhansia IDAHOT-kampanjoita, suuria ja pieniä, raportoidaan koko ympäri maailmaa.

 

 

Niin Suomessa kuin kansainvälisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohtaamaan syrjintään ja väkivaltaan on pyritty puuttumaan eri tavoin. Sateenkaariyhteisön asema yhteiskunnassa on ainakin lainsäädännön tasolla parantunut huomattavasti. Matkaa kuitenkin todellisesti yhdenvertaiseen ja turvalliseen yhteiskuntaan on jäljellä.

Euroopan perusoikeusviraston toteuttamassa kyselytutkimuksessa todetaan, että monista edistysaskeleista huolimatta LHBTIQA+-ihmiset* ovat edelleen haavoittuvassa asemassa eurooppalaisessa yhteiskunnassa. Yli puolet kyselyyn vastanneista epäröi esimerkiksi pidellä kumppaninsa kättä julkisilla paikoilla häirinnän pelossa. Suomalaisista vastaajista noin kolmannes on kohdannut häirintää sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön kuulumisen vuoksi. 91% ei ole koskaan ilmoittanut häirinnästä eteenpäin. (European Union Agency For Fundamental Rights 2020.)

Jokaisella tulisi olla oikeus turvalliseen arkeen. Kenenkään ei tule kohdata syrjintää koulussa tai työpaikalla, julkisilla paikoilla tai verkossa – tai omassa kodissaan. Sekä yksilön että yhteiskunnan tasolla tarvitaan vielä toimia pelon ja häpeän rakenteiden purkamiseksi. Konkreettisia toimia esimerkiksi organisaatiotasolla on vihapuheen nollatoleranssi. Häirinnästä ilmoittamisen ja tuen hakeminen tulee olla saavutettavaa ja toteutua matalalla kynnyksellä. Nuorille ja koululaisille tulee luoda turvallinen elinympäristö tarjoamalla tietoa ja osoittamalla, että sateenkaari-ihmiset ovat luonnollinen, näkyvä osa yhteiskuntaa.

Tänä vuonna IDAHOT-päivää juhlitaan teemalla “Together, we Resist, Support, and Heal” – vapaasti kääntäen “Yhdessä, me vastustamme, tuemme ja toivumme”. Teema muistuttaa yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen, yhteisöllisyyden ja tuen voimasta.

Viimeinen vuosi ja koronapandempia on kuormittanut eri tavoin mutta valtaosaa meistä kaikista. Ehkä siksi, toipumisen tarpeen voi helposti yhdistää siihen. Sateenkaariyhteisölle, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville toipuminen voi tarkoittaa kuitenkin jotain ihan muutakin.

 

Tänä vuonna Helsinki Pride juhlii moninkertaista juhlavuotta, kun homoseksuaalisten tekojen kriminalisoinnin poistamisesta tulee täyteen 50 vuotta, homoseksuaalisuuden poistumisesta mielenterveysluokituksesta 40 vuotta ja Helsinki Pride -yhteisön perustamisesta 30 vuotta. Täyteen tulee myös 20 vuotta siitä, kun laki rekisteröidystä parisuhteesta hyväksyttiin eduskunnassa ja 10 vuotta siitä, kun transvestivuus poistettiin Suomen tautiluokituksesta.

 

Suomenkin sateenkaarihistoria on siis suhteellisen lyhyt. Suuria askeleita eteenpäin on otettu, yhteiskunnan rakenteellista syrjintää on vastustettu ja yhteisö että liittolaiset ovat toimineet ja tukeneet toisiaan muutoksen aikaansaamiseksi. Historia, epätasa-arvo sekä syrjinnän kokemukset, niin henkilökohtaiset kuin rakenteelliset, jättävät meihin jäljen. Niin yhteiskuntana, yhteisönä kuin yksilöinä voimme kokea iloa ja onnistumisia muutoksesta, mutta myös surua ja pelkoa syrjinnästä, jota me itse tai aiemmat polvemme ovat joutuneet kohtaamaan.

2021 Idahot-teeman toipuminen voi myös tarkoittaa niin meidän sateenkaariyhteisön jäsenten ja yhteisön toipumista kaikesta edeltävästä. Kokeaksemme ensisijaisesti iloa ja ylpeyttä itsestämme ja yhteisöstämme.

Se voi myös tarkoittaa yhteiskunnan toipumista sen edelleen pystyssä olevista syrjivistä rakenteista, toimintamalleista ja asenteista.

 

* IDAHOT on lyhenne päivä englanninkielisestä nimestä International Day Against Homo- & Transphobia. Vuonna 2005 vietettiin ensimmäistä homofobian vastaista päivää. Vuonna 2009 kampanjaan lisättiin huomioitavaksi transfobia, vuodesta 2015 bifobia ja joissakin intersukupuolisuus. Päivästä käytetään myös muotoa IDAHO, IDAHOTB ja IDAHOBIT.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

logo
Rekry12.7.2024

Helsinki Pride -yhteisö rekrytoi: Helsinki Pride -tapahtuman kumppanuuspääll...

logo
Helsinki Pride 202429.6.2024

Helsinki Pride -yhteisö jakoi Ylpeys muuttaa maailmaa -tunnustuspalkinnot yh...

logo
Tiedotteet & kannanotot26.6.2024

Avoin kirje lakivaliokunnalle