FI/EN

Maaliskuun 9. ja 10. päivä järjestetään Kaapelitehtaalla uusi Own Your Dance -tanssityöpaja 18-30 -vuotiaille sateenkaareville ihmisille! Tanssityöpajan on luonut Veera Leppänen, ja se järjestetään yhteistyössä HeSetan ja tanssikeskus Zodiakin kanssa. Työpaja on ilmainen ja se toteutetaan suomeksi ja englanniksi. Lisätietoa tanssityöpajasta alempana:
It’s a freedom dance!

Own Your Dance on tanssityöpaja, joka on suunnattu 18-30 -vuotiaille lhbtiq* -ihmisille. Työpaja pidetään Zodiakin harjoitusstudiossa C4 Kaapelitehtaalla (Tallberginkatu 1 C, 4.krs) maaliskuun toisena viikonloppuna 9. ja 10.3.2019 klo 12-15. Työpajaan osallistuminen ei vaadi aiempaa kokemusta tanssista. Tunneilla tehdään erilaisia liike- ja tanssi-improvisaatioharjoituksia. Tunneilla käytetään myös tanssi- ja liiketerapeuttisia menetelmiä, mutta kyseessä ei ole terapiaryhmä, vaan pääpaino on luovassa työskentelyssä. Työskentelyä ohjaavia periaatteita ovat sensitiivisyys, itsen ja toisten kuunteleminen ja jokaisen rajojen kunnioittaminen. Own Your Dancen tarkoituksena on haastaa perinteisten tanssien binääristä sukupuolikäsitystä ja tarjota jokaiselle mahdollisuus itsensä toteuttamiseen omassa kehossaan ja liikkeessään.

“Olen tanssin opiskelija, seksuaaliterapeutti ja sairaanhoitaja (ja forever queer). Taustallani on sukupuolentutkimuksen opintoja sekä kokemusta lhbtiq*-erityisestä työstä ja tämä työpajan pilotointi on osa tanssin ja somatiikan opintojani”, kertoo työpajan ohjaava ja fasilitoiva Veera Leppänen.
“Tanssia ei ole tarkoitettu vain tietynlaisille ihmisille ja kehoille, vaan sen voimaannuttavat, maailmoja avaavat, heittäytymiseen kannustavat ja oman voiman löytämisessä auttavat mahdollisuudet on oltava kaikkien ulottuvilla. Tanssi on ihmisyyttä“, kiteyttää Veera.
Ilmoittautuminen työpajaan tapahtuu sähköpostitse osoitteeseen veera.leppanen@gmail.com. Työpaja on ilmainen, ja mukaan mahtuu 15 osallistujaa.

***
New Dance workshop Own Your Dance will be held at Kaapelitehdas at 9th and 10th of March! The Workshop is created by Veera Leppänen and it’s organised in collaboration with HeSeta and the Dance Centre Zodiak. The workshop is free of charge and will be held in finnish and english. You can find more information about the workshop and how to sign up below:
It’s a freedom dance!
Own Your Dance is a dance workshop targeted for LGBTIQ* people of 18 to 30 years of age. The workshop takes place in Zodiak’s rehearsal studio C4 at Cable Factory (Tallberginkatu 1 C, 4th floor) on 9th and 10th of March 2019 from 12 pm to 3 pm. No previous experience of dancing is needed in order to participate in the workshop.
The lessons will be about different kinds of movement and dance improvisation exercises. Some methods of dance and movement therapy are also used, though this is not a therapy group and will concentrate on creative processes. The values and principles of the group are sensitivity, listening to oneself and others and respecting everyone’s boundaries. The purpose of Own Your Dance is to challenge the binary gender norms of dance traditions and to provide everyone the chance to express themselves in their own body and their own movement.
“I am a dance student, sexual therapist and a nurse (and forever queer). I have also studied gender studies and have experience of LGBTIQ* specialized work. This first weekend pilote of the workshop is a part of my studies of dance and somatics.” Tells the dance workshop creator and facilitator Veera Leppänen.
“Dance is not meant for a certain kind of people and bodies but instead it’s possibilities of empowerment, healing, opening and encouragement should be offered for all. Dance is humanity!” Describes Veera.
You can sign in for the workshop by sending an email to veera.leppanen@gmail.com. The participation is free of charge and there’s space for 15 people.