HeSetan syyskokouksessa 2017 käsiteltiin sääntömuutosta muuttaa HeSetan nimi muotoon Helsinki Pride Yhteisö ry. Voit tutustua esitettyihin perusteluihin täältä.
Kokouksessa käytiin esityksestä laajaa keskustelua ja oltiin samaa mieltä muutoksen tarpeellisuudesta. Esitetty nimi kuitenkin mietitytti ja esityksen koettiin tulleen myös liian nopeasti. Kokouksessa päätettiin hylätä esitys niukalla äänienemmistöllä ja valtuuttaa hallitus kokoamaan työryhmän valmistelemaan esitystä uudesta nimestä vuodelle 2018. Kokouksen toiveena oli, että myös jäsenistöä osallistetaan nimenmuutoksen valmistelussa.
Kaikki jäsenet voivat äänestää suosikkiaan viidestä nimivaihtoehdosta, joista yhtä tullaan esittämään hallituksen esittämän Helsinki Pride Yhteison ry:n rinnalla vaihtoehtona uudeksi nimeksi!
EDIT: HeSetan hallitus on päättänyt muuttaa saamansa palautteen perusteella esityksensä ”Helsinki Pride Yhteisö ry” suomen kielen oikeinkirjoitussääntöjen mukaiseen muotoon ”Helsinki Pride -yhteisö ry”.
Linkki äänestyslomakkeeseen on lähetetty jäsenillemme ma 1.10. lokakuun uutiskirjeessä. Jos et ole saanut uutiskirjettä, otathan yhteyttä toimisto(at)heseta.fi.
Keväällä 2018 keräsimme jäsenille lähetetyllä kyselylomakkeella nimenmuutoksen herättämiä ajatuksia ja nimiehdotuksia. 28.4.2018. järjestimme kaikille avoimen nimenmuutostyöpajan, jonka osallistujat valitsivat kyselyn kautta tulleista nimiehdotuksista jatkoon seuraavat viisi:
Helsinki Pride Yhteisö
Helsinki Rainbow
Pride Helsinki
Pride Together
Uudenmaan Seta
Työpajan osallistujat pyrkivät ottamaan valinnoissa huomioon mahdollisimman laajasti sekä kyselyssä että muussa saamassamme palautteessa esiin tulleet toiveet ja näkökulmat.
Huomioithan, että tässä jäsenäänestyksessä ei oteta kantaa siihen, vaihtuuko yhdistyksen nimi vai pysyykö se ennallaan.
Jäsenäänestyksen voittaja eli jäsentemme valitsema nimi etenee suoraan syyskokoukseen 29.11.2018.  hallituksen esityksen “Helsinki Pride -yhteisö” rinnalle.
Syyskokouksessa äänestysprosessi etenee näin:
Äänestys 1: Hallituksen esitys “Helsinki Pride -yhteisö” vastaan jäsenäänestyksen voittaja XX. Äänestyksen voittajaa esitetään  yhdistyksen uudeksi nimeksi.
Äänestys 2: Esitys nimen muuttamisesta vastaan nykyinen nimi HeSeta ry. Sääntömuutoksen läpimeno edellyttää, että ¾ äänioikeutetuista kokousedustajista kannattaa esitystä siitä, että nimi muutetaan. Jos vaadittava kannatusluku täyttyy, yhdistyksen nimeksi tulee äänestyksen 1 voittaja. Muutoin nimi pysyy ennallaan HeSeta ry:nä.
PÄHKINÄNKUORESSA: Miksi nimenmuutos ja Helsinki Pride -yhteisö ry?
Nimenmuutosesitys on osa yhdistyksen laajempaa kasvu-ja kehitysprosessia, joka nojaa viime vuoden syyskokouksessa hyväksyttyyn 2018-2022 strategiaan. Sen tavoitteena on parantaa yhdistyksen tunnettavuutta, saavutettavuutta ja työn vaikuttavuutta.
Viime vuosien aikana olemme muun muassa vahvistaneet yhdistyksen työntekijärakennetta ja parhaillaan uudistamme viestintäkanaviamme ja sisältöjämme vastataksemme entistä paremmin yhteisön ja jäsenistön tarpeisiin ja toiveisiin. Merkittävin viestintäuudistus on rakenteilla olevat HeSetan ja Helsinki Priden yhteiset verkkosivut, joista kehitetään verkkomedia vuonna 2014-2015 julkaistun H-lehden pohjalta. Helsinki Pride -viikon rooli yhdistyksessä on kasvanut huomattavasti, ja uuden nimen myötä tavoitteemme on sitoa Helsinki Pride vahvemmin tukemaan yhdistyksen ympärivuotista vaikuttamistyötä ja varainhankintaa.
Kannustamme lämpimästi kaikki jäseniämme saapumaan syyskokoukseen 29.11.2018 kuulemaan, keskustelemaan ja äänestämään yhdistyksemme tulevaisuudesta. Syyskokouskutsu materiaaleineen julkaistaan ja lähetetään jäsenillemme sähköpostitse viimeistään 15.11.2018.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

logo
Rekry12.7.2024

Helsinki Pride -yhteisö rekrytoi: Helsinki Pride -tapahtuman kumppanuuspääll...

logo
Helsinki Pride 202429.6.2024

Helsinki Pride -yhteisö jakoi Ylpeys muuttaa maailmaa -tunnustuspalkinnot yh...

logo
Tiedotteet & kannanotot26.6.2024

Avoin kirje lakivaliokunnalle