Vuoden 2018 teema on Ääni.
 
Teemalla halutaan tuoda esille yhteisömme moninaisuus ja tehdä tilaa äänille, jotka usein jäävät kuulematta. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen, kuten muidenkin marginalisoitujen ryhmien, oikeudet ja ääni on usein helppo sivuuttaa. Varsinkin vähemmistön vähemmistössä olevien on vaikea saada kokemusta yhteenkuuluvuudesta ja samanarvoisuudesta, tai saada äänensä kuuluviin. Ihmiset kokevat erilaista syrjintää, ulos sulkemista ja hiljentämistä. Moni voi kokea olevansa ulkopuolinen tiloissa, kielessä ja kulttuurissa, jotka nojaavat yhteiskunnan normeihin.
 
Ääni-teemalla haluamme lisätä tietoutta sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta. Moni asia on vuosien ihmisoikeustaistelun ansiosta edistynyt ja on hyvin, ja yhteisössämme tapahtuu jatkuvasti timanttisia kohtaamisia ja hienoja asioita.
 
Haluamme myös pitää ääntä epäkohdista. Haluamme yhdistyksenä tehdä tilaa äänille, jotka niin yhteiskunnassamme kuin yhteisössämme usein sivuutetaan.
Haluamme lisätä volyymia Translaki-keskusteluun poistaaksemme ihmisoikeuksia rikkovan lainsäädännön Suomesta. Meidän tulee puhua epäkohdista, kuten siitä miten intersukupuolisten lasten kehollista itsemääräämisoikeutta ja koskemattomuutta rikotaan tarpeettomalla kirurgialla. Haluamme nostaa keskusteluun myös turvapaikanhakijana Suomeen saapuvien lhbtiq*-ihmisten tarpeen kohdennettuun tukeen. Viranomaiset, jotka päätöksillään määrittelevät lhbtiq*-turvapaikanhakijoiden tulevaisuuden, tarvitsevat lisää tietoa.
 
Seksuaalisen suuntautuminen ja sukupuolen moninaisuus koskee kaikkia. Oikeus tietoon, tukeen ja toimijuuteen tulee mahdollistaa jokaiselle seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuolesta ja sukupuolen ilmaisusta huolimatta.  
 
Kenen ääntä kuullaan? Keneltä opitaan? Kenen tarinaan samaistutaan? Kenessä ääni tuo tarvittavaa tietoa ja tukea? Miksi on tärkeää kuunnella?
 
Ääni-teeman kautta toivomme Helsinki Pride -viikon ohjelmistoon sekä yleiseen keskusteluun näkökulmia ja kertojia, joita ei ehkä muuten kuultaisi. Haluamme vahvistaa henkilökohtaisia keskusteluja läheisten välillä, vuoropuheluja yhteisöjen välillä, sekä dialogia eri organisaatioiden ja viranomaisten välillä.
 
Tuodaan äänemme ihmisoikeuksille, tasa-arvolle ja yhdenvertaisuudelle!
Ja kuunnellaan toisiamme.