FI/EN
 
Tiedoksi asianosaisille,
Olemme vastaanottaneet huolestuneita yhteydenottoja koskien Dana Internationalin esiintymistä Helsinki Priden päätösbileissä.
HeSetan hallitus vakuuttaa että solidaarisuus LHBTIQ+ ryhmän haavoittuvimpia jäseniä kohtaan on vastaisuudessakin meille äärimmäisen tärkeää.
Helsinki Pride 2018 tuotanto jakaa huolen minkäänlaisesta syrjivästä nationalismista, joka saattaisi vaarantaa yhteisömme jäsenten oikeudet ja hyvinvoinnin. Tästä johtuen emme salli kansallissymboleita tai puheita Pride-tapahtumissa, ainostaan Pride-lipun käyttö on sallittu. Emme hyväksy minkäänlaista aatetta, joka hyödyntää homomyönteisyyttä (Pink washing) tai sukupuoli- tai vähemmistömyönteisyyttä paikkaamaan muita ihmisoikeusloukkauksia.
Tätä silmällä pitäen emme myöskään hyväksy minkäänlaista syrjintää tai ulkopuolelle jättämistä kansalaisuuden tai uskonnollisen vakaumuksen nojalla. Vuoden 2018 Priden teema on ääni ja uskomme että kaikki ihmiset ansaitsevat tukemme ja tunnustuksemme. Haluamme edesauttaa että yhteisömme ääni tulee kuulluksi.
Kokemukset, toiveet, ilo ja kritiikki ovat kaikki yhtä tärkeitä, joista voimme kaikki oppia. Toivomme että kaikkien äänet tulevat kuulluiksi keskinäisellä ymmärryksellä ja kunnioituksella.
Kiitämme huolenaiheen esille nostamisesta ja toivotamme teidät tervetulleeksi keskustelemaan kanssamme HeSetan Loungeen puistojuhlan aikana klo 14-18 30.6. Teidän ideoilla, ajatuksilla ja tuntemuksilla koskien LHBTIQ+ yhteisön oikeuksia on merkitystä.
 
Ystävällisesti,
HeSeta ry:n hallitus
 
hallitus@heseta.fi
 
***
 
To whom it may concern,
We have received concerning messages regarding the performance of Israeli performer, Dana International, during our Päätösbileet for Helsinki Pride 2018.
 
On behalf of the board of HeSeta, we would like to address and assure all those concerned that we remain in topmost solidarity with the most vulnerable members of the international LGBTIQ+.
 
In the production of Helsinki Pride 2018 we have shared concerns regarding the promotion of any form of nationalism that excludes others and may compromise the rights and wellbeing of any of our community members.Thats why we have stated clearly that we will not accept any shows of nationalism, nor nationalist speech, and that the only flag we will be flying is the rainbow Pride flag during the Pride events. In addition, it is against our interests to support any political ideology that would use Pink-washing tactics, or any tactic that utilizes gender and sexual minorities to continue human rights violations.
 
With this in mind, we also do not believe in discrimination or exclusion of any LGBTIQ+ or ally who wishes to remain in solidarity with us, regardless of nationality or religious belief.
It is our belief that all people deserve our support and acknowledgement, which is part and parcel of our decision for the theme Voice for 2018. We want to make space and possibilities for the voices of our community be heard.
 
Voices of experience, wishes, joy and criticism are all as well important and for all of us to learn from. We hope all voices are heard with will to understand and respect each other.
 
We thank you for your concern and invite you warmly to discuss any ideas with the board at our HeSeta Lounge, held during the puistojuhla/pride in the park party from 14:00-18:00 at Kaivopuisto, on 30.06.2018. Your ideas, thoughts and feelings do matter on this subject and other relevant human rights issues regarding the LGBTIQ+ community.
 
Sincerely,
The Board of HeSeta Ry
 
hallitus@heseta.fi