HeSeta ry, tuleva Helsinki Pride -yhteisö, toteuttaa jälleen ensi kesänä Helsinki Pride -tapahtuman, joka on viikon kestävä Suomen suurin ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtuma. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä satojen vapaaehtoistyöntekijöiden, lukuisien järjestöjen ja organisaatioiden, yritysten ja yhteisöjen kanssa. Viime vuonna erillisiä tapahtumia oli liki sata, tänä vuonna ennustettavasti enemmän. Viikko rakentuu taiteen, koulutuksen, ihmisoikeuksien ja hyvinvoinnin edistämisen ympärille huipentuen Helsinki Pride kulkueeseen ja puistojuhlaan, johon viime vuonna osallistui 100 000 ihmistä.

Viikon keskiössä on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen – ihmisoikeuksien esille nostaminen ja toteutumisen vaatiminen. Tavoitteena on yhteiskunta, joka on avoin ja turvallinen kaikille seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä ja sukupuolen ilmaisusta riippumatta. Helsinki Pride -tapahtuma nostaa esiin ja haastaa meitä kaikkia sekä näkemään että puolustamaan erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten oikeuksia. Näitä ovat esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret, vanhukset, vammaiset, turvapaikanhakijat ja maahanmuuttajat.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluminen ei itsessään ole haavoittavaa vaan se, miten ympärillä elävät ihmiset, yhteisöt ja yhteiskunta heidät huomioi tai jättää huomioimatta. Kun väkivallan uhka ja kokeminen on moninkertaista, kun syrjintä ja vihapuhe on edelleen jokapäiväisessä vuorovaikutuksessa arkea, on sillä seurauksensa. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten keskuudessa masennus on yleisemmin läsnä ja itsemurhariski on moninkertainen. Seurauksien lista on pitkä.

Tämän takia on äärimmäisen tärkeää, että useat eri kokoiset yritykset, mutta myös yhteiskunnan viralliset tahot; kunnat, kaupungit ja erilaiset virastot toteuttavat lakisääteisesti yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien velvoitteita ympäri vuoden. Nämä eivät vain velvoita olemaan syrjimättä ihmisiä heidän seksuaalisen suuntautumisensa, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun takia vaan myös edistämään heidän yhdenvertaisuuttaan ja hyvinvointia.

Siksi on tärkeää pysähtyä erityisesti kerran vuodessa tarkistamaan omaa suuntaansa toimijana. Keskitytäänkö varmasti siihen, miten kaikissa palveluissa sateenkaari-ihmiset tulevat nähdyksi ja miten palvelut edistävät yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja hyvinvointia? Tähän pysähtymiseen on Helsinki Pride -viikko hyvä hetki.

On erittäinkin arvostettavaa, että tähän suunnan hakemiseen ja näyttämiseen liittyy tänäkin vuonna entistä suurempi joukko aktiivisia, vastuullisia ja ihmisoikeuksia arvossa pitäviä tahoja. Sillä on seurauksensa, hyvät sellaiset.