Suomi ei ole ihmisoikeuksien mallimaa. Tästä kertoo karusti se, että sateenkaarevan kulttuurifestivaalin ohjelmistoa jouduttiin perumaan väkivallan uhan takia. 

Helsingin kaupungin järjestämä Kulttuurikaappi-festivaali perui kanadalaisen Drag kids -dokumentin esityksen osana festivaaliohjelmistoa, kun dokumentti herätti valtaisan viharyöpyn sosiaalisessa mediassa. Myös monet näkyvät poliitikot ottivat aktiivisesti osaa vihan lietsomiseen. Epäasiallisista kommenteista on suoraan luettavissa, että viha kohdistui erityisesti sateenkaari-ihmisiin. Kulttuurikaappi-festivaalin järjestäjät ovat kertoneet saaneensa useita vakavia uhkauksia. 

Viime vuosi oli Euroopassa sateenkaari-ihmisille väkivaltaisin kymmeneen vuoteen. Tänä aikana sateenkaarijärjestöt ovat raportoineet systemaattisesti vihatekojen lisääntymisestä. Vihateot ovat kohdistuneet etenkin sateenkaari-ihmisiin ja sateenkaari-ihmisten oikeuksien puolustajiin. Suomessa olemme viime vuonna todistaneet ennätyksellisen määrän Pride-tapahtumiin kohdistunutta häirintää, ilkivaltaa ja väkivaltaa. Osaa näistä tapahtumia on edeltänyt johtavien poliitikkojen sateenkaari-ihmisiin kohdistama pilkka ja mitätöinti. 

Kulttuurikaappi-festivaalin tapahtumat eivät ole yksittäinen tapaus. Samantapainen kampanjointi seurasi Helsingin kaupungin päätöstä järjestää sateenkaarityöpajat Helsingin peruskouluissa. Tai Keskustakirjasto Oodissa Helsinki Pride-viikolla viime vuonna järjestettyä lastentapahtumaa, jossa draghahmo luki lastensatuja. Kaikkia tapauksia yhdistää se, että vastustajat esittävät sateenkaari-ihmisyyden, tiedon sukupuolen tai seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta tai sateenkaarevan kulttuurin jotenkin lapsille sopimattomana. Näillä samoilla argumenteilla perustellaan sateenkaari-ihmisiä kriminalisoivia lakeja eri puolilla maailmaa.

Myös tarkoituksenhakuisten ulkomaisten esimerkkien ja lieveilmiöiden paisuttelu ja rinnastaminen Suomeen on osa tätä samaa leimaamista.

Ennakkoluuloihin, väärinkäsityksiin ja väärinymmärtämiseen perustuva vihan lietsonta aiheuttaa konkreettisen väkivallan uhan sateenkaari-ihmisille. Sateenkaarevuus tai erilaiset sukupuolen ilmaisun muodot eivät uhkaa ketään. Negatiiviset asenteet ja ymmärtämättömyys sen sijaan viestivät kaikille, myös lapsille ja nuorille, ettei heitä hyväksytä sellaisina kuin he ovat. On aikuisten vastuulla huolehtia että homo- ja transfobian eri muodot eivät kavenna lasten mahdollisuuksia.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvat vihateot ovat lisääntyneet samaan aikaan tasa-arvoa ja sateenkaari-ihmisten oikeuksia vastustavan anti-genderistisen liikehdinnän vahvistumisen, sekä oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksia kyseenalaistavan kehityksen kanssa. Sateenkaari-ihmisiin kohdistuvia ennakkoluuloja hyödynnetään poliittisten voittojen saavuttamiseksi yhä useammin. ILGA Europen mukaan vuosi 2022 oli Euroopassa sateenkaari-ihmisille väkivaltaisin kymmeneen vuoteen ja sateenkaari-ihmisiin ja sateenkaari-ihmisten oikeuksien puolustajiin kohdistuvat vihateot ovat systemaattisia.

Euroopan ihmisoikeusvaltuutettu Dunja Mijatovic onkin jo kaksi vuotta sitten esittänyt huolensa homo- ja transfobian poliittisesta manipuloinnista Euroopassa. YK:n ihmisoikeuskomitea on kehottanut Suomea tehostamaan toimia kaikenlaisen seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän, väkivallan ja sosiaalisen leimaamisen poistamiseksi. 

Vastuu ennakkoluuloihin, syrjintään ja väkivaltaan puuttumisesta sekä yhdenvertaisuuden edistämisestä kuuluu niin kansallisille kuin paikallisille viranomaisille. On tärkeää, että viranomaiset ymmärtävät sateenkaari-ihmisiin kohdistuvan vihan laajemman kontekstin ja sen takana oleva poliittiset motiivit. 

Siksi kannustamme liittolaisia: olkaa äänekkäitä ja levittäkää oikeaa tietoa. Yhteisömme jäseniä muistutamme: Olette arvokkaita ja upeita. Meitä ei voi hiljentää, sillä yhdessä olemme voimakkaita. 

 

Annu Kemppainen, toiminnanjohtaja, Helsinki Pride -yhteisö ry
Kerttu Tarjamo, pääsihteeri, Seta ry

 

Tue sateenkaari-ihmisten oikeuksien toteutumista, osallisuutta ja hyvinvointia: 

Tue Helsinki Pride -yhteisön työtä

Tue Setan työtä