24.6.2024

Helsinki Pride -yhteisön jäsenkokous 25.4.2024 päätti perustaa yhdistyksen pysyväksi toiminnaksi solidaarisuusohjelman, jossa yhdistys valitsee joka vuodelle lhbtqia+ -yhteisöön liittyviä tuettavia kohteita.

Solidaarisuudella tarkoitamme yhteisvastuullisuutta ー sitä, että pidämme huolta toisistamme. Solidaarisuuteen liittyy myötämielisyys muita ihmisiä kohtaan, sekä ihmisten kunnioittaminen huolimatta yksilön ominaisuuksista, kuten kulttuurista, kansalaisuudesta tai sosioekonomisesta asemasta. Yhdenvertaisuutta edistääksemme meidän tulee toimia koko moninaisen sateenkaariyhteisön etu huomioiden ja tunnistaa ne ryhmät ja yksilöt, jotka yhteiskunta asettaa eriarvoiseen asemaan.

Solidaarisuusohjelman tavoitteena on tukea erityisen haavoittuvaisessa asemassa olevia sateenkaari-ihmisiä, esimerkiksi silloin, kun yhteiskunnan poliittinen tilanne ajaa ihmisoikeudet ja ihmisten mahdollisuudet edistää omia oikeuksiaan ahtaalle. Maailmassa on käynnissä lukuisia konflikteja, jotka vaikuttavat jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa olevien seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen elämään, oikeuksiin ja vapauteen. Tuettavat kohteet tulevat strategiamme mukaisesti liittymään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksiin, osallisuuteen ja hyvinvointiin. Me seisomme aina yhteisömme, ja siksi myös rauhan puolella.

Tänä vuonna solidaarisuusohjelmamme käynnistyy varainhankinnalla Palestiinan ja Ukrainan sateenkaariyhteisön tukemiseksi ja sateenkaarioikeuksien edistämiseksi. Sateenkaariyhteisö sekä Ukrainassa että Palestiinassa tarvitsee konkreettista tukea. Venäjän käynnistämä hyökkäyssota Ukrainaa kohtaan on kestänyt jo yli kaksi vuotta, ja tilanne lisää vähemmistöryhmien avun tarvetta, mutta vaikeuttaa sen hakemista ja vastaanottamista. Palestiinassa vähemmistöjen asema on tukala jo entuudestaan, mutta humanitäärinen katastrofi on syventänyt ihmisten hätää.

Palestiinan lahjoituskohde on kansalaisjärjestö AlQaws, joka toimii ruohonjuuritasolla tarjoten tukea seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille. Ukrainan lahjoituskohde on voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö Insight, joka tarjoaa sateenkaari-ihmisille tietoa ja apua lakiasioihin, psykologisen sekä lääketieteellisen tuen saamiseen. 

Tuomme solidaarisuusohjelmaamme näkyväksi myös Pride-viikolla, toivon kautta. Järjestämme Helsinki Pride -viikolla (24.–30.6.) kaksi tapahtumaa: Illan Ukrainan sateenkaariyhteisölle ja Illan Palestiinan sateenkaariyhteisölle

Voit lahjoittaa myös suoraan tämän sivun kautta. 

Keräyksen toteuttaa Seta ry, joka siirtää tämän kampanjan tuoton kokonaisuudessaan jäsenjärjestölleen Helsinki Pride -yhteisö ry:lle, joka siirtää lahjoitukset tämän kampanjan lahjoituskohteille. Rahankeräylupa RA/2022/107, lisätietoa seta.fi/tue/

Lisätietoja:

Senni Moilanen, puheenjohtaja, Helsinki Pride -yhteisö
senni@pride.fi

Annu Kemppainen, toiminnanjohtaja, Helsinki Pride -yhteisö
annu@pride.fi
+358 44 744 8042

 

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

logo
Rekry12.7.2024

Helsinki Pride -yhteisö rekrytoi: Helsinki Pride -tapahtuman kumppanuuspääll...

logo
Helsinki Pride 202429.6.2024

Helsinki Pride -yhteisö jakoi Ylpeys muuttaa maailmaa -tunnustuspalkinnot yh...

logo
Tiedotteet & kannanotot26.6.2024

Avoin kirje lakivaliokunnalle