Tiedote. 30.5.2023

Helsinki Pride -yhteisö on puoluepoliittisesti sitoutumaton ihmisoikeusjärjestö. Meillä on vahva arvopohja, jonka pohjalta harkitsemme kumppanuuksia. Tahdomme jatkaa ja vahvistaa viime päivinä käynnistynyttä dialogia eritoten niiden puolueiden kanssa, joita julkinen keskustelu on koskenut.

Helsinki Pride -yhteisön hallitus on sopinut yhteisökumppanuudesta Kansallisen Sateenkaari­ryhmän, tuttavallisesti Kasaryn, Keskustanuorten ja Keskustaopiskelijoiden kanssa. Kaikki kolme ovat myös vahvistaneet tulevansa mukaan yhteisökumppaneiksemme. Lisäksi Helsinki Pride -yhteisön hallitus on kutsunut mukaan myös Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunnan, jos yhteisö haluaa liittyä kumppaniksi.

Toimijat, jotka sitoutuvat edistämään sateenkaari-ihmisten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, ovat tervetulleita kumppaneiksemme. Sateenkaariyhteisön oikeuksien edistäminen ja muutoksen ajaminen oman puolueen sisällä on uusien kumppaniorganisaatioiden toiminnan ytimessä.

Kansallinen Sateen­kaari­ryhmä, tuttavallisesti Kasary, on Kokoomuksen läheisjärjestö ja Setan jäsenjärjestö, joka edistää sekä ylläpitää lhbtiq+ -vähemmistöjen oikeuksia poliittisessa päätöksenteossa ja toimii asiantuntijaverkostona Kokoomuksen sisällä. Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta on kokoomuslaisten korkeakouluopiskelijoiden valtakunnallinen järjestö ja Setan kannatusjäsen.

”Kasarylle on tärkeää, että kokoomuslaiset pääsevät yhdessä ja turvallisesti osoittamaan mieltä ihmisoikeuksien puolesta Helsinki Pride -kulkueessa. Tavoitteemme paremmasta huomisesta on yhteinen Pride-yhteisön kanssa. Olemme julkisen keskustelun jälkeen yhä pettyneet Helsinki Pride -yhteisön ratkaisuun Kokoomuksen yhteistyökumppanuuden suhteen, mutta tällä yhteistyöllä toivottavasti pystymme rakentamaan siltaa tuleville vuosille”, kertoo Kasaryn puheenjohtaja Konsta Nupponen.

Keskustanuoret ja Keskustaopiskelijat ovat puolestaan kirittäneet emopuoluettaan ottamaan suoraselkäisemmin kantaa ihmisoikeuksien puolesta ja toimivat molemmat myös Setan kannatusjäsenenä.

”Aloitimme viime viikolla yhteisen sisäisen keskustelun Helsinki Priden -yhteisön ja nuorkeskustan välillä. Keskustanuorille on tärkeää, että myös keskustalainen järjestö voi näkyä tapahtumassa. Kiitämme yhteisöä keskustelusta, jonka lopputulemana toimijamme voivat halutessaan osallistua tapahtumaan keskustalaisen organisaation kautta. Meillä on yhteisiä päämääriä”, kertoo Keskustanuorten puheenjohtaja Aleksi Sandroos.

”Keskustaopiskelijoille yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat toimintaa läpileikkaavia arvoja, ja meille on äärimmäisen tärkeää taistella ihmisoikeuksien puolesta. Olemme iloisia siitä, että Helsinki Pride näkee nuorkeskustan tekemän pitkäjänteisen työn sateenkaari-ihmisten eteen, ja olemmekin ylpeästi mukana Helsinki Priden yhteisökumppanina”, kertoo Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja Olivia Löytänen.

Arvostamme vilpittömästi näiden toimijoiden pitkäaikaista ihmisoikeuksien eteen tekemää työtä. Meillä on enemmän yhteisiä kuin erottavia tavoitteita. Nyt jos koskaan on aika jatkaa yhteistyötä, yhteisten tavoitteiden eteen.

Toimintatapanamme ei ole kutsua erikseen tiettyjä tahoja yhteisökumppaneiksemme. Nyt kumppanuudesta on poikkeuksellisesti sovittu yhdessä käydyn keskustelun pohjalta.

Haluamme korostaa, että kulkueeseen ja Pride-tapahtumiin ovat tervetulleita kaikki kumppanimme, yhteisöön kuuluvat henkilöt ja liittolaiset, puoluetaustaan tai -kantaan katsomatta. Olemme sitoutuneet levittämään hyviä käytäntöjä ja jakamaan niitä osallistujien ja kumppaneidemme kanssa. Näin on ollut aiemmin, näin on nyt, ja näin tulee olemaan myös jatkossa.

Annu Kemppainen, toiminnanjohtaja, annu@pride.fi, 044 744 8042
Senni Moilanen, puheenjohtaja, senni@pride.fi, 040 525 6571
Annika Lundström, varapuheenjohtaja, annika.lundstrom@pride.fi

Helsinki Pride -yhteisö on ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestö joka tekee monipuolista sosiaali- ja nuorisotyötä, tarjoaa koulutus- ja konsultointipalveluita sekä järjestää ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtuma Helsinki Pride -viikon edistääkseen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ja hyvinvointia.