Helsinki Pride -yhteisö ry on kansalaisjärjestö ja asiantuntijaorganisaatio, jonka tavoitteena on poistaa kulttuuriin, kieleen sekä yhteiskunnan rakenteisiin, arvoihin ja normeihin sisältyvää eriarvoisuutta. Etsimme nyt koulutussuunnittelijaa SENSE OF BELONGING -hankkeeseen. 

Taustaa hankkeesta: 

SENSE OF BELONGING -hankkeen tavoite on edistää haavoittuvassa asemassa olevien seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien 16–29 -vuotiaiden nuorten yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja toimijuutta. Hankkeessa pilotoidaan, kehitetään ja mallinnetaan yksilö- ja ryhmämuotoisia valmennuksellisia tukimuotoja, kehitetään vertaistuellista toimintaa nuorten ja varhaisnuorten läheisille sekä kehitetään ja mallinnetaan koulutuksellista materiaalia nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille ja nuoria työllistäville työnantajille. Hanketta toteuttaa yhteistyössä kanssamme Diakonissalaitoksen Vamos ja Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus (SMOK). Hanke on ESR+ -rahoitteinen. Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2023-31.8.2026. 

Koulutussuunnittelijan työnkuva: 

Helsinki Pride -yhteisölle rekrytoitava koulutussuunnittelija vastaa hankkeen koulutuksellisen materiaalin kehittämisestä ja mallintamisesta nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille ja nuoria työllistäville työnantajille. Koulutuksellisen materiaalin tavoite on lisätä sekä nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten että työnantajien tietoa ja taitoja, jotta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten tarpeet osataan huomioida paremmin. 

Koulutussuunnittelija osallistuu Diakonissalaitoksen Vamoksen ryhmätoimintaan ja tutustuu sateenkaarinuorten kokemuksiin ja toiveisiin ammatilliseen koulutukseen ja työelämään liittyen. Koulutussuunnittelija selvittää ammattioppilaitoksen ja yritysten olemassa olevia hyviä käytänteitä tai kokemuksia, luo verkostoja oppilaitoksista ja yrityksistä ja etsii ratkaisuja sateenkaarinuorten työmahdollisuuksien parantamiseksi. 

Koulutussuunnittelija vastaa myös hankkeen koulutusmateriaalin kehittämisestä ja koulutusten toteuttamisesta.

Työsuhde on toiminnan rahoituksen vuoksi määräaikainen 31.8.2026 asti ja viikoittainen työaika on 37,5 h. Hanke toteutuu pk-seudulla ja koulutussuunnittelija tulee sijoittumaan Helsinki Pride -yhteisö ry:n sosiaali- ja nuorisopalvelujen tiimiin. Työ suoritetaan pääasiassa järjestön toimitiloissa Helsingin Kaapelitehtaalla. Työtehtäviin saattaa sisältyä jonkin verran matkustamista ja ilta- ja viikonlopputöitä, joista sovitaan etukäteen. Tehtävän pohjapalkka on 3200 euroa/kk. Noudatamme sosiaalialan järjestötyön työehtosopimusta. 

Koulutussuunnittelijalta vaaditaan: 

  • soveltuvaa korkeakoulututkintoa 
  • kokemusta kouluttamisesta ja koulutusmateriaalien kehittämisestä lhbtiq+ -teemojen syvää tuntemusta 
  • vahvaa kokemusta ja osaamista sateenkaarinuorten kanssa työskentelystä sateenkaarierityistä ja normikriittistä työotetta 
  • kokemusta verkostojen luomisesta, ylläpitämisestä ja niiden johtamisesta itsenäistä ja oma-aloitteista työotetta 
  • erinomaisia vuorovaikutustaitoja ja vahvoja yhteistyötaitoja 
  • erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista hallintaa 
  • hyvää englannin kielen taitoa 
  • vähintään 4-6 vuoden työkokemusta alalta 

Lähetä hakemuksesi osoitteeseen annu@pride.fi 15.8.2023 mennessä. Liitä hakemuksen yhteyteen ansioluettelosi ja mahdollisten suosittelijoiden yhteystiedot. Tutkinto- ja työtodistukset kysytään haastattelun yhteydessä. Työ alkaa 1.9.2023 tai sopimuksen mukaan. 

Toivomme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Helsinki Pride -yhteisö toteuttaa rekrytoinnissaan positiivisen erityiskohtelun periaatetta. Positiivista erityiskohtelua sovelletaan silloin, kun hakijoina on yhtä päteviä tai vain vähäisessä määrin ansioiltaan toisistaan poikkeavia, joista toinen edustaa syrjinnän vaarassa olevaa ryhmää. Kerrothan hakemuksessasi, mikäli koet kuuluvasi johonkin vähemmistöryhmään ja toivot sen huomioimista valintaprosessissa. 

Tehtävään valitun on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä koskevan lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Lisätiedot: 

Lisätietoja tehtävästä ja hakuprosessista antaa Helsinki Pride -yhteisö ry:n toiminnanjohtaja Annu Kemppainen (annu@pride.fi / +358 44 744 8042) ti 4.7. klo 10-12 ja klo 14-15 sekä to 6.7. klo 12-13.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

21.6.2023 Blogi Tämän vuoden Helsinki Pride -viikkoa vietetään 26.6.–2.7.2023. Teemana ...