Helsinki Pride -yhteisö rekrytoi: Sosiaalityön asiantuntija määräaikaiseen työsuhteeseen

Helsinki Pride -yhteisö on tehnyt vuodesta 2015 sateenkaareville turvapaikanhakija- ja pakolaistaustaisille ihmisille suunnattua Together with Pride -työtä, johon sisältyy muun muassa kahdenkeskisiä tukikeskusteluja, palveluneuvontaa, ryhmätapaamisia ja vaikuttamistyötä. Together with Pride -toiminnan tarkoituksena on tukea osallistujien hyvinvointia, vahvistaa sosiaalisia suhteita sekä tarjoaa tietoa oikeuksista ja palveluista Suomessa. 

STEA:n avustusehdotuksen turvin pystymme nyt laajentamaan Together with Pride -työtä jo kansainvälistä suojelua saavien tai oleskeluluvan saaneiden sateenkaari-ihmisten pariin. Haemme tiimiimme sateenkaarierityisen sosiaalityön ammattilaista, jolla on kokemusta asiakastyöstä, ryhmien ohjaamisesta, turvapaikanhakijoiden tukityöstä sekä turvapaikanhakijoita ja maahanmuuttajia koskevasta palvelu- ja viranomaisjärjestelmästä. Asiantuntijalta vaaditaan itsenäistä ja oma-aloitteista työotetta sekä  erinomaisia vuorovaikutustaitoja ja vahvoja yhteistyötaitoja. Työ tapahtuu englannin ja suomen kielellä. 

Vaatimukset:

 • Soveltuva koulutus (sosiaalityöntekijän tutkinto, sosionomi tai vastaava koulutus tai työn kautta osoitettu pätevyys)
 • Vähintään 4-6 -vuoden työkokemus vastaavanlaisista töistä
 • Lhbtiqa+ -substanssiosaaminen
 • Kokemus sateenkaarierityisestä sosiaali- ja yhteisötyöstä
 • Kokemusta turvapaikanhakijoiden tukityöstä sekä turvapaikanhakijoita ja maahanmuuttajia koskevasta palvelu- ja viranomaisjärjestelmästä
 • Sateenkaarierityinen ja normikriittinen työote
 • Osallistava ja yhteisöllinen työote
 • Erinomainen englannin ja suomen kielen taito

Lisäksi arvostamme:

 • Laajat verkostot sateenkaarierityisen sosiaali- ja nuorisotyön toimijoihin
 • Seksuaalineuvojan tai -terapeutin koulutus
 • Traumatyön kokemus
 • Monipuolinen kielitaito

Me tarjoamme:

 • Viihtyisät työtilat 
 • Virikesetelit
 • Työhyvinvointitunnit
 • Työnohjausta
 • Hyvät työterveyshuollon palvelut

Helsinki Pride -yhteisön toiminnan ja henkilöstöpolitiikan keskiössä olevat arvot ovat yhteisöllisyys, rohkeus ja moninaisuus. Työyhteisössä työskentelee kymmenen ympärivuotista asiantuntijaa. Työntekijöillämme on mahdollisuus kouluttautua ja kehittää omaa osaamistaan. Pidämme huolta työntekijöistä monilla tavoilla sekä tuemme työn ja henkilökohtaisen elämän yhteensovittamista. 

Työsuhde on kokopäiväinen ja voimassa vuoden 2024 loppuun. Työhön haetaan jatkorahoitusta, joten työsuhteen jatkuminen vuoden 2024 lopun jälkeen on mahdollista. Viikoittainen työaika on 37,5 h. Työ suoritetaan pääasiassa järjestön toimitiloissa Helsingin Kaapelitehtaalla. Työtehtäviin saattaa sisältyä jonkin verran matkustamista ja ilta- ja viikonlopputöitä, joista sovitaan etukäteen. Tehtävän palkka on 3400 euroa/kk. Noudatamme sosiaalialan järjestötyön työehtosopimusta.

Lähetä hakemuksesi osoitteeseen annu@pride.fi sunnuntaihin 28.1.2024 mennessä. Kirjoita sähköpostisi otsikkoriville teksti: Hakemus sosiaalialan asiantuntijaksi. Liitä hakemuksen yhteyteen ansioluettelosi ja mahdollisten suosittelijoiden yhteystiedot. Tutkinto- ja työtodistukset kysytään haastattelun yhteydessä. Työ alkaa 1.3.2024 tai sopimuksen mukaan. 

Tehtävään valitun on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä koskevan lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Toivomme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Helsinki Pride -yhteisö toteuttaa rekrytoinnissaan positiivisen erityiskohtelun periaatetta. Positiivista erityiskohtelua sovelletaan silloin, kun hakijoina on yhtä päteviä tai vain vähäisessä määrin ansioiltaan toisistaan poikkeavia, joista toinen edustaa syrjinnän vaarassa olevaa ryhmää. Kerrothan hakemuksessasi, mikäli koet kuuluvasi johonkin vähemmistöryhmään ja toivot sen huomioimista valintaprosessissa.

 

Lisätiedot:

Lisätietoja tehtävästä ja hakuprosessista antaa Helsinki Pride -yhteisö ry:n toiminnanjohtaja Annu Kemppainen (annu@pride.fi / +358 44 744 8042) ke 17.1. klo 13-14 ja ke 24.1. klo 11-12.

Helsinki Pride -yhteisö ry on kansalaisjärjestö ja asiantuntijaorganisaatio, jonka tavoitteena on poistaa kulttuuriin, kieleen sekä yhteiskunnan rakenteisiin, arvoihin ja normeihin sisältyvää eriarvoisuutta. Teemme ympärivuotista yhteisö-, sosiaali- ja nuorisotyötä sekä järjestämme Helsinki Pride -tapahtumaa. Arvomme ovat yhteisöllisyys, rohkeus ja moninaisuus. Tiimissämme työskentelee kymmenen ympärivuotista asiantuntijaa.