22.5.2023

Helsinki Pride -yhteisö edistää ihmisoikeuksia monilla eri tavoilla. Ympärivuotisessa toiminnassamme tarjoamme seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille ruohonjuuritasolla tuen ja osallistumisen tapoja. Tavoitteenamme on, että jokaisella olisi mahdollisuus tulla osalliseksi ja aktiiviseksi jäseneksi yhteiskunnassamme. 

Meillä on joka vuosi monia kumppaneita, jotka ovat oleellinen osa vaikuttamistyötämme. Kumppanuuksiemme kautta vaikutamme siihen, miten eri tahot toimivat aktiivisemmin ihmisoikeuksien eteen. Kumppaneinamme on esimerkiksi järjestöjä, liittoja ja julkisen hallinnon edustajia, joiden kautta vaikutamme moninaisesti koulumaailmaan, asenteisiin ja työelämään. Lisäksi meillä on yrityskumppaneita, joiden avulla vaikutamme yhdenvertaisemman työelämän puolesta. 

Tarvitsemme kumppaneiksi myös poliittisia toimijoita, sillä emme ole vielä tilanteessa, jossa laki kohtelisi kaikkia yhdenvertaisesti. Kaikille yhdenvertainen lainsäädäntö vaatii tuekseen aktiivista toimintaa. Lailla säädetään siitä, miten olemme yhdessä, mitä saa tai ei saa tehdä, ja toisaalta lailla voidaan paitsi turvata, myös estää pääsy ihmisarvoisen kohtelun piiriin. Siksi poliittiset toimijat, kuten puolueet, ovat meille tärkeitä kumppaneita. 

Helsinki Pride -yhteisölle kumppanuus tarkoittaa sitä, että kumppanit sitoutuvat toimimaan sateenkaari-ihmisten ihmisoikeuksien puolesta. Kumppanuus edellyttää aktiivisia tekoja yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi sekä sitoutumista sateenkaari-ihmisten ihmisoikeuksien edistämiseen ja puolustamiseen.

Virallinen kumppanuus Helsinki Pride -yhteisön kanssa tuo jokaiselle kumppanille näkyvyyttä Suomen suurimmassa kulttuuri- ja ihmisoikeustapahtumassamme. Siksi meillä on vastuu ja velvollisuus tarkastella kumppaniksi hakevan tahon toimintaa pidemmällä aikavälillä ja vasten muuttuvaa toimintaympäristöä. 

Tänä vuonna 2023 Helsinki Pride -yhteisön hallitus on linjannut hyväksymisprosessissa kriittiseksi kysymykseksi translain uudistukseen liittyvän keskustelun ja puolueiden äänestyskäyttäytymisen. Olimme valtavan pettyneitä siihen, että osa puolueista teki translakiäänestyksestä omatunnonkysymyksen. Kenenkään ihmisen oikeus ihmisarvoiseen ja kunnioittavaan elämään ei voi olla omantunnon kysymys. Lisäksi meille on tärkeää, että yhteistyökumppanimme asettuvat tukemaan sateenkaarilapsia ja -nuoria.

Ymmärrämme, että eri puolueiden sisällä on henkilöitä jotka ovat tehneet pitkälinjaisesti työtä sateenkaari-ihmisten oikeuksien edistämiseksi, mutta kumppaninamme toimivan puolueen sitoutuminen ihmisoikeuksien edistämiseen ei voi olla kiinni näiden henkilöiden äänestyspäätöksestä.

Sateenkaariyhteisö on tehnyt uuden translain eteen aktiivista työtä yli 10 vuoden ajan. Lain uudistaminen oli ja on koko yhteisöllemme monilla tavoin kriittistä. Kyse on perustavanlaatuisista ihmisoikeuksista; tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta, osallisuudesta ja hyvinvoinnista. 

Arvioimme kumppanuuden jokaisen toimijan kanssa erikseen. Toivomme, että voimme tulevaisuudessa tehdä jälleen tiiviimpää yhteistyötä niiden puolueiden kanssa, jotka jakavat tavoitteemme sateenkaari-ihmisten oikeuksien edistämiseksi. 

 

Annu Kemppainen, toiminnanjohtaja, Helsinki Pride -yhteisö 

Senni Moilanen, puheenjohtaja, Helsinki Pride -yhteisö 

 

Lisätiedot: 

Annu Kemppainen, annu@pride.fi

Senni Moilanen, senni@pride.fi