Helsinki Pride- yhteisö piti sääntömääräisen syyskokouksen maanantaina 29.11.2022, jossa se valitsi yhdistykselle hallituksen, sekä päätti toimintasuunnitelmasta, talousarviosta ja ensi vuoden Helsinki Pride -viikon teemasta.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Panu Mäenpää, joka on toiminut puheenjohtajana myös vuonna 2021. Erovuorossa oli kolme hallituksen varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Hallitukseen valittiin uudelleen varsinaisiksi jäseniksi Outi Hartman, Ville Nylén ja Laura Haimila (varajäsen 2021), sekä varajäseniksi Petra Lilius ja uutena Maru Hietala

Hallituksessa jatkavat vielä toisen vuoden Katja Laamanen, Kira Sjöberg ja Boodi Kabbani

 

Ensi vuoden teemana on Encounters – Kohtaamisia – Bemötande 

Teemalla halutaan tuoda esiin Helsinki Pride -tapahtuman perustehtävää: ihmisten kohtaamisten mahdollistamista ja yhteisöllisyyden tukemista näiden kohtaamisten kautta. Yhteisöllisyys on on yksi Helsinki Pride -yhteisön arvoista ja siksi me haluamme myös luoda ne puitteet, mitä tarvitaan yhteisön ja yhteisöllisyyden rakentamiseen. Erityisesti korona-arjen mukanaan tuoma ihmisten tarve toisten kohtaamiseen on turvattava. 

Helsinki Pride -yhteisö haluaa myös tukea sitä, että ihminen uskaltaa kohdata myös omat, tiedostamattomat ennakkoluulonsa. Niistä tietoiseksi tuleminen on ensimmäinen askel myös yhdenvertaisuuden rakentamiseen ja edistämiseen meidän kaikkien elämässä. 

Syyskokous järjestettiin koronaturvallisesti etäkokouksena ja sen puheenjohtajana toimi Sini Korpinen

 

Lisätietoja:

Panu Mäenpää
puheenjohtaja
Helsinki Pride -yhteisö
panu@pride.fi
0503011332