Suomen, Espanjan, Itävallan ja Islannin suurlähetystöt järjestivät 15.6. Pariisissa pyöreän pöydän keskustelun seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden oikeuksista ja tilanteesta. Tilaisuuden yhteistyökumppanina oli ranskalaisten LGBTI-järjestöjen kattojärjestö Inter LGBT. Tilaisuus oli osa Pariisin Pridea (24.6.) edeltävien LGBTI-tapahtumaviikkojen ohjelmaa.

Tilaisuuden avasi Ranskan oikeusasiamiehen edustaja Nathalie Bajos. Panelisteina olivat:
–          Hassen Hnini, aktivisti useissa ihmisioikeusjärjestöissä Pohjois-Afrikassa ja Euroopassa, on nyt HeSetan puheenjohtaja.
–          Ulrike Lunacek, itävaltalainen europarlamentaarikko, Euroopan parlamentin varapuheenjohtaja ja LGBTI-aktivisti
–          Michal Gondek, lakiasiantuntija, Euroopan komissio, muuttoliike- ja sisäasioiden pääosasto, turvapaikkayksikkö
–          Amapola Blasco, Espanjan työ- ja sosiaaliturvaministeriö, maahanmuuttajien kotouttamisesta vastaavan yksikön apulaispäällikkö
–          Lilja Gretarsdottir, Euroopan neuvosto, Ihmisoikeusosasto, Kansainvälisten järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen kanssa tehtävästä yhteistyöstä vastaavan yksikön apulaispäällikkö

 
Keskustelussa oli kaksi pääteemaa:
1) LGBTI-maahanmuuttajien ja -turvapaikanhakijoiden vastaanottoon/palveluihin liittyvät hyvät käytännöt ja haasteet,
2) Mihin Euroopan tasolla/eurooppalaisessa perspektiivissä tulisi tulevaisuudessa pyrkiä, mitä pitää parantaa, kehittää jne. Panelistit toivat esille HeSetan Together-toiminnan kaltaisia hyviä toimintatapoja (esim. Itävallassa samankaltaista vertaistoimintaa sekä esim. palvelua, jolla pyritään löytämään LGBTI-turvapaikanhakijoille yksilöllisempiä majoitusratkaisuja esim. paikallisten kodeista). Haasteiden osalta nostettiin esille etenkin turvapaikkaprosessiin liittyviä ongelmia (viranomaisten epärealistiset, töykeät ja intiimit kysymykset kuulusteluissa, tulkkien ammattitaidottomuus, syrjintää ja väkivaltaa kokeneiden henkilöiden vaikeudet puhua asiasta lähipiirilleen ja viranomaisille, vastaanottokeskusten järjestäminen niin, että LGBTI-henkilöt kokevat olevansa turvassa jne. jne.).

Hassen puhui myös kansalaisyhteiskunnan tekemästä hyvästä työstä mutta sen saamasta vähäisestä yhteiskunnan (taloudellisesta) tuesta. Gondek ja Lunacek kertoivat lainsäädännön tasolla, mihin EU:ssa ollaan menossa ja millaisia uusia askeleita on tarkoitus ottaa viranomaistoiminnan, viranomaisten kouluttamisen ja käytäntöjen yhdenmukaistamisen osalta.