Tässä uutiskirjeessä:
1) Uutisia HeSetan ja Setan toimistolta
2) Ajankohtaisia lhbtiq-uutisia
3) Ryhmä-, kurssi- ja koulutustoimintaa
4) Sateenkaarevia tapahtumia

1) Uutisia HeSetan ja Setan toimistolta

HeSetan toimisto palvelee toistaiseksi vain sähköpostitse

HeSetan toiminnanjohtajana viimeisen vuoden ajan toiminut Merja Kähkönen päättää työnsä HeSetan parissa syyskuun lopussa. HeSeta kiittää Merjaa yhteistyöstä ja toivottaa hyvää jatkoa!
HeSetan toimistolla ei muutoksesta johtuen ole toistaiseksi säännöllisiä aukioloaikoja. Jäsenasioissa palvelemme kuitenkin normaalisti sähköpostitse osoitteesta toimisto[at]heseta.fi.

Tule mukaan HeSetan hallitukseen!

Haluatko vaikuttaa hlbti-asioihin? Oletko jo nyt innoissasi ensi vuoden Helsinki Pridesta? Kiinnostaako sateenkaarinuorten parissa tehtävä järjestötyö? Kaipaatko uusia mukavia ihmisiä elämääsi? Tule mukaan HeSetan hallitukseen!
HeSetan hallitus valitaan yhdistyksen syyskokouksessa 20.11.2014 klo 18 toimistollamme Kaapelitehtaalla osoitteessa Tallberginkatu 1 C, 4. krs. Puolet hallituksen jäsenistä sekä puheenjohtaja on vuosittain erovuorossa. Lisäksi syyskokouksessa hyväksytään toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2015.
Mikäli vastasit alun kysymyksiin (tai osaan niistä) kyllä, olet erinomainen ehdokas HeSetan hallitukseen! Hallituksessa pääset suunnittelemaan HeSetan toimintaa, ottamaan vastuuta ja tekemään käytännön hlbti-työtä mukavassa seurassa. Hallitustyöskentely vaatii aikaa keskimäärin 2-5 h/vk (kokous n. kerran kuussa). Jos sinulla on kysyttävää hallitustyöskentelystä tai haluat ilmoittaa kiinnostuksesi etukäteen, laita viesti osoitteeseen puheenjohtaja[at]heseta.fi – tai ilmesty vain paikalle kokoukseen!
Nähdään syyskokouksessa!

Tule HeSetan edustajaksi Setan edustajakokoukseen!

Haluatko vaikuttaa valtakunnalliseen lhbtiq-toimintaan ja politiikkaan? Haluatko tavata uusia mahtavia ihmisiä ja viettää viikonlopun hyvässä seurassa? Tule osallistujaksi Setan edustajakokoukseen!
HeSeta etsii jälleen kokousedustajia Setan edustajakokoukseen. Setan edustajakokous järjestetään 29.–30.11.2014.
Edustajakokous valitsee Setalle uuden puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan sekä uusia hallituksen jäseniä. Kokouksessa käsitellään myös toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015. Edustajakokouksen yhteydessä järjestetään myös koulutusta ja työpajoja.
HeSetalla on edustajakokouksessa runsaasti kokousedustajia! Tule siis mukaan ja ota kaverisikin!
Ilmoittaudu HeSetan kokousedustajaksi laittamalla sähköpostia hallituksen puheenjohtajalle puheenjohtaja[at]heseta.fi viimeistään 10. marraskuuta! Ilmoita samalla myös tiedot erityisruokavaliosta tai muut mahdolliset huomioitavat asiat.
Tervetuloa mukaan!

Uusia kasvoja Setan toimistolla

Setan nettisivuilta
Setan toimistolla on syksyn aikana uusia työntekijöitä.
Setan tiedottajaksi valittiin medianomi (AMK) Salla Virtanen. Virtanen on aiemmin toiminut viestintätehtävissä julkishallinnossa. Virtanen työskentelee tiedottaja Eliisa Alatalon vanhempainvapaan sijaisena 1.10.2014–31.7.2015.
Koulutussuunnittelijan sijaisena on 1.9. aloittanut sosionomi (AMK) Outi Tjurin. Tjurin on työskennellyt aiemmin Setassa Yhdenvertainen vanhuus -projektin harjoittelijana. Koulutussuunnittelija Marita Karvinen työskentelee Setan pääsihteerin sijaisena 31.12.2014 saakka.
Setan Yhdenvertainen vanhuus -projektissa projektikoordinaattorin työparina työskentelee marraskuuhun asti Saini Valtonen.
Lue koko uutinen Setan sivuilta.

2) Ajankohtaisia lhbtiq-uutisia

HeSetan lausunto translaista

HeSeta lausui Sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esityksestä translain muutoksiksi.
HeSeta kiittää ministeriötä siitä, että lakiesityksessä ehdotetaan poistettavaksi lisääntymiskyvyttömyyttä koskeva vaatimus. Vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä on ihmisoikeuksien, erityisesti henkilön koskemattomuuden ja itsemääräämisoikeuden, kannalta yksi nykyisen lain vakavimmista ongelmakohdista.
Naimattomuusvaatimuksen poistamisesta esitetyistä kahdesta vaihtoehdosta HeSeta kannattaa vaihtoehtoa B, jonka mukaan avioliitto tai rekisteröity parisuhde pysyisi voimassa sukupuolen vahvistamisesta riippumatta, jos puolisot yhdessä sitä pyytävät.
Tämänhetkisessä laissa on HeSetan näkemyksen mukaan myös sellaisia ihmisoikeuksien kannalta ongelmallisia kohtia, joita lakiluonnoksessa ei nyt ehdoteta korjattavan. Ihmisoikeusnäkökulmasta katsottuna keskeinen nykylaista ja uudesta lakiesityksestä puuttuva näkökulma on yksilön itsemääräämisoikeus. HeSeta kannattaa lain muuttamista juuri voimaan tulleen Tanskan lain mukaiseksi, joka mahdollistaa sukupuolen juridisen vahvistamisen ilman lääketieteellistä selvitystä. HeSeta suhtautuu kriittisesti myös lain vaatimukseen täysi-ikäisyydestä sukupuolen korjaamisen edellytyksenä.
HeSeta esitti ministeriölle huolensa siitä, että Suomi on jäämässä jälkeen kansainvälisestä lainsäädännön kehityksestä sukupuolivähemmistöjen osalta ja toivoi ministeriön korjaavan tämän kehityksen korjaamalla translaista kerralla sen kaikki ihmisoikeuksien kannalta ongelmalliset kohdat.
Lue koko lausunto HeSetan nettisivuilta.

Translaista runsaasti lausuntoja – järjestöt vetosivat pääministeriin

Setan uutiskirjeestä
Suomalaiset ja kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt ovat vedonneet pääministeri Alexander Stubbiin, että translaki saataisiin uudistettua itsemääräämisoikeutta tukevaksi tällä hallituskaudella.
Transgender Europe, ILGA-Eurooppa ja Amnesty International vetosivat kirjeessään pääministeri Stubbiin, että Suomen translaista poistetaan keskeisimpien ihmisoikeusloukkausten – lisääntymiskyvyttömyys- ja naimattomuusvaatimusten – lisäksi 18-vuoden ikäraja ja lääketieteellinen selvitys sukupuolen juridisen vahvistamisen ehdoista.
Maanantaina kotimaiset ihmisoikeustoimijat Seta, Sateenkaariperheet, Trasek, Ihmisoikeusliitto ja Amnestyn Suomen osasto tapasivat pääministeriä. Tapaamisessa keskusteltiin translain uudistamisesta, sateenkaariperheistä ja hlbti-ihmisoikeuspolitiikasta. Järjestöt esittivät toiveen, että pääministeri varmistaa, että translakiuudistus ehditään käsitellä tällä vaalikaudella. Tapaamisessa luovutettiin myös Amnestyn translakia koskeva valokuvavetoomus. Pääministeri kiitti keskustelun olleen hyödyllinen ja kertoi hallituksensa vievän translain uudistusta eteenpäin mahdollisimman paljon.
Translaista annetun luonnoksen lausuntokierros päättyi viime viikon lopulla. Sosiaali- ja terveysministeriön antamassa esityksessä laista esitetään poistettavaksi lisääntymiskyvyttömyysvaatimus ja annetaan naimattomuusvaatimuksen muuttamisesta kaksi vaihtoehtoa, joista toinen (A) on Setan mielestä vain kosmeettinen muutos.
Järjestöt pitävät esitettyjä muutoksia erittäin tärkeinä, mutta vaarana on, että ettei lopullinen esitys poista kaikkia translain ihmisoikeusongelmia, joita ovat 18 vuoden ikäraja sekä pitkät, nöyryyttävät ja sukupuolinormatiiviset lääketieteelliset tutkimukset sukupuolen juridisen vahvistamisen ehtona.
”Laista annettiin monipuolisia ja ihmisoikeusjärjestöjen kantoja mukailevia lausuntoja. Kiitämme lämpimästi saamastamme tuesta. Hallituksella on nyt näytön paikka saattaa translaki kerralla kuntoon”, toteaa Setan pääsihteeri Marita Karvinen.
Kansainvälisten järjestöjen kirje pääministerille
Uutinen pääministerin tapaamisen annista
Setan lausunto translaista
Sateenkaariperheiden lausunto
Amnestyn lausunto ja kampanjasivusto translaista

Avioliittolaki eduskunnalle marraskuussa

Setan uutiskirjeestä
Kansalaisaloitetta tasa-arvoisesta avioliittolaista käsitellään eduskunnassa marraskuussa. Käsittelyyn tulee lakivaliokunnan marraskuussa valmistuva lopullinen mietintö, jossa esitetään kansalaisaloitteen hylkäämistä.
Eduskunta äänestää ensin hyväksyykö se kielteisen mietinnön (hylkää lain) vai lähettääkö se asian jatkokäsittelyyn suureen valiokuntaan. Mikäli lakivaliokunnan mietintö voittaa, kansalaisaloitteen käsittely päättyy. Mikäli vastaesitys lain käsittelyn jatkamisesta voittaa, voi suuri valiokunta ottaa sen käsiteltäväkseen ja järjestää mahdollisesti lisää kuulemisia aiheesta. Vasta suuren valiokunnan laatiman mietinnön jälkeen voidaan äänestää lain lopullisesta hyväksymisestä. Käsittely voi siirtyä pitkälle eduskuntakauden loppupuolelle.
”Haasteena siis on voittaa kaksi äänestystä ja luoda painetta, jotta asia saataisiin käsiteltyä tällä hallituskaudella. Toivomme, että tasa-arvoista avioliittolakia kannattavat ja Suomen ihmisoikeustilanteen parantamisesta kiinnostuneet ihmiset jalkautuvat marraskuussa kanssamme eduskuntatalon eteen kannustamaan kansanedustajia antamaan tukensa kansalaisaloitteelle”, sanoo Setan pääsihteeri Marita Karvinen.

Seta lausui ulkoministeriölle yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevista YK:n periaatteista

Setan uutiskirjeestä
Seta antoi syyskuun alussa lausunnon ulkoministeriölle YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevista periaatteista. Lausunto koski luonnosta YK:n ministerikomitean suosituksista jäsenvaltioille.
Seta muistutti lausunnossaan, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuu syrjintää kaikilla elämän alueilla, myös yritystoiminnassa. Seta on tyytyväinen, että seksuaalinen suuntautuminen on luonnoksessa mainittu yhtenä syrjintäperusteena. Sukupuolivähemmistöjen näkökulma on kuitenkin ohitettu.
”On kuitenkin tärkeää huomioida myös sukupuolen moninaisuus ihmisoikeusnäkökulmasta yritystoiminnassa. Erityiset osa-alueet yritystoiminnassa, joissa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeuksien toteutuminen on huomioitava, koskevat muun muassa yritysten henkilöstöpolitiikkaa sekä asiakkuuksien tematiikkaa”.
Setan lausunto

Tietokirjasto hlbtiq-vanhuudesta avattiin

Setan nettisivuilta
Setan Yhdenvertainen vanhuus -projektin tietokirjasto on julkaistu projektin verkkosivuilla. Tietokirjasto tarjoaa perustietoa sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta vanhuuden ja vanhustyön näkökulmasta. Kirjasto koostuu kuudesta artikkelista, joissa käsitellään muun muassa lähi- ja perhesuhteita, mielen hyvinvointia ja muistisairauteen liittyviä kysymyksiä hlbtiq-näkökulmasta. Sivuilla käydään läpi myös asetuksia ja lakeja, jotka tukevat ja ohjaavat palveluntuottajien ja vanhustyön ammattilaisten toimintaa. Kokonaisuus tarjoaa lisäksi vinkkejä ja työkaluja moninaisuuden kohtaamiseen sekä yhdenvertaisuuden edistämiseen vanhuspalveluissa.
Lue koko uutinen tietokirjastosta Setan nettisivuilta
Vanhustyön tietokirjasto

3) Ryhmä-, kurssi- ja koulutustoimintaa

HeSeta avasi Nuorten Sateenkaarikahvilan

HeSetan avasi keskiviikkona 23.9. Nuorten Sateenkaarikahvilan! Sateenkaarikahvila on Harjun Nuorisotalolla keskiviikkoiltaisin klo 17-20 auki oleva kohtaamispaikka kaikille nuorille. Kahvilan ohjelmaa ja sisältöä kehitetään yhdessä nuorten ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Vierailijoita, teemailtoja ja tapahtumia järjestetään illoille toiveiden ja mahdollisuuksien mukaan.
Kahvilaan voi tulla kupille kahvia/teetä (1e), tekemään läksyjä, juttelemaan tai vaikka pelaamaan lautapelejä muiden kanssa. Syksyllä aloitetaan avoin lukupiiri ja mahdollisesti kokkauskerho.
Harjun Nuorisotalo on auki kaikille nuorille ja kahvilan ohessa Harjulla järjestetään talolla erilaisia kursseja ja tapahtumia, usein musiikin ja tanssin parissa. Sateenkaarikahvila on myös auki kaikille nuorille, moninaisuus mielessä ja itsemäärittelyä/määrittelemättömyyttä kunnioittaen.
Lisää tietoa illoista ja toiminnasta Facebookissa

Tule mukaan Luovan kirjoittamisen kurssille!

Luova kirjoittaminen on vuorovaikutuksellinen maalaus- ja kirjoitusryhmä, johon osallistumiseen ei vaadita ennakkotaitoja. Ryhmässä työstetään luovuudella omaa identiteettiä ja omia elämänkokemuksia. Tutustutaan sana ja kuvataiteeseen, kehitytään kirjoittajina sekä vahvistutaan omana itsenä. Ryhmää ohjaa hahmotaide-, gestalt- ja kirjallisuusterapeutti Seija Viitaniemi.
Kurssipäivät ovat sunnuntaisin klo 14-17 12.10., 2.11,. 9.11., 30.11. ja 7.12. Kurssipaikkana HeSetan toimisto, Kaapelitehdas Tallberginkatu 1 C 4 krs. Kurssimaksu on 35 euroa HeSetan jäsenille ja 45 euroa ei-jäsenille. Maalausmateriaaleista erillinen maksusuoritus 15 euroa kurssiopettajalle kurssin alkaessa. “Työasuna” leppoisat vaatteet.
Katso ilmoittautumisohjeet HeSetan nettisivuilta

Yhteinen Elämämme – leiri sateenkaaripareille 7.-9.11.2014

Kataja ry ja Helsingin seurakuntayhtymän erityisnuorisotyö Snellu järjestävät Sateenkaaripareille suunnatun leirin 7.-9.11.2014 Lohjan Lohirannassa:
Tervetuloa uudet ja vanhat, ryhmän jo käyneet tai vasta sitä harkitsevat. Leirillä keskitymme parisuhteen saloihin uuden materiaalimme pohjalta. Lohirannan leirikeskus sijaitsee Lohjalla Lohjanharjun kupeessa puhdasvetisen Lehmijärven rannalla.
Leirin ohjaajina toimivat perheterapeutti Terhi Väisänen Kataja ry:stä ja Henna-Mari Kettusaari Helsingin seurakuntayhtymän Erityisnuorisotyö Snellusta. Leirin hinta on 160 e/pari sis. ohjelman, täysihoidon, lakanat ja pyyhkeet sekä vakuutuksen. Ilmoittautumiset 17.10.2014 mennessä.
Katso ilmoittautumisohjeet HeSetan nettisivuilta

Transtukipisteen ryhmät kokoontuvat syksyllä

Setan uutiskirjeestä
Transtukipisteen ryhmätoiminta jatkuu jälleen syksyllä tavanomaiseen tapaansa. TransHelsinki-tapahtumien lisäksi järjestetään väärin sukupuolittuneiden vaatteiden vaihtotori 23.10.–3.11. Vaihtotori Setan toimiston Tom of Finland -odotusaulassa alkaa kahvi-illasta ja päättyy kahvi-iltaan. Tuo omasi kiertoon ja ota uutta pukinetta mukaan!
Transtukipisteella aloittaa uusi ryhmä Sukupuoli XL. Ryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran lauantaina 27.9. klo 15–17. Ryhmä on tarkoitettu kaikille niille sukupuolensa korjauttajille, jotka eivät etene hoidoissa, koska lääkärit määrittelevät heidät ”liian lihaviksi”. Muut tapaamiset ovat syksyllä 25.10. ja 6.12. Lisätietoja voi kysellä yhteisötyöntekijä Sami Suhoselta.
Muunsukupuolisten ryhmä aloittaa syksyn toimintansa sunnuntaina 28.9. klo 12–15. Muut syksyn tapaamiset ovat 26.10., 23.11. osana TransHelsinki-tapahtumaa sekä 14.12.
Transtukipisteen kahvi-ilta joka torstai klo 19.00–21.00.
Dreamwear Clubin kahvi-illat joka kuukauden toisena maanantaina ja neljäntenä tiistaina klo 19.00–21.00 transvestiiteille ja heidän läheisilleen. Seuraavat päivämäärät ovat siis 13.10. ja 28.10.. Huom. marraskuun toinen tapaaminen on TransHelsingin aikana jo kuun kolmantena tiistaina.
Transihmisten ja intersukupuolisten läheisten ryhmä tapaa seuraavan kerran perjantaina 3.10. klo 18–20. Loput syksyn tapaamiset ovat 31.10. ja 5.12.
Transihmisten ja intersukupuolisten kumppaneiden ja puolisoiden ryhmä tapaa seuraavan kerran lauantaina 4.10. Syksyn loput tapaamiset ovat 1.11. ja 6.12.
Transnaisten, feminiinien ja pohtivien ryhmä tapaa seuraavan kerran lauantaina 4.10. Syksyn loput tapaamiset ovat 1.11. ja 6.12.
Transtukipisteen nuorten ryhmä kokoontuu seuraavan kerran sunnuntaina 5.10. klo 14–17. Syksyn muut tapaamiset ovat 2.11., 23.11. ja 7.12.
Transmiesten ryhmä tapaa seuraavan kerran lauantaina 11.10. klo 14–17. Syksyn muut tapaamiset ovat 8.11. ja 13.12.

Syksyn koulutusten teemoina hlbti-turvapaikanhakijat, hlbti-teemat koulutuksessa ja hlbti-elämänkaarinäkökulma

Setan uutiskirjeestä
Seta järjestää syksyllä yhden täydennyskoulutuksen ja maksullisen avoimen koulutuksen. Lisäksi syksyllä järjestetään englanninkielinen koulutus hlbti-teemoista koulutusalan ammattilaisille sekä turvapaikkakoulutus Setan jäsenjärjestötoimijoille.
Hlbti-turvapaikanhakijat ja kiintiöpakolaiset Suomessa – koulutus turvapaikkajärjestelmästä ja keskustelua Setan tukitoiminnasta 25.10.
Hlbti-turvapaikanhakijat ja kiintiöpakolaisina Suomeen tulleet sateenkaari-ihmiset ottavat usein yhteyttä Setaan ja jäsenjärjestöihin tuen ja neuvonnan toivossa. Tuen tarpeet vaihtelevat hyvinkin paljon. Miten Setan jäsenjärjestöt ja aktiivit voivat tukea ja neuvoa turvapaikanhakijaa? Miten jäsenjärjestöjen jäsenyys ja vapaamuotoiset lausunnot auttavat turvapaikkaprosessissa?
Seta järjestää turvapaikkakoulutuksen lauantaina 25.10. klo 14.15–17.15 Helsingissä. Paikkana on Pasilanraitio 5:n 6. kerroksen kokoustilat. Koulutus on avoin Setan jäsenjärjestöjen luottamushenkilöille ja työntekijöille sekä muille Setan toiminnassa mukana oleville. Seta korvaa matkat (halvimmalla julkisella kulkuneuvolla matkustaessa, kuitteja vastaan) yhdelle henkilölle per jäsenjärjestö. Majoitus ja ruoka ovat omakustanteiset. Pyydämme ilmoittautumisia 1.10. mennessä, jotta voimme tarvittaessa järjestää suuremman tilan koulutukselle.
Koulutus on suunnattu Setan jäsenjärjestöille, hallitukselle, valiokunnille, työryhmille ja työntekijöille sekä muille järjestön aktiiveille. Kulku koulutustilaan on esteetön. Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä myös liikkumiseen ja järjestelyihin liittyvistä tarpeistasi!
Ilmoittautumiset ja lisätietoa:
Outi Lepola, outi.lepola@gmail.com
LGBT in Education: Strategic workshop 5.12.
Global Alliance for LGBT Educationin toiminnanjohtaja Peter Dankmeijer saapuu Suomeen ja pitää strategisen työpajan opetusalan viranomaisille, opettajille ja muille toimijoille sekä hlbti-järjestöille. Työpajassa mietitään miten lisätä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön kuuluvien ihmisten yhdenvertaisuutta koulutuksessa. Päivän aikana myös verkostoidutaan ja kehitetään uusia yhteistyömuotoja. Työpaja on ilmainen.
Koulutus on englanniksi ja kestää koko päivän, joten se kannattaa merkata kalenteriin jo nyt! Lisätietoja koulutuksesta annetaan pian.
Täydennyskoulutus 6.12.
Setan kouluttajille ja muille vapaaehtoisille suunnattu täydennyskoulutus järjestetään 6.12. Peter Dankmeijer GALE:sta (The Global Alliance for LGBT Education) saapuu Alankomaista Suomeen ja antaa Setan vapaaehtoisille käytännönläheistä koulutusta esimerkiksi homo- tai transfobisiin kommentteihin vastaamisesta koulutustilanteissa. Koulutus on englanniksi. Tarkempaa tietoa annetaan myöhemmin.
Avoin Vauvasta vaariin -koulutus sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta 16.12.
Mitä tehdä, kun Jere haluaa pukeutua prinsessamekkoon tarhassa? Entä kun halu jatkuu koulussakin? Mitä pukuhuonetta muunsukupuolinen nuori käyttää koulun liikuntatunneilla? Miten tukea transnuorta? Entä miten kohdata sateenkaariperheitä? Mistä voimavaroja omana itsenä olemiseen? Miksi vuosikymmenien mittaisesta kumppanista tulee vanhuspalveluissa vain ”ystävä”?
Koko päivän mittaisessa koulutuksessa keskitytään lapsuuteen ja nuoruuteen (aamupäiväosuus) sekä aikuisuudesta vanhuuteen (iltapäiväosuus). Koulutukseen voi osallistua koko päiväksi tai vaihtoehtoisesti vain aamu- tai iltapäiväksi. Osallistumismaksu koko päivältä on 60 euroa ja puolikkaalta 30 euroa.
Koulutuspaikkana on Setan toimisto Länsi-Pasilassa Helsingissä. Merkkaa päivä ylös kalenteriisi. Koulutuspäivän tarkempi ohjelma julkaistaan lokakuussa.
Lisätietoja muista kuin turvapaikkakoulutuksesta antaa Setan koulutussuunnittelija Outi Tjurin, outi.tjurin@seta.fi, puh. 050 462 42 12.

4) Sateenkaarevia tapahtumia

TransHelsinki lähenee – ehdota yhteisöseminaariin ohjelmaa!

Setan uutiskirjeestä
TransHelsinki 2014 on sukupuolen moninaisuutta juhlistava ihmisoikeustapahtuma, joka järjestetään Helsingissä tänä vuonna 18.–23.11. TransHelsingin tapahtumia järjestävät Seta ja sen Transtukipiste, Trasek ry, Amnestyn Suomen osasto ja Sateenkaariperheet. Tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.
”TransHelsingin lauantain yhteisöseminaarin on perinteisesti ollut transyhteisön itse luoma kokonaisuus. Ohjelmaa, kuten puheenvuoroja, lauluja tai luentoja, voi esittää järjestäjille mielellään lähiviikkoina”, sanoo Transtukipisteen Sami Suhonen.
TransHelsingin ohjelmaa täydennetään, kun tapahtumat varmistuvat. Ajantasaisin tieto tapahtuman verkkosivuilla. Seuraa myös Facebookissa!
TransHelsingin nettisivut
TransHelsinki Facebookissa

Vinokino-elokuvia näytetään Helsingissä marraskuussa

Setan uutiskirjeestä
Vinokino on Suomen ainoa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin keskittynyt elokuvafestivaali. Vuoden 2014 Vinokino-elokuvia esitetään Helsingissä, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa. Helsingissä näytöksiä järjestetään 7.–9.11.
Ohjelmistoon kuuluvat muun muassa:
52 Tuesdays. 16-vuotias Billie joutuu itsenäistymään yllättävän nopeasti, kun hänen äitinsä ilmoittaa aloittaneensa sukupuolenkorjausprosessin. Billie ja äiti viettävät yhteistä aikaa vain tiistai-iltapäivisin ja dokumentti kuvaakin näitä tapaamisia vuoden ajan, kerran viikossa, joka viikko. Ainutlaatuiset olosuhteet tuovat harvinaista autenttisuutta tähän herkkään tarinaan kaipauksesta, vastuullisuudesta ja muutoksesta.
Boy Meets Girl. Eric Schaefferin uusi elokuva on kärkevä, seksikäs ja romanttinen aikuistumiskomedia kolmesta kaksikymppisestä Kentuckylaisesta nuoresta. Robbyn (Michael Welch, Twilight) paras kaveri on Ricky, upea transsukupuolinen tyttö. Sopivien poikamiesten puutetta sureva Ricky harkitsee seurustelua tytön kanssa. Seuraan liittyy kaunis ja nuori debytantti Francesca, joka odottaa merijalkaväessä palvelevan sulhasensa paluuta sodasta. Ricky ja Francesca ystävystyvät ja tunteet alkavat kuumeta, jolloin Robbyn on pakko tutkiskella omia tunteitaan Rickyä kohtaan. Elokuva on seksi- ja ihmismyönteinen moderni taru, johon on helppo samaistua sukupuolesta tai seksuaalisesta orientaatiosta riippumatta.
52 Tuesdays traileri
Boy Meets Girl traileri
Seuraa Facebookissa

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

logo
Ei kategoriaa23.5.2024

”Aavan meren tuolla puolen jossakin on maa” – virallinen Pride Anthem uudell...

logo
Helsinki Pride 202422.5.2024

Poliittiset toimijat laajasti edustettuina tämän vuoden Helsinki Pride -tapa...

logo
Blogi21.5.2024

Sense of Belonging -hanke vahvistaa yhdenvertaisuuden toteutumista työelämässä