Tässä Heurekan vastine tuottajamme avoimeen kirjeeseen:
“Hei!
Ohessa vastine avoimeen kirjeeseenne. Meidän osaltamme olemme hyvin harmissamme järjestäjän aikaansaamasta julkisuudesta.
Aito Avioliitto –yhdistys on varannut Heurekasta kokouspalveluna tilat yksityistilaisuudelleen 28. 3. Klo 14 – 17. Varaus on tehty tuotteistetun kokouspalvelun ostona, johon kuuluu alennettu lipun hinta. Palvelua myydään kaikille yksityistilaisuuksien järjestäjille samoin ehdoin. Heurekalle ei ole kerrottu etukäteen tilaisuuden luonteesta tai ohjelman sisällöstä.
Heurekalle on tullut suurena ja ikävänä yllätyksenä, että tilaisuuden järjestäjä viestinnässään on antanut ymmärtää Heurekan tukevan tapahtumaa jollain tavalla. Heureka ei tue Aito Avioliitto –yhdistystä tapahtuman järjestämistä, eikä Heurekalla ole minkäänlaista roolia ohjelman sisällön osalta. Heurekalla ei ole mitään tekemistä yhdistyksen sanoman ja viestin kanssa ja tämän selventämiseksi haluamme todeta seisovamme samassa joukossa Tahdon! -kampanjan organisaatioiden kanssa ja tukevamme vahvasti lakia tasa-arvoisesta avioliittolaista. Tässä yhteydessä haluan todeta myös, että viestin antaminen niin, että Heureka samaistetaan jollain tavoin yhdistyksen sanomaan on meille erittäin vastenmielinen asia.
On kuitenkin ymmärrettävä, että Heurekalta voi kuka tahansa varata tiloja yksityistilaisuuksiin, jollainen tämänkin yhdistyksen järjestämä on. Me emme lähtökohtaisesti voi emmekä halua sensuroida palvelua ostavien tahojen yksityistilaisuuksien ohjelmaa. Heureka ei voi diskriminoida kävijöitään ja asiakkaitaan heidän uskomustensa, vakaumustensa, suuntautuneisuutensa tai näkemystensä perusteella. Historia on osoittanut, mihin tämä tie pahimmillaan voi johtaa. Erityisesti emme voi tehdä tätä, koska saamme toimintaamme tukea veronmaksajilta, joita käsittääkseni on myös Aito Avioliitto –yhdistyksen jäseninä. Emme myöskään voi ryhtyä tiedeuskovaisten temppeliksi, jonne pääsee vain tunnustamalla hyväkymäämme näkemystä. Se mitä voimme ja haluamme tässä yhteydessä tehdä, on sanoutua irti täysin yhdistyksen mielipiteistä ja sanomasta, vaatia oikaisemaan väärinkäsitys siitä, että Heureka tukisi tätä toimintaa rahallisesti tai muutoin ja katsoa, että yksityistilaisuuden mielipiteet jäävät Heurekassa neljän seinän sisälle.
Tulemme jatkossa tarkentamaan ohjeistusta varaamisen ja tilaisuuksien järjestämisien osalta, jottei Heurekaa sekoiteta sanomaltaan mahdollisesti provokatiivisiin sisältöihin tai tilaisuuksiin. Heureka tehtävä on tuottaa oivalluksen elämyksiä – kaikille tasa-arvoisesti ikään, sukupuoleen, kantaan, näkemykseen, ihonväriin, suuntautuneisuuteen tai muuhun kategorisoitumiseen katsomatta.
Parhain terveisin,
Tapio Koivu”