FIN/ENG Scroll down for English

 

Helsinki Pride -yhteisö on järjestänyt vuodesta 2015 alkaen ammatillista erityistukea seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville turvapaikanhakijoille ja pakolaistaustaisille.

Together-toiminnan kehittäminen ja vahvistaminen on yksi  Helsinki Pride -yhteisön sosiaali- ja nuorisotyön pääpainopisteistä ja työtä myös tutkitaan runsaasti.  Seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöihin kuuluville turvapaikanhakijoille ja pakolaistaustaisille tarjottu yksilö- ja ryhmämuotoinen tuki on ainutlaatuista Suomessa ja asiakkaita tulee vastaanottokeskuksista maanlaajuisesti.

 

Together With Pride -työn muodot ja vaikutukset

Together With Pride -työ sisältää sekä yksilö- että ryhmämuotoista työtä, koulutusta ja konsultaatiota. Tällä hetkellä Together-ryhmätoiminta koostuu useista viikoittain kokoontuvista ryhmistä, erilaisista tapahtumista ja työpajoista. Ryhmiä on teemoiteltu sisältöjen ja myös kieliryhmien mukaan. Yksilötyössä tavataan noin 10–­15 henkilöä viikoittain. Vuonna 2018 Together -työssä järjestettiin noin 700 yksilötapaamista ja ryhmäkäyntikertoja oli noin 1250.

Lisäksi vastaanottokeskusten ja maahanmuuttajapalveluiden työntekijät kaikkialta maasta konsultoivat Helsinki Pride -yhteisön työntekijöitä. Vuoden 2018 aikana HPY:n työntekijät vastasivat noin tuhanteen konsultaatiopyyntöön, jotka tulivat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilta eri puolilta Suomea seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien turvapaikanhakijoiden ja pakolaistaustaisten tilanteisiin liittyen.

Työn vaikutuksia on aiemmin tutkittu ja kartoitettu muun muassa säännöllisen palautteenkeruun ja yhden Yamk-tutkimuksen kautta. Tällä hetkellä tekeillä on kaksi väitöskirjaa ja yksi Pro Gradu -tutkimus, joihin Together -yhteisön jäseniä haastatellaan. Tähänastinen tutkimustieto osoittaa, että Together -työn kautta on muun muassa löydetty oma vertaisten yhteisö, saatu lisävalmiuksia viranomaisjärjestelmässä pärjäämiseen sekä kotoutumiseen ja työvälineitä oman tarinan kertomiseen.

Taide lujittamassa yhteisöä

Osana Together With Pride -työtä on järjestetty vuodesta 2016 alkaen monimuotoista taidetoimintaa, jonka myötä on järjestetty jo useita taidenäyttelyitä ja työpajoja. Erään yhteisön jäsenen sanoin taide on “liima, joka pitää meidät yhdessä ilman yhteistä kieltä, siitä tulee kielemme ja kotimme”.

Tämän vuoden Helsinki Pride-viikolle taidenäyttelyn ovat tehneet Art Cafe -ryhmän jäsenet, jotka pysyvät turvallisuussyistä nimettöminä. Näyttelyssä hlbtiq-turvapaikanhakijat käsittelevät liikkeen ja liikkumisen, kuulumisen ja yhteisöllisyyden kokemuksia omassa elämässään taiteen keinoin. Useimmat heistä kuvailevat taidetta välineenä oman aseman pohtimiseen, muun muassa sen mietintään, minne kuuluu, kun on matkustanut maailman halki kuuluakseen, mutta kokee ettei kuitenkaan aina saa sijaa suomalaisesta sateenkaariyhteisöstä: “Matkustin eri puolelle maailmaa ja vaikka täällä on vapautta, en ole varma hyväksytäänkö minua paikalliseen yhteisöön. Toivon, että käytämme Pride-liikettä siltana toistemme luokse.”

Kevään taidetyöskentelyjen teemaa on työstetty yhdessä työpajoissa, joissa lähtökohtana oli tämän vuoden Helsinki Priden teema Liike. Näyttelyssä on esillä sekä yhteisö- että yksilötöitä, joita on toteutettu monin eri tekniikoin. Osan teoksia yhteydessä on lyhyet tekstit, joissa tekijät kuvailevat teoksen teemaa tai tarinaa. Esillä olevat teokset ovat näytteitä laajemmasta taidetyöskentelyn kokonaisuudesta.

Taiteen tekemisen ja sen näytteille asettamisen kokemusta Together -yhteisön jäsenet kuvailevat muun muassa mahdollisuutena kertoa omaa tarinaa, tulla nähdyksi ja hyväksytyksi: Se, että ihmiset tulevat näkemään taidettani museossa saa minut tuntemaan itseni kauniiksi; toivon, että he näkevät sen kauneuden.

Luova ilmaisu on myös keino käsitellä omaa asemaa yhteisössä. Useat ryhmäläiset sanoittavat sitä, kuinka haastavaa heidän on tietää, mihin he kuuluvat ja minne ovat tervetulleita suomalaisessa sateenkaariyhteisössä. Yksi ryhmän taiteilijoista kertoi taiteessaan pohtivansa sitä, kuinka liittyä ja olla osa yhteisöä: Taide on minulle myös keino paeta hämäryydestä ja kulkea kohti oikeuksiani olla siinä sateenkaarimaailmassa, jossa haluan olla olemassa.Toisen ryhmäläisen mukaan syrjintää tapahtuu myös sateenkaariyhteisössä ja hän toivoo taidenäyttelyn herättelevän kaikkia Pride -liikkeen jäseniä tekemään yhdessä töitä paremman huomisen eteen: Kohtaan syrjintää myös sateenkaaripaikoissa. Syrjintää on tarpeeksi kaikkialla muualla, toivon että sateenkaariyhteisössä todella näemme toisemme ja teemme yhteistyötä.

Taide voi olla voimallinen keino pohtia yhdessä sitä, millaista maailmaa haluamme olla luomassa. Luovan leikin kautta voimme yhdessä opetella sitä, miltä tuntuu kuulua ja näkyä sekä tulla kohdatuksi. Tämä on yksi niistä monista asioista, jotka koskettavat myös laajemmin Helsinki Pride -yhteisön yhteisötyötä. Yksi jäsen kuvailikin Together-toimintaa sanoin: “Se (yhteisö) on myös oppimista, sen oppimista, miten asioiden tulisi olla.”

Tervetuloa taidenäyttelyyn ja ihanaa Helsinki Pride -viikkoa kaikille!

 

Taidenäyttely “Movement, Moving and Belonging”

On esillä Pride Housessa, Kansallismuseossa 24-29.6.2019

Pride Housessa järjestetään myös Talk-tilaisuus taidenäyttelystä torstaina 27.6 klo 12-13, tilaisuudessa kuullaan taiteilijoiden kokemuksia taideprosessista ja Together With Pride -yhteisöön kuulumisesta.

Mimosa Puumalainen, sosiaali- ja nuorisotyön suunnittelija, Helsinki Pride -yhteisö

Lisätietoa Together With Pride -työstä ja Helsinki Pride -yhteisön taidetoiminnasta saat sähköpostitse osoitteesta mimosa@pride.fi

Tekstiin on luvalla sisällytetty lainauksia Art Cafe -ryhmäläisten teksteistä ja kommenteista sekä kuvia teoksista.

 

******

 

”I wish everyone to know that the bridge is there and that it is the Pride Movement.”

Since 2015, Helsinki Pride Community has provided professional, specialized support for asylum seekers and people with refugee background, who belong to sexual and/or gender minorities.

Developing and strengthening Together-work is one of the main emphasis of the social and youth work of our organization. Together-work is also researched actively. Professional individual and group level support for LGBT+ asylum seekers and people with a refugee background in this scale is unique in Finland and people are joining the community from reception centers all over the country.

 

Forms and effects of Together With Pride -work

Together With Pride includes both individual and group level support, education, training and consultation. At the moment Together -peer support work consists of several weekly group meetings as well as different kinds of monthly workshops and events. The meetings have various themes and they are held in various languages as well. During 2018, there were over 700 individual meetings and over 1250 group contacts in Together activities.

In addition, workers from reception centers and immigrant services from all over the country are able to get consultation from employees of Helsinki Pride Community (HPY). During 2018 HPY employees responded to over 1000 consultation requests from social and health services workers. Requests came from all over the country concerning the situations of LGBT+ asylum seekers and people with a refugee background.

The outcomes of the Together-work have been surveyed and researched through systematical collection of feedback and through one Master’s Thesis. Currently there are two Doctoral Thesis’ and one Master’s Thesis in the making, where the experiences, situations and wellbeing of the members of Together community are studied.

The data gathered so far shows, that Together-community has been a pathway to finding a community of peers and it has also worked as an aid in managing with the authorities and integration. On a personal level, it has provided the community members means to tell their stories and protect themselves.

 

Art as a tool for strengthening the community

As part of the Together with Pride work there has been Art Therapy and Art activities since 2016 and many exhibitions and work shops have been organized since then. As one of the community members said: “Art is the glue that keeps us together, without a common language, it becomes our language, our home.”

 

This year’s Art Exhibition for Helsinki Pride Week was created by the members of the Art Cafe Group, who remain anonymous for safety reasons. In the Exhibition the members, who are all LGBT+ asylum seekers, are exploring the themes of movement, moving and migration, belonging and community through Art. The themes and methods for Art work of this spring were created together in workshops that started out with this year’s theme for Helsinki Pride: Movement. Most of the artists describe Art as a tool for contemplating their position. Many of them are wondering where do they belong now, how they have traveled vast distances to belong and experience that that there is not always space for them within the Finnish rainbow community: “I traveled to the other side of the world and even though there is freedom here, I am not sure if I am being accepted to the local community. I hope we will use the Pride Movement as a bridge to meet one another.”

In the Art Exhibition, both individual and community Art Pieces using various techniques are displayed. Some of the pieces have short texts attached, where the artists describe themes or stories of their art work. The Art work displayed in the Exhibition is part of a larger whole.

 

Members of the Art Cafe Group describe the experience of creating and exhibiting Art, amongst other things, as a possibility to tell their stories, to be seen and accepted:  “The fact that people will see me through my Art in the museum makes me feel beautiful, I hope they will see the beauty of it.”

 

Creative Expression is also a means to find one’s position in a community. Many of the members express how challenging it is to find out where they belong and where they are welcome in the local community. One of the Artists uses their Art to ponder, how to join and be a part of the community: “Art to me is also about escaping obscurity and going towards my rights to be in that rainbow world I wish to exist in.” Another Artist tells about ongoing discrimination and hopes that the Art Exhibition will stir up all the members of the Pride movement to work together for a better tomorrow: I run into discrimination in rainbow places too. There is enough discrimination in all the other places, in rainbow community I wish we really see each other and work together.”

 

Art can be a powerful tool to find the themes of what kind of a world we wish to create together. Through creativity in a community, we can learn how it feels to be seen, heard and encountered. This, among many other things, is also one of the cores of the community work at Helsinki Pride Community. As one member described the Together-activities: “It (community) is also about learning, learning, how things should be.”

 

Hope to see you at the Art Exhibition and have wonderful Helsinki Pride Week!

 

Art Exhibition “Movement, Moving and Belonging”

Pride House, National Museum from 24th June to 29th June

There will also be a Talk about the Art Exhibition on Thursday 27th June at 12.00.pm, where there is a chance to hear stories and experiences of the Artists.

Mimosa Puumalainen, social and youth work planner.

For more information about Together With Pride work and the art activities in the Helsinki Pride Community, please contact Mimosa Puumalainen at: mimosa@pride.fi

 

The text contains quotes and images from texts and Art Work by members of the Art Cafe group with the consent of the group members.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

3.7.2021 Tiedotteet & kannanotot Helsinki Pride -yhteisö jakaa Ylpeys muuttaa maailmaa - tunnustuspalkin...