EN/FI

Hello old and new Together goers!

Do you have experience about social workers at the camp or in a social office in Finland and would like to tell about it? I am looking for refugees and asylum seekers who belong to sexual or gender minorities to participate in a research interview about social work.

I am Inka, volunteer in Together activities. I am also researcher and social worker and part of the queer community myself. Right now I am making doctoral research in social work department at the University of Helsinki.

 

My research is about Finnish social work with refugees and asylum seekers who belong to sexual or gender minorities (LGBTIQ = lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, queer).

My PhD research is called Negotiations on identities and belonging in social work with LGBTIQ refugees. The goals of my research are to increase the knowledge of social workers about LGBTIQ refugees and sexual and gender minorities in general, highlight the service-user perspectives, and thus improve social services that LGBTIQ people can get.

 

When I was working as a social worker, I noticed that not all social workers know how to best meet the service needs of LGBTQ people. I am looking for LGBTQ people with refugee background to participate in a research interview. You can participate alone, with a friend or in a group, as you wish. We can speak English, Finnish, or use interpreter.

In the interview we will discuss your own experiences and thoughts about social work at the camp or in the city social office.  If you want, you can also tell other things about your life in Finland, but I don’t ask questions about your past. You are free to tell whatever you want, but you don’t have to tell anything that you don’t want to. If you give permission, I will record the interview.

 

Participation in the interview is voluntary and anonymous. Participating to the interview or refusing doesn’t affect on your social services or asylum process in any way. Research material will be
handled respectfully, confidentionally and anonymiously, and any individuals, Helsinki Pride community or other services will not be recognizable.

We can do the interview at the Helsinki Pride Community space (Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1C) or in some other place that is best for you. I will serve some coffee, tea and snacks in the interviews, and all participants will get one Finnkino movie ticket for free as a thank you.

If you want to participate in the interview, please send me a message or call me. Then we can find a time that suits for both of us. Also, if you don’t want to participate in the interview but
would like to ask or say opinions about my research, you can contact me directly. I would be more than happy to get some ideas or feedback about my research.

Inka Söderström
Doctoral Student in Social Work
University of Helsinki
inka.soderstrom@helsinki.fi

 

***

Hei kaikki vanhat ja uudet Together-kävijät!

Onko sinulla kokemusta sosiaalityöntekijöistä vastaanottokeskuksissa tai sosiaalitoimistoissa Suomessa, ja haluaisitko kertoa siitä? Etsin seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvia pakolaisia ja turvapaikanhakijoita osallistumaan sosiaalityötä koskevaan tutkimushaastatteluun.

Olen Inka, vapaaehtoistyöntekijä Together-ryhmistä. Olen myös tutkija ja sosiaalityöntekijä sekä osa queer-yhteisöä itsekin. Teen parhaillani väitöskirjatutkimusta sosiaalityön oppiaineessa
Helsingin yliopistolla.

 

Tutkimukseni koskee suomalaista sosiaalityötä seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin kuuluvien pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kanssa (LGBTIQ =lesbo, homo, biseksuaali, transsukupuolinen, intersukupuolinen, queer).

 

Tutkimukseni on nimeltään Neuvottelut identiteeteistä ja kuulumisesta LGBTIQ-pakolaisten parissa tehtävässä sosiaalityössä. Tutkimukseni tavoitteina on lisätä sosiaalityöntekijöiden tietoisuutta LGBTIQ-pakolaisista ja yleisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä, tuoda esiin palvelunkäyttäjien näkökulmaa ja siten parantaa LGBTIQ-ihmisten asemaa sosiaalipalveluissa. Kun työskentelin itse sosiaalityöntekijänä, huomasin, etteivät kaikki sosiaalityöntekijät tienneet, miten parhaiten vastata LGBTIQ-ihmisten tarpeisiin.

Etsin pakolaistaustaisia LGBTIQ-ihmisiä, jotka haluaisivat osallistua tutkimushaastatteluun. Voit osallistua yksin, ystävän kanssa tai ryhmässä, kuten haluat. Voimme puhua englantia, suomea tai
käyttää tulkkia. Haastattelussa keskustelemme sinun omista kokemuksistasi ja ajatuksistasi sosiaalityöstä vastaanottokeskuksissa tai kaupungin sosiaalitoimistossa. Jos haluat, voit kertoa myös
muita asioita elämästäsi Suomessa, mutta en kysy kysymyksiä sinun menneisyydestäsi. Voit kertoa vapaasti, mitä haluat, mutta sinun ei tarvitse kertoa mitään, mitä et halua.

 

Osallistuminen haastatteluun on vapaaehtoista ja anonyymiä. Tutkimukseen osallistuminen tai siitä kieltäytyminen ei vaikuta sinun sosiaalipalveluihisi tai turvapaikkaprosessiisi mitenkään.
Tutkimusaineistoa käsitellään kunnioittavasti, luottamuksellisesti ja täysin nimettömästi, eivätkä yksittäiset henkilöt, Helsinki Pride -yhteisö tai muut palvelut ole tunnistettavissa. Voimme tehdä haastattelun Helsinki Pride -yhteisön tiloissa (Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1C) tai jossain toisessa paikassa, joka on sinulle paras.

Tarjoan kahvia, teetä ja pientä syötävää haastatteluissa, ja kaikki osallistujat saavat kiitokseksi yhden Finnkinon leffalipun. Jos haluat osallistua haastatteluun, lähetä minulle viesti tai soita minulle. Etsitään yhdessä aika, joka sopii molemmille. Voit myös olla minuun yhteydessä, jos et halua osallistua haastatteluun mutta haluat kysyä tai sanoa mielipiteitäsi tutkimuksestani. Olen tosi iloinen, jos saan teiltä jotain ideoita tai palautetta tutkimukseeni liittyen.

Inka Söderström
Doctoral Student in Social Work
University of Helsinki
inka.soderstrom@helsinki.fi