101 vuotta täyttänyt Suomi on edistänyt monin tavoin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen (lhbtiq*-ihmisten*) oikeuksia. Elämme toisessa todellisuudessa kuin esimerkiksi Venäjän sateenkaariyhteisö itänaapurissamme.
Mutta vielä ihmiset eivät ole yhdenvertaisia riippumatta seksuaalisesta suuntautumisestaan, sukupuoli-identiteetistään tai sukupuolen ilmaisustaan. Asenteet ja lainsäädäntö asettavat meidät edelleen eriarvoiseen asemaan. Nykyinen hallitus ei ole ollut ihmisoikeuslähtöinen politiikassaan, päinvastoin. Yksi suurimpia epäkohtia on Suomen translaki. Se on tahra Suomen lainsäädännössä, jonka kanssa poliitikot ovat eläneet käsittämättömän pitkään.
Itsenäisyyspäivän aattona eduskuntaan tuotiin uusi lakimuutosesitys, joka tekisi jo erityisen haavoittuvassa asemassa olevien lhbtiq*-turvapaikanhakijoiden oikeuksien toteutumisen nykyistäkin vaikeammaksi.
Esitys koskee kansainvälistä suojelua koskevien uusintahakemusten käsittelyä ja päätösten täytäntöönpanoa. Sisäministeriön sivulla esitystä kuvataan näin: “Turvapaikanhakijoiden uusintahakemuksien käsittelyä on tarkoitus tehostaa tarkentamalla uusintahakemusten tutkittavaksi ottamisen edellytyksiä. Hakijan olisi jatkossa pystyttävä esittämään perustellut syyt sille, miksi hän ei ole esittänyt uusintahakemuksen yhteydessä ilmoittamiaan perusteita aikaisemmin”.

HeSeta ry vuodesta 2015 lähtien tehnyt lhbtiq*- turvapaikanhakijoille suunnattua Together-työtä. Työ käsittää seksologian ja sosiaalialan ammattilaisten toteuttaman yksilötason asiakastyön, vertaistukitoiminnan ja koulutustyön. Olemme toteuttaneet kymmeniä ryhmiä ja yli tuhat yksilötason tukitapaamista, tavoittaen kuitenkin vain osan avun tarvitsijoista.
Työssämme nousee vahvasti esille havainto siitä, että asiakkaiden kynnys kertoa omasta identiteetistä ja kokemuksista on korkea. Syinä tähän ovat traumakokemukset, tiedon puute sekä pelko omasta turvallisuudesta. Valtaosalla on vain vähän tietoa seksuaalisuuteen liittyvistä teemoista. Harva tuntee Suomen lainsäädäntöä ja moni pelkää viranomaisia ja jopa sitä, että asia vaikuttaa negatiivisesti turvapaikkahakemukseen. Useimmat pelkäävät, että tieto tulee muiden samasta maasta kotoisin olevien tietoon.
Tiedon ja tuen puute toimii turvapaikanhakijaa vastaan. Elämän suurinta salaisuutta on vaikea avata viranomaisille. Viranomaisten osaamisen puute trauman vaikutuksista, moninaisuudesta ja normikriittisyydestä on johtanut vääriin johtopäätöksiin jo useiden asiakkaidemme kohdalla. Lisäämällä viranomaisten osaamista ja panostamalla oikean tietoon ja tukeen jo heti turvapaikkaprosessin alussa vältyttäisiin pitkiltä ja vaikeilta prosesseilta.
Lakimuutos asettaisi jo erityisen haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset entistä ahtaammalle. Muutos toimisi vastoin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien henkeä, jotka muun muassa velvoittavat viranomaiset edistämään yhdenvertaisuutta, ehkäisemään syrjintää sekä tehostamaan syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa.
Sanotaan, että yhteiskunnan sivistyksen mittari on se, miten se kohtelee heikoimmassa asemassa olevia jäseniään. Toivomme, että Suomen 101 -vuotispäivänä emme joutuisi pelkäämään poliittisia päätöksiä, jotka ajavat yhteiskunnan heikoimmat vieläkin kurjempaan asemaan.


Aaro Horsma
toiminnanjohtaja
HeSeta / Helsinki Pride

*“lhbtiq*-ihmiset” kuvaa sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen termejä. Näitä käytetään länsimaissa laajasti, kukin ihminen voi määritellä omaa identiteettiään kuvaavan termin ja sen merkityksen yksilöllisesti.
L: Lesbo, H: Homo, B: Bi, T: Trans, I: Intersukupuolinen, Q: Queer/Questioning, *: Asteriski merkki viittaa siihen, että moninaisuutta kuvaavia termejä on huomattavasti enemmän kuin mitä kirjainyhdistelmässä mukana.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä