(English Below)

(viimeksi päivitetty 12.1.2021, last update)

Pahenevan koronatilanteen myötä virallisia koronaohjeistuksia kokoontumisiin ja harrastustoimintaan liittyen on tiukennettu. Ne tuovat muutoksia myös Helsinki Pride -yhteisön toimintaan 30.11. alkaen seuraavasti:

 

Avoin yhteisötoiminta

Haluamme tehdä osuutemme siinä, että koronaviruksen aiheuttaman pandemian leviäminen saadaan tukahdutettua. Varokeinona siirrämme 30.11. alkaen kasvokkain tapahtuvan ryhmätoiminnan verkkopohjaikseksi tai tai tauolle tammikuun loppuun saakka. Päivitämme toimintakohtaisia tietoja sivuillemme: Tapahtumat, ryhmät ja työpajat ja tapahtumakalenteriin

Yksilötapaamiset järjestetään ensisijaisesti etätapaamisina, olemme jokaiseen ajan jo varanneeseen erikseen yhteydessä. Käytämme etätapaamisissa ensisijaisesti videopuheluita tai tavallisia puheluita. Tämä voi aiheuttaa teknisiä ongelmia etenkin asiakastapaamisissa, joissa tarvitaan myös puhelintulkkausta. Joitain tapaamisia joudumme siirtämään. Pahoittelemme aiheutuvaa vaivaa!

 

Muu toiminta

Muut tapahtumat ja tapaamiset, kuten hallituksen kokoukset, pyritään järjestämään etäyhteydellä.

Jos sinulla on kysyttävää toiminnastamme, ota meihin yhteyttä, vastaamme mielellämme. Helsinki Pride -yhteisö toivottaa kaikille jaksamista, yhdessä tästä!

 

***

 

With the worsening corona situation, official corona guidelines for gatherings and hobbies have been tightened. They will also bring changes to the operations of the Helsinki Pride community on 30 November. starting as follows:

 

Open community activities

We want to play our part in stifling the spread of the coronavirus pandemic. As a precaution, we will move on 30.11. from online to face-to-face group activities or or to a break until the end of January. We update activity-specific information on our pages: Events, groups and workshops and event calendar

Individual meetings are organized primarily as remote meetings, we are already in contact with each time already booked. In remote meetings, we primarily use video calls or regular calls. This can cause technical problems, especially in customer meetings, where telephone interpretation is also required. We have to postpone some appointments. We apologize for the inconvenience!

 

Other activity

Other events and appointments, such as board meetings, will be arranged remotely.

If you have any questions about our operations, please contact us, we will be happy to answer. The Helsinki Pride community wishes everyone to cope, together we will survive this!