Setan ja HeSetan kannanotto julkaistu 3.2.2017: 
love
 
Setan tietoon on tullut useita tilanteita, joissa pääkaupunkiseudulle jo asettuneita seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin (lhbtiq) kuuluvia turvapaikanhakijoita siirretään pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.
 
Siirto pois pääkaupunkiseudulta tarkoittaa monille luopumista jo luoduista sosiaalisista verkostoista ja tukitoiminnasta, jota Setan jäsenjärjestö HeSeta mm. Together-toiminnan kautta tarjoaa. Vastaavaa, laajaa ja ammatillisesti koordinoitua toimintaa, ei lhbtiq-turvapaikanhakijoille muualla Suomessa ole vielä tarjolla.
 
Niille turvapaikanhakijoille, jotka on jo siirretty pois kohdennettujen tukitoimintojen piiristä, tulee tarjota mahdollisuus asumiseen pääkaupunkiseudulla mahdollisimman pian.
 
”Siirtojen yhteydessä viranomaiset ovat perustelleet päätöstä sillä, että henkilöt siirretään paikkakunnalle, jossa on olemassa Setan jäsenjärjestö. Suuri osa Setan jäsenjärjestöistä on kuitenkin vapaaehtoisvoimin toimivia, joiden mahdollisuudet tukea lhbtiq-turvapaikanhakijoita vaihtelevat suuresti”, sanoo Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo.
 
Seta vaatii, että lhbtiq-turvapaikanhakijoiden siirrot pois pääkaupunkiseudulta lopetetaan välittömästi. Järjestön mukaan viranomaiset eivät saa olettaa, että vapaaehtoisvoimin toimivat järjestöt voisivat tarjota riittävää tukea turvapaikanhakijoille. Lhbtiq-turvapaikanhakijoita siirrettäessä tulisikin aina olla erikseen yhteydessä Setan paikallisjärjestöön ja selvittää, pystyykö se tarjoamaan tukea turvapaikanhakijalle.
 
”Viranomaisten tulisi ensisijaisesti kuulla turvapaikanhakijaa ennen siirtopäätösten tekoa. Ei pidä myöskään olettaa, että sama ratkaisu olisi toimiva kaikille lhbtiq-turvapaikanhakijoille,” Tarjamo toteaa.
 
Suomessa on kiireellisesti kiinnitettävä huomiota siihen, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvat turvapaikanhakijat saavat sensitiivistä ja asiallista kohtelua viranomaisilta, vastaanottokeskusten työntekijöiltä, tulkeilta ja järjestöiltä. Heille on järjestettävä turvalliset asuintilat sekä varmistettava, että he voivat saada psykososiaalista tukea identiteetin salaamisesta ja koetusta vainosta johtuviin ongelmiin.
 
”Migrin ja pääkaupunkiseudun kuntien tulisi välittömästi järjestää majoitustiloja erityisen haavoittuvassa asemassa oleville lhbtiq-turvapaikanhakijoille”, vetoo lhbtiq-turvapaikkatyötä koordinoiva Aaro Horsma HeSetasta.
 
Lisätietoa ja haastattelut:
Kerttu Tarjamo

p. 050 309 8108
Aaro Horsma
p. 045 121 0026

 

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä