Kuva: Martin Sommerschield / Kuvio oy

Kuva: Martin Sommerschield / Kuvio oy


 
Marraskuussa Suomessa tehtiin historiaa, kun eduskunta äänesti tasa-arvoisen avioliittolain puolesta. Sen mahdollisti Tahdon-kampanjan nostattama yhteiskunnallinen keskustelu ja laaja tuki yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Ensimmäisen kansalaisaloitteen saama kannatus näkyi myös Helsinki Pridessa vuonna 2014: kulkueeseen osallistui ennätykselliset 20 000 ihmistä. Lähes kaikilla on asiasta mielipide. Keskustelu on kuitenkin ollut myös huolestuttavan taantumuksellista – kielenkäyttö jopa eduskunnassa on ollut paikoin avoimesti homo- ja transfobista.
Mihin Helsinki Pridea sitten vielä tarvitaan? Moneenkin asiaan. Epäkohtia ja syrjiviä rakenteita on edelleen yhteiskunnan jokaisella tasolla. Lainsäädäntö asettaa ihmisiä eriarvoiseen asemaan, ja ihmisoikeusrikkomuksia tehdään Suomessa edelleen. Translain uudistamista ovat suomalaisten ihmisoikeusjärjestöjen lisäksi vaatineet muun muassa Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu ja YK:n eri elimet. Lainsäädännöllisten muutosten lisäksi tulee lisätä tietoutta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksista sekä seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta. Näin ihmisarvoa rikkovia hoito- ja palvelukäytäntöjä esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan palveluissa voidaan muuttaa.
Helsinki Priden teema vuonna 2015 on hyvinvointi. Sitä käsitellään Pride-viikolla laajalti sekä yhteiskunnan että yksilön tasolla. Paneudumime niin fyysiseen kuin henkiseen hyvinvointiin. Paneeleja ja luentosarjoja keventävät tänä vuonna liikuntatuokiot. Nuorten Pride pohtii vastikään tutkittua, huolestuttavaa yhteiskunnallista epäkohtaa: “Mitä kuuluu sateenkaarinuorille Suomessa?” -tutkimuksen mukaan lhbtiq-nuorten keskuudessa kannetaan edelleen enemmän huolta omasta hyvinvoinnista kuin muiden nuorten keskuudessa. Ongelmia aiheuttavat yhteiskunnan sukupuolta ja seksuaalista suuntautumista koskevat normatiiviset käsitykset.
Helsinki Pride on siinä mielessä erikoinen suurtapahtuma, että se järjestetään lähes kokonaan vapaaehtoisvoimin. Rahoituksestamme suurin osa tulee yksityiseltä sektorilta: kävijöiltä ja yhteistyökumppaneilta. Tukemalla Helsinki Pridea tuet sitä, että jokainen voi tulevaisuudessa voida paremmin ja olla oma itsensä.
Tasa-arvoinen avioliittolaki meni läpi, koska suurin osa suomalaisista on kiinnostunut ihmisoikeuksista riippumatta seksuaalisesta suuntautumisestaan, sukupuoli-identiteetistään tai sukupuolen ilmaisustaan. Syrjintää ei tarvitse kohdata päivittäin, jotta sitä vastaan voisi taistella. Siksi kutsunkin teistä jokaisen rakentamaan Suomen värikkäintä ja suurinta ihmisoikeustapahtumaviikkoa!
Aleksi Saikkonen,
Helsinki Priden tuottaja