FI/EN

Haluatko vastuuta ja tuoda taitosi käyttöön ihmisoikeustyömme edistämiseksi? Hae mukaan hallitukseen!

 

Helsinki Pride -yhteisö ry on kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena tavoitteena on edistää sitä, että kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta.

Helsinki Pride -yhteisö on kehittynyt ja kasvanut kokoaan merkittävämmäksi toimijaksi. Päivittäisessä työssämme toimii kasvava joukko ammattilaisia sekä kymmeniä vapaaehtoisia sosiaali- ja nuorisotyön, koulutus- ja tapahtumatuotannon eri tehtävissä. Olemme vaikuttava asiantuntijajärjestö, joka edistääkseen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ja hyvinvointia:

 • tekee monipuolista sosiaali- ja nuorisotyötä
 • tarjoaa koulutus- ja konsultointipalveluita
 • järjestää Suomen suurimman ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtuman Helsinki Pride -viikon

 

Hallituksen rooli on juridinen, rakenteellinen ja strateginen

 

Hallitus vastaa yhdistyksen toiminnan lainmukaisuudesta, yhdistyksen sääntöjen noudattamisesta, yhdistyksen strategisista ja periaatteellisista linjauksista, kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset ja toimii henkilöstön työnantajana.

Kaudella 2021 hallitus tulee kokoontumaan noin 10 kertaa.  Tämän lisäksi hallituksen jäsenet voivat osallistua erilaisiin työryhmätapaamisiin ja tilaisuuksiin. Hallitustyöskentely vie jäseniltä aktiivisuudesta ja vastuualueesta riippuen vähintään 4h/kk.

Tulevaan hallitukseen etsimme henkilöitä, jotka voivat osaamisellaan tukea järjestön kehittymistä ja kasvua. Vuonna 2021 aloitamme uuden strategian työskentelyn sekä kehitämme rakenteita työnantajana ja vaikuttamistyön toimintamalleja. Hallitukseen kaivataan erityisesti

 • strategisen kehittämisen taitoja
 • HR-osaamista
 • yhteiskuntavaikuttamisen osaamista
 • iloa ja hyvää yhteishenkeä!

 

 

Arvostamme moninaisuutta ja niinpä toivomme, että hakijoiden joukossa olisi moninaisesti eri ikäisiä, sukupuolisia, kielisiä, kulttuuritaustaisia ja muita vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.

 

Oletko sinä kiinnostunut Helsinki Pride -yhteisön hallituksessa toimimisesta tai tunnetko henkilön joka olisi sopiva tehtävään? 

Mikäli sinua kiinnostaa hallitusjäsenyys voit mieluusti olla meihin yhteydessä ja osallistua syyskokoukseen. Jos olet esteellinen osallistumaan syyskokoukseen voit ilmoittautua hakijaksi ennalta lähettämällä avoimen hakemuksen. Voit ilmoittaa kiinnostuksestasi tai kysyä lisää hallitustoiminnasta:

Juha Kilpiältä, hallituksen puheenjohtaja, juha(@)pride.fi  tai

Aaro Horsmalta, toiminnanjohtaja , aaro(@)pride.fi, 0451210026 puhelinaika ma klo 13-15

 

***

Do you want to take responsibility and use your skills to advance our human rights work? Get involved with the board!

 

Helsinki Pride Community is a non-governmental organization, aiming to promote that all people are equal regardless of sexual orientation, gender identity or gender expression.

Helsinki Pride Community has developed and grown into a more significant force. In our daily work, we have a growing number of professionals and dozens of volunteers work in various positions in social and youth work, education and event production. We are an impressive expert organization that promotes the rights and well-being of sexual and gender minorities:

 • does diverse social and youth work
 • provides training and consulting services
 • organizes Helsinki Pride Week, Finland’s largest human rights and cultural event

 

The role of the board is legal, structural and strategic

 

The board is responsible for the legality of the association’s activities, compliance with the association’s rules, the association’s strategic and principled guidelines, convenes the association’s meetings and acts as employer.

In the 2021 season, the board will meet about 10 times. In addition, board members can participate in various working group meetings and events. Depending on the activity and area of ​​responsibility, the work of the Board takes minimun of 4 hours / month.

For the future board, we are looking for people who can use their skills to support the development and growth of the organization. In 2021, we will start working on a new strategy and develop structures as an employer and operating models for advocacy. The government is in particular need

 • strategic development skills
 • HR skills
 • social impact skills
 • joy and good togetherness!

 

We value diversity and therefore hope that there will be a diverse range of applicants from different ages, genders, languages, cultural backgrounds and other minorities.

 

Are you interested in serving on the board of the Helsinki Pride Community or do you know a person who would be suitable for the position?

If you are interested in board membership, you are welcome to contact us and attend the autumn meeting. If you are not able to attend the fall meeting, you can also apply as an applicant in advance by submitting an open application. You can indicate your interest or ask more about board activities:

From Juha Kilpi, Chair of the Board, Juha (@) pride.fi or

Aaro from Horsma, Executive Director, Aaro (@) pride.fi, 0451210026 phone hours Mon 13-15

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

logo
Rekry12.7.2024

Helsinki Pride -yhteisö rekrytoi: Helsinki Pride -tapahtuman kumppanuuspääll...

logo
Helsinki Pride 202429.6.2024

Helsinki Pride -yhteisö jakoi Ylpeys muuttaa maailmaa -tunnustuspalkinnot yh...

logo
Tiedotteet & kannanotot26.6.2024

Avoin kirje lakivaliokunnalle