FIN/ENG

HeSetan Yhteisötaideprojektissa syksystä 2016 alkaen yhteisötaiteilijana työskennellyt Mimosa Puumalainen on aloittanut HeSetalla vastaavana yhteisötyöntekijänä 1.3.2018.
Mimosan tehtäviin kuuluvat erityisesti yksilöasiakastyön tukikeskustelut ja palveluohjaus, suljetun vertaistukitoiminnan ohjaaminen sekä sosiaali- ja terveysalan toimijoiden koulutukset ja verkostotyö. Yhteisötaideprojektin rinnalla Mimosa on toiminut HeSetalla osa-aikaisena yhteisötyöntekijänä, keskittyen etenkin Together-tukitoimintaan, joka on seksuaali – ja/tai sukupuolivähemmistöihin kuuluvien turvapaikanhakijoina Suomeen saapuneiden ja pakolaistaustaisten henkilöiden kohdennettu erityistyötä.  Vastaavana yhteisötyöntekijänä Mimosan työ tulee jatkossakin painottumaan erityisen haavoittuvassa asemassa olevien seksuaali – ja/tai sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden tukemiseen. Työn mahdollistaa STEA:n rahoitus.
Mimosa on viimeisen puolentoista vuoden ajan tehnyt työkseen HeSetan Yhteisötaideprojektia, joka oli Suomen Kulttuurirahaston tukema taidehanke jossa hän ohjasi taideterapian lähtökohdista toteutettua yhteisötaidetoimintaa seksuaalisuudeltaan ja sukupuoleltaan moninaisten turvapaikanhakijoille ja pakolaistaustaisille henkilöille. Hankkeeseen osallistui yli 50 henkilöä, sen aikana järjestettiin yli 100 ryhmätapaamista ja 4 taidenäyttelyä.
Ennen HeSetan Yhteisötaideprojektia Mimosa on työskennellyt muun muassa päihde – ja mielenterveystyön, kriisityön ja nuorisotyön parissa.
Mimosa on koulutukseltaan muotoilija (amk), sosionomi (amk) ja ekspressiivinen taideterapeutti (EXA) sekä auktorisoitu seksuaalineuvoja. Tällä hetkellä hän opiskelee sosiaalialan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa kriisityön johtamisen koulutusohjelmassa ja aloittaa tulevana syksynä myös seksuaaliterapeutin opinnot.
”Koen suurena etuoikeutena voida tehdä työtä HeSetalla, toimien joka päiväisessä työssäni edistäen sitä, että erityisen haavoittuvassa asemassa olevat yhteisön jäsenet tarvitsevat saavat tukea hyvinvoinnilleen ja heidän vaikuttamisen mahdollisuutensa kasvavat. Tahdon olla mukana vaikuttamassa siihen, että luomme yhdessä tilaa niille äänille, jotka tulevat harvemmin kuulluksi. Työntekijänä olen erityisen kiinnostunut seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta kriisi – ja traumatyön kontekstissa, luovista menetelmistä sekä siitä, kuinka ympäröivä kulttuuri vaikuttaa kokemuksiimme”, kertoo Mimosa.
 
Mimosaan saat yhteyden:
sähköpostitse: mimosa@heseta.fi
facebook: Mimosa HeSeta
ja puhelimitse: 0451210024 (parhaiten tavoitat puhelinaikoina)
Puhelinajat ovat vielä maaliskuun ajan maanantaisin klo 15-16 ja huhtikuusta alkaen maanantaisin klo 11-13
 
******

Mimosa Puumalainen starts as a Senior Community Worker at HeSeta


 
Mimosa who has been working at Heseta Community Art Project since September 2016 will continue at HeSeta as Senior Community worker starting 1st of March.
Mimosa will be especially working with counselling clients, leading closed support groups, working in client networks and providing social and health care professionals with consultation and education.
For the past one and a half years, Mimosa has been working at HeSeta Community Art Project, an art project funded by Finnish Cultural Foundation. In the project she organized community art activities with Expressive Art Therapy methods for people that are seeking for asylum or have refugee background and belong to sexual and/or gender minorities (LGBTIQ*).  The project had over 50 participants, over a 100 group meetings and 4 art exhibitions.
Before HeSeta Community Art Project, Mimosa has been working in the fields of mental health, social work for substance abusers, crisis work and youth work.  Mimosa is a Bachelor of Design, Bachelor of Social Services, Expressive Arts Therapist, and an authorized Sexual Counsellor.  Currently she is doing her Master’s degree in Social Services, specializing in Management of Crisis Work.
”I feel that it is a great privilege to work at HeSeta, to be able to act in my daily work towards promoting that the members of the community who are in most vulnerable position receive more support for their well-being and their chances to make an impact increase.  I want to be involved in influencing that we create together more space for those voices that often go unheard. As a worker, I am especially interested in the themes of sexual and gender diversity in the context of trauma and crisis work, in creative methods and in how the surrounding culture affects our experiences.”, Mimosa tells.
 
For more information you can contact Mimosa:
mimosa@heseta.fi
Facebook: Mimosa HeSeta
Phone (preferably during phone hours) +358451210024
Phone hours during March are on Mondays between 15 and 16 and starting in April on Mondays from 11 to 13