Nuorten Pride on Helsinki Pride -yhteisön sateenkaarierityistä nuorisotyötä. Työtä tehdään yhteistyössä eri toimijoiden, kuten yhdistysten, nuorisopalveluiden ja seurakuntien kanssa. Nuorten Pride pitää sisällään paitsi Nuorten Pride -tapahtumaviikon ja viikoittaisen nuorten vertaistoiminnan (13-25-vuotiaille) lisäksi saman nimisen ammattilaisverkoston ja koulutustyötä sote-alan ammattilaisille. 

 

Nuorten Pride työn tavoitteena on tarjota sateenkaarinuorille ja identiteettiään pohtiville nuorille turvallinen paikka, jossa voi olla oma itsensä ja kohdata vertaisiaan. Sateenkaarierityinen nuorisotyömme tarjoaa myös mahdollisuuden nuorille käsitellä itselleen merkityksellisiä teemoja ja saada tietoa luotettavasti. Toiminta on osallistavaa ja ammattilaisten lisäksi sitä toteuttaa niin nuoret, kuin koulutetut vapaaehtoisemme yhdessä. 

 

Nuorten Pride työn tavoitteena on myös lisätä ammattilaisten ymmärrystä seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta sekä sateenkaarinuorten tarpeista palveluissa, erityisesti nuorisotyön kentällä. 

 

Lisäksi Nuorten Pride-ammattilaisverkostossa jaamme hyviä käytänteitä sateenkaarierityisestä nuorisotyöstä ja pohdimme ajankohtaisia nuoria koskettavia ilmiöitä. Tämä on osa jatkuvaa kehittämistyötämme. Ammattilaisten kyky kohdata moninaisuuutta ja sateenkaarinuoria työssään onnistuneesti on keskeistä jo muun muassa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien sekä ammattieettisten säädösten näkökulmasta, mutta ennen kaikkea myös yksilön hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Onnistunut kohtaaminen voi kantaa kauas ja ennaltaehkäistä pahoinvointia.

 

Vaikka on tärkeää, että sateenkaarisensitiivisyys tulisi normiksi nuorisotyöhön, tulee sateenkaarierityisellä nuorisotyöllä varmasti olemaan aina oma paikkansa. 

Kuva: Arez Metta

Kuva: Arez Metta

Nuorten Pride -työssä kohtaamamme nuoret ovat lähes poikkeuksetta nuoria, jotka eivät omien sanojensa mukaan ole koskaan osallistuneet tavallisten nuorisotalojen toimintaan. Syitä siihen on monia, mutta vaikka henkilökunta olisi kuinka koulutettua seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvistä teemoista, niin sateenkaarinuoret usein jännittävät paljon muiden nuorten asenteita ja käytöstä. Sateenkaarierityinen toiminta ja tila voi tällöin tuntua paljon turvallisemmalta vaihtoehdolta viettää vapaa-aikaa ja tarjoaa mahdollisuuden kohdata vertaisia. 

 

Vertaisuuden kokemukset ovat erityisen tärkeitä vähemmistöihin kuuluville nuorille. Moni toimintaamme osallistunut nuori on vuosien varrella kerätyissä palautteissa nostanut esiin, kuinka valtavan merkityksellisiä kokemuksia oma sateenkaarierityinen tila ja -toiminta ovat. Tärkeintä siellä on heille ollut ilmapiiri, muut nuoret ja ohjaajat.

 

”Seura ja paikka johon mennä jossa voi vaan olla oma itsensä.” 

”Parasta on ollut suvaitseva ja turvallinen ilmapiiri.”

”Tänne on aina kiva tulla kun täällä on niin kivoja ihmisiä.”

 

Vuonna 2018 avoimessa nuorisotoiminnassamme oli liki 3600 käyntikertaa ja avointa ryhmämuotoista toimintaa järjestettiin noin 180 kertaa. Viime vuonna Nuorten Pride-viikko tavoitti yli kaksi tuhatta kävijää ja sen kävijämäärä on 10-kertaistunut kuuden olemassaolovuotensa aikana. 

 

Nuorten Pride -viikko on siitä poikkeuksellinen tapahtuma, että se kerää sateenkaarinuoria mukaan ympäri Suomea aina ulkomaita myöten. Syy tähän voi olla se, että yhtä laajaa ja monipuolista sateenkaarinuorille suunnattua tapahtumakokonaisuutta ei ole vielä muualla Suomessa. Alta voit lukea Nuorten Pride -viikkoon osallistuneiden nuorten merkityksellisimmistä kokemuksista Nuorten Pride-viikkoon osallistumiseen liittyen:

 

“Että uskalsin tulla ja sai kavereita.”

“Eka kerta ja mahtavaa oli!”

“Ystävä uskalsi kertoa transsukupuolisuudesta.”

“Paljon rakkautta <3”

 

Sateenkaarierityistä nuorisotyötä tekevän on tärkeää olla herkkänä ja avoimena nuoren omille yksilöllisille kokemuksille. Sateenkaarinuoret ovat niin paljon enemmän kuin heistä tehty tutkimus. Nuoret ovat viisaita ja meidän tulisi olla otettuja siitä, jos he haluavat tätä viisauttaan meille jakaa. Usein tällaisen luottamuksellisen suhteen rakentaminen vie paljon aikaa, sillä nuoren usko aikuisiin ja yhteiskuntaan on saattanut saada paljonkin kolhuja. Toisaalta myös avoin vertaistoiminta on kovin jännittävää etenkin nuorelle, joka osallistuu siihen ensimmäistä kertaa. Kuka meistä tietää, mitä kaikkia kynnyksiä nuoren on täytynyt itsensä kanssa ensin ylittää päästäkseen ovelle asti? Palkitsevinta onkin ohjaajana nähdä, kuinka uusi nuori pääsee osaksi porukkaa ja voi kokea toiminnan itselleen jollain tapaa merkitykselliseksi.

Toivon, että osaaminen seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta olisi tulevaisuudessa läpileikkaavana sisältönä sote-alan koulutusohjelmissa osana muita teemoja. Toivon, että ammattilaiset sisäistäisivät seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet osaksi ammattieettisiä ohjeistuksia, joita ne jo nyt ovat. 

 

Samalla toivon, että resursseja sateenkaarierityiseen nuorisotyöhön ja sen kehittämiseen löytyy, sillä sen tarve ei ole poistumassa. Esimerkiksi tällä hetkellä keskustelu translain uudistuksesta on repivää kuultavaa etenkin nuorille: hallitus on neuvotteluissaan linjannut, että alle 18-vuotiaat nuoret olisivat jäämässä juridisen sukupuolenkorjauksen ulkopuolelle. Tämä on vastoin YK:n lastenoikeuksien sopimusta, jonka mukaan lapsen itsemääräämisoikeutta tulisi kunnioittaa ikätaso huomioiden. Todella toivon, että lopullisessa päätöksessään poliitikot päätyvät viisaampaan ratkaisuun ja sisällyttävät myös alle 18-vuotiaat juridisen sukupuolenkorjauksen piiriin. Linkin kautta voit lukea 14-vuotiaan Mesi Kissaniityn ajatuksia aiheesta HS-artikkelista. Repivää keskustelusta tekee etenkin se, että yleensä siitä väittelevät henkilöt, joita asia ei henkilökohtaisesti kosketa eikä heillä ole riittävää tietoa asiasta. Nuorten kanssa toimiessamme meidän tehtävänä on tukea heitä ja nostaa heidän ääntään kuuluviin, jotta muutos olisi mahdollinen.

 

Tavoitamme työmme kautta vuosittain satoja ja tuhansia nuoria hyvin moninaisista taustoista ja eri elämäntilanteissa.

Tiedämme kuitenkin, että toimintaan tulo ja tuen hakeminen on silti monelle nuorelle liian kovan kynnyksen takana, oli syynä tieto, pelot tai muu. Haluamme, että jokainen nuori taustastaan ja elämäntilanteestaan huolimatta pystyisi hakemaan tukea ja olemaan osa nuorten sateenkaarevaa yhteisöä. Tämän eteen teemme jatkossakin töitä, yhdessä nuorten kanssa ja ylpeydellä! 

 

Lili Pakalén

Yhteisötyöntekijä, Helsinki Pride -yhteisö ry

 

Kuva: Verna Kivistö

Kuva: Verna Kivistö

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

logo
Ei kategoriaa23.5.2024

”Aavan meren tuolla puolen jossakin on maa” – virallinen Pride Anthem uudell...

logo
Helsinki Pride 202422.5.2024

Poliittiset toimijat laajasti edustettuina tämän vuoden Helsinki Pride -tapa...

logo
Blogi21.5.2024

Sense of Belonging -hanke vahvistaa yhdenvertaisuuden toteutumista työelämässä