Ole ylpeä -kampanja
HeSeta käynnistää Ole ylpeä -kampanjan sosiaalisessa mediassa 12.10.15. Kampanjalla HeSeta haluaa kannustaa jokaista olemaan ylpeä itsestään sekä ihmisistä ympärillään. Kampanjoimme yhdenvertaisuuden, moninaisuuden arvostuksen sekä myötätunnon puolesta. Omalla esimerkilläsi kannustat muitakin olemaan ylpeitä itsestään.
HeSeta on ihmisoikeusjärjestönä huolestunut yhteiskunnan koventuneista arvoista sekä kärjistyneestä keskustelusta. Ihmisten kyky osoittaa myötätuntoa ja ymmärtää moninaisuutta näyttää kaventuneen. Myös vihapuhe ja syrjintä ovat lisääntyneet. HeSeta haluaa muistuttaa, että jokainen on arvokas juuri sellaisena kuin on, ja että jokaisella on oikeus olla ylpeä itsestään. Tässä tilanteessa hiljaisuus ei auta, vaan meidän on näytettävä, että arvostamme jokaista ihmistä ja välitämme toisistamme.
Näytä, että välität! Kirjoita paperille, mistä olet ylpeä, ota kuva itsestäsi paperin kanssa ja jaa kuva kampanjan Facebook-tapahtumasivulle hashtagilla #oleylpeä, #varstolt tai #beproud.
Ollaan ylpeitä ja sanotaan ei vihapuheelle sekä syrjinnälle!
HeSeta on kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Lisätietoja: HeSetan varapuheenjohtajalta Veera Hatakalta, veera.hatakka@gmail.com sekä kampanjavastaavalta Lili Pakalénilta, lili.pakalen@gmail.com.
 
 
Var stolt -kampanjen
HeSeta startar upp Var stolt -kampanjen i social media den 12 oktober 2015. Med Var stolt -kampanjen vill HeSeta uppmuntra alla att vara stolta över sig själva och människor omkring oss. Vi kampanjar för likvärdighet, mångfald och medkänsla. Med din egen insats kan du uppmuntra andra att vara stolta över sig själva.
Som människorättsorganisation är HeSeta orolig för de härdade värderingar och den restriktiva ton som samhällsdebatten har tagit. Människors förmåga att visa medkänsla och förstå mångfald ter sig begränsad. Det ser även ut som att hatretorik och förtryck allt mer eskalerar. HeSeta vill påminna om att var och en har rätt att vara stolt över sig själv. I en situation som denna hjälper det inte med tystnad, utan vi måste visa att vi uppskattar och bryr oss om varandra.
Visa att du bryr dig: berätta vad du är stolt över och dela din bild på vår sida med hashtagen #varstolt, #oleylpeä eller #beproud
Låt oss vara stolta och säga nej till hatprat och förtryck!
HeSeta är en medborgarorganisation med syftet att främja likvärdighet oberoende av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. För mer information: HeSetas vice ordförande Veera Hatakka veera.hatakka@gmail.com och kampanjens projektledare Lili Pakalén, lili.pakalen@gmail.com
 
 
Be Proud campaign
HeSeta launches the Be Proud social media campaign on 12th October 2015. HeSeta wants to encourage everybody to be proud of themselves and the people around them. We campaign for equality, diversity and compassion. By your example, you too can encourage others to be proud of themselves.
As a human rights organization, HeSeta is concerned with the way debate around social values seems to be increasingly volatile. Our ability to show compassion and accept diversity seems to be narrowing. Hate speech and discrimination are increasing. HeSeta would like to remind us that everyone is valuable exactly as they are, and that everyone has the right to be proud of themselves. In this situation, silence does not help, but we have to show that we appreciate every person and care about each other.
Show that you care! Write what you’re proud of on a piece of paper, take a picture of yourself and share it on the campaign’s Facebook event page with the hashtag #oleylpeä, #varstolt or #beproud.
Let’s be proud and say no to hate speech and discrimination!
HeSeta is an NGO which aims to promote equality regardless of sexual orientation, gender identity or gender expression. More information: HeSeta’s vice chair Veera Hatakka, veera.hatakka@gmail.com, and campaign coordinator Lili Pakalén, lili.pakalen@gmail.com.