HeSetan Art Cafe- ryhmän jäsenet maalaavat vuoroin keskittyneessä hiljaisuudessa, vuoroin nauraen ja neuvotellen. Heille on tärkeää, että kaikki ovat samaa mieltä siitä, mitä yhteiselle taideteokselle tehdään. Yhteisen kielen puuttuessa, pidetään käännössovelluksen avulla huolta siitä, että kaikki ovat yhtä mieltä suunnitelmasta. “Tämä on jotain meidän yhteistä, meidän kaikkien tulee pystyä seisomaan sen takana”, kiteyttää yksi ryhmän jäsenistä.

Kuvissa lakana, josta Art Cafe-ryhmä tekee isoa banderollia Pride-kulkueeseen, siinä lukee isolla “TOGETHER we have a voice” ja se on koristeltu muun muassa kukilla ja HeSetan logolla.
Art Cafe on osa HeSetan Together-toimintaa, viikoittain kokoontuva, taideilmaisuun keskittyvä ryhmä, jossa on kesäkuun aikana maalattu yhdessä isoa lakanaa Pride-kulkuetta varten. Together on HeSetan vuodesta 2015 alkaen järjestämää seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöihin kuuluville turvapaikanhakijoille ja pakolaistaustaisille kohdennettua tukitoimintaa, joka sisältää yksilömuotoista tukea, moninaista ryhmätoimintaa, tapahtumia sekä vaikuttamis- ja koulutustyötä. Art Cafe on perustettu vuonna 2017, osaksi vuonna 2016 alkanutta HeSetan Yhteisötaideprojektia ja projektin päätyttyä, ryhmä vakiintui osaksi Togetherin ryhmätoimintoja.
Together- toiminnoissa on satoja osallistujia, joista osa käy ainoastaan yksilömuotoisissa tapaamisissa, osa taas saattaa käydä joka viikko monessakin eri ryhmässä. Osallistujilta kerätään eri tavoin palautteita ja toimintaa kehitetään jatkuvasti sen mukaan. Ryhmätoimintojen teemoja, sisältöä ja menetelmiä suunnitellaan yhdessä. Työntekijänä koen, että yksi tärkeimmistä tehtävistäni on huolehtia siitä, että toiminta on turvallista ja sillä, että jokainen tulee kuulluksi, on valtava merkitys tälle yhteiselle turvallisuuden kokemukselle. Jokaisen äänen kuuleminen, todesta ottaminen ja toiminnaksi kääntäminen on myös tapa luoda aidosti kestävämpää, inklusiivisempaa ja oikeudenmukaisempaa yhteisöä.
Lakanasta maalatussa banderollissa lukeva “TOGETHER – we have a voice” on ryhmän jäsenten mukaan heidän tapansa kertoa, että he kokevat haavoittuvassa asemassa olevien aseman voivan vahvistua ainoastaan yhteisöllisyyden kautta.
On monenlaisia tapoja olla osana yhteisöä ja samoin, on monenlaisia tapoja osallistua Helsinki Pride-viikkoon. Kaikki erilaiset tavat ovat aivan yhtä arvokkaita. Togetherin osallistujista kaikkien ei ole mahdollista oman tai läheistensä turvallisuuden vuoksi osallistua Prideen näkyvästi. Pride-viikkoa viettääkin jokainen omalla tavallaan, omista lähtökohdistaan käsin. On erittäin tärkeätä, että me, jotka voimme olla turvallisesti näkyvillä, käytämme meillä olevaa tilaa edistäen oikeudenmukaisuutta ja inklusiivisuutta, varmistaen, että jokainen tulee kuulluksi omilla ehdoillaan.
Art Cafe – ryhmäläisten tekemää taidetta voit nähdä Helsinki Pride-viikon aikana Pride Housessa, osana sinne koottua taidenäyttelyiden kokonaisuutta. Taideilmaisu on ryhmän jäsenille tärkeä kanava osallistua ja tulla näkyväksi Pride-viikon aikana, turvallisin ja kielirajat ylittävin keinoin. Taideteosten aiheiksi ovat nousseet muun muassa moninaisten identiteettien, vapauden ja yhteisöllisyyden teemat. Useiden teosten yhteydestä löytyy tekijän tekemä tarina, joka johdattaa katsojan teokseen ja sen tekijän maailmaan.
Kiitän kaikkia, jotka tukevat ja ovat osana yhteisöämme eri tavoin ja osallistuvat Helsinki Prideen, tavalla tai toisella!
Moniäänistä ja merkityksellistä Helsinki Pride-viikkoa jokaiselle <3
Blogin kirjoittaja on Mimosa Puumalainen, HeSetan vastaava yhteisötyöntekijä

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

logo
Ei kategoriaa23.5.2024

”Aavan meren tuolla puolen jossakin on maa” – virallinen Pride Anthem uudell...

logo
Helsinki Pride 202422.5.2024

Poliittiset toimijat laajasti edustettuina tämän vuoden Helsinki Pride -tapa...

logo
Blogi21.5.2024

Sense of Belonging -hanke vahvistaa yhdenvertaisuuden toteutumista työelämässä