Hallituksen esitys HeSeta ry:n sääntömuutoksesta syyskokoukselle 29.11.2018.
HeSeta ry:n hallitus esittää sääntömääräiselle syyskokoukselle 29.11.2018 yhdistyksen nimen HeSeta ry muuttamista muotoon Helsinki Pride -yhteisö ry. Vastaesityksenä hallituksen esitykselle uudeksi nimeksi esitetään HeSetan jäsenäänestyksen voittanutta nimeä Pride Helsinki ry (lisätietoa jäljempänä). Tullakseen hyväksytyksi sääntömuutosesityksen on saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä (11 §). Äänioikeutettuja ovat kaikki yhdistyksen varsinaiset, vuoden 2018  jäsenmaksun maksaneet jäsenet.
Nimenmuutoksen valmistelu
Sääntömuutosesitystä yhdistyksen nimen muuttamisesta käsiteltiin ensimmäisen kerran vuoden 2017 syykokouksessa 30.11.2017. Tuolloin HeSetan hallitus esitti yhdistyksen nimen muuttamista muotoon Helsinki Pride Yhteisö ry. Esityksen perusteluihin voi tutustua alla.
Kokouksessa käytiin esityksestä laajaa keskustelua ja oltiin samaa mieltä muutoksen tarpeellisuudesta. Esitetty nimi kuitenkin mietitytti ja esityksen koettiin tulleen myös liian nopeasti. Kokouksessa päätettiin hylätä esitys niukalla äänienemmistöllä ja valtuuttaa hallitus kokoamaan työryhmä valmistelemaan esitystä uudesta nimestä vuodelle 2018. Kokouksen toiveena oli, että myös jäsenistöä osallistetaan nimenmuutoksen valmistelussa.
Keväällä 2018 nimenmuutostyöryhmä keräsi jäsenille lähetetyllä kyselylomakkeella nimenmuutoksen herättämiä ajatuksia ja nimiehdotuksia. 28.4.2018. järjestettiin kaikille avoin nimenmuutostyöpaja, jonka osallistujat valitsivat kyselyn kautta tulleista nimiehdotuksista jatkoon seuraavat viisi: Helsinki Pride Yhteisö, Helsinki Rainbow, Pride Helsinki, Pride Together ja Uudenmaan Seta.
Työpajan osallistujat pyrkivät ottamaan valinnoissa huomioon mahdollisimman laajasti sekä kyselyssä että muussa saadussa palautteessa esiin tulleet toiveet ja näkökulmat.
Jäsenäänestyksen tulokset
HeSeta järjesti 1.-31.10 sähköisen jäsenäänestyksen, jossa jäsenet äänestivät toista vaihtoehtoa yhdistyksen uudeksi nimeksi verkkokyselystä ja nimenmuutostyöpajasta kerätyistä ehdotuksista. Linkki äänestykseen lähetettiin jäsenille sähköpostitse 1.10 ja uudestaan 24.10. Ääniä annettiin yhteensä 236. Äänestyksen voitti Pride Helsinki 76 äänellä. Toiseksi tuli Uudenmaan Seta 74 äänellä ja kolmanneksi Helsinki Pride Yhteisö 20 äänellä.
Jäsenäänestyksen voittanutta nimeä “Pride Helsinki ry” esitetään syyskokouksessa vastaesityksenä hallituksen esitykselle “Helsinki Pride -yhteisö ry”.
Miten nimenmuutos toteutetaan?
Syyskokouksen hyväksyessä esityksen nimenmuutoksesta uusi nimi ja sen edellyttämät sääntömuutokset viedään rekisteröitäväksi patentti- ja rekisterihallitukseen. Nimenmuutoksen astuttua voimaan yhdistyksemme jäsenet ovat Helsinki Pride -yhteisö ry:n jäseniä. Tavoitteena on, että uusi nimi otetaan käyttöön maaliskuussa 2019.
Uuden nimen vakiinnuttaminen ja sidosryhmiemme tiedottaminen uudesta nimestä toteutetaan suunnitelmallisella ja aktiivisella viestinnällä.
Nimenmuutos on osa yhdistyksen profiilin selkeytysprosessia, jonka yhdistys toteuttaa muun muassa ohjelmistokehitykseen, digitaaliseen markkinointiin ja visuaaliseen suunnitteluun erikoistuneiden yhteistyökumppaneiden kanssa vuoden 2019 aikana.
Nimenmuutosta tukevat vuoden 2019 toimintasuunnitelma sekä yhdistyksen strategia vuosille 2018-2022.
 
 
Nimenmuutosesityksen perustelut
Haluamme kehittyä organisaationa ja vastata paremmin yhteisömme moninaisiin tarpeisiin. Tämä edellyttää, että yhdistyksemme rooli järjestökentällä ja erityisosaaminen sosiaali- ja nuorisoalan toimijana tunnistetaan. Apua tarvitsevien asiakkaiden ja ohjausta tekevien ammattilaisten on ensiarvoisen tärkeää tunnistaa kasvavan sateenkaarikentän eri toimijoiden toimialueet, roolit ja palvelut, jotta avun piiriin löydetään mahdollisimman helposti.
Selkeästi erottuva nimi, Helsinki Pride -yhteisö ry, tekee työmme näkyvämmäksi niin asiakkaille ja sosiaali- ja nuorisoalan toimijoille, kuin toimintaamme tukeville jäsenille, lahjoittajille ja kumppaneille.
Helsinki Pride -nimi nousee HeSetan toiminnasta ja on laajasti tunnistettu niin Suomessa kuin kansainvälisesti.  Yhteinen nimi tuo yhdistyksen ympärivuotisen työn näkyvämmin osaksi Helsinki Pride -tapahtumaa ja samalla tapahtuma tukee yhdistyksen muuta toimintaa.
 
Nimenmuutoksen aika on nyt!


Haluamme kehittyä organisaationa ja vastata paremmin yhteisömme moninaisiin tarpeisiin. Tämä edellyttää, että yhdistyksemme rooli järjestökentällä ja erityisosaaminen sosiaali- ja nuorisoalan toimijana tunnistetaan. Apua tarvitsevien asiakkaiden ja ohjausta tekevien ammattilaisten on ensiarvoisen tärkeää tunnistaa kasvavan sateenkaarikentän eri toimijoiden toimialueet, roolit ja palvelut, jotta avun piiriin löydetään mahdollisimman helposti.
Selkeästi erottuva nimi, Helsinki Pride -yhteisö ry, tekee työmme näkyvämmäksi niin asiakkaille ja sosiaali- ja nuorisoalan toimijoille, kuin toimintaamme tukeville jäsenille, lahjoittajille ja kumppaneille.
Toimintamme kehittyessä olemme havainneet, että erityisesti HeSetan ja valtakunnallisen Seta ry:n tekemää työtä ja rooleja ei usein eroteta toisistaan. Tämä johtuu muun muassa siitä, että nimemme ovat hyvin samankaltaiset ja toimimme näkyvästi pääkaupunkiseudulla. Olemme pyrkineet vaikuttamaan yhdistyksemme tunnistettavuuteen viestinnällä, mutta tästä huolimatta niin päivittäisessä työssä, mediassa kuin viranomaisyhteistyössä tulee usein vastaan tilanteita, joissa esimerkiksi HeSetan sateenkarierityinen nuorisotyö pääkaupunkiseudulla, lhbtiq-turvapaikanhakijoiden ja pakolaistaustaisten Together-tukityö ja Helsinki Pride -viikko on käsitetty Seta ry:n järjestämiksi
 
Nimeksi Helsinki Pride -yhteisö ry
Helsinki kertoo yhdistyksen toimipaikan, vaikka toimintamme ja sen vaikuttavuus ovatkin osin laajempia. Pride yhdistyksen nimessä kertoo työmme arvoista, aatteesta ja yhteisöstä. Yhteisö puolestaan tekee näkyväksi yhdistyksemme työn perustan ja lähtökohdan yhteisön yhteentuojana ja tukijana.
Helsinki Pride -nimi nousee HeSetan toiminnasta ja on laajasti tunnistettu niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Helsinki Pride -tapahtuman tavoitteita ovat ihmisoikeuksien, yhdenvertaisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen. Nämä tavoitteet ovat olennainen osa yhdistyksen jokapäiväistä työtä.
Yhteinen nimi tuo yhdistyksen ympärivuotisen työn näkyvämmin osaksi Helsinki Pride -tapahtumaa ja samalla tapahtuma tukee yhdistyksen muuta toimintaa.
 
Nimenmuutos tekee yhdistyksestä vetovoimaisen!
Uuden nimen myötä yhdistyksen tekemä työ tulee näkyvämmäksi ja tunnistettavammaksi. Uusi nimi on vastaus yhdistyksen kasvun tuomiin muutostarpeisiin. Yhteistyön tekeminen ja yhteistyön syventäminen niin viranomaisten, muiden järjestöjen kuin yritysten kanssa helpottuu. Uusi nimi vahvistaa vapaaehtoisten sitoutumista koko yhdistykseen ja sen monipuoliseen toimintaan pelkän tapahtuman sijaan, jolloin vapaaehtoisorganisaatio vahvistuu ja muuttuu vetovoimaisemmaksi. Helsinki Pride -yhteisö on houkutteleva niin jäsenille, ammattilaisille, opiskelijoille kuin yhteistyökumppaneille. Uuden, selkeästi erottuvan nimen ansiosta HeSetan työ on jatkossa entistä vaikuttavampaa.
Helsinki Pride -yhteisö kantaa mukanaan HeSetan tärkeää ja arvostettua historiaa vieden yhdistyksen uudelle tasolle!
 

Toivotamme jokaisen lämpimästi tervetulleeksi syyskokoukseen kuulemaan lisää nimenmuutoksesta ja osallistumaan esitystä koskevaan keskusteluun
Syyskokous torstaina 29.11.2018. klo 18 Kaapelitehtaalla, Tallberginkatu 1 C, 4. krs.
 

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

logo
Ei kategoriaa23.5.2024

”Aavan meren tuolla puolen jossakin on maa” – virallinen Pride Anthem uudell...

logo
Helsinki Pride 202422.5.2024

Poliittiset toimijat laajasti edustettuina tämän vuoden Helsinki Pride -tapa...

logo
Blogi21.5.2024

Sense of Belonging -hanke vahvistaa yhdenvertaisuuden toteutumista työelämässä