Organisaatioilla on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa yhteiskunnassa vuoden jokaisena päivänä.

Työpaikkakulttuurin muutos vaatii pitkäjänteisyyttä – ei siis riitä, että sateenkaari-ihmiset huomioidaan vain yhtenä viikkona vuodessa.

Yrityksiltä vaaditaan konkreettisia toimintatapoja ja johdonmukaisuutta, jotta jokainen sateenkaari-ihminen voi olla oma itsensä työpaikalla ilman syrjintää tai sen pelkoa. 

Oikea tieto lisää moninaisuuden arvostusta

Muutoksen  keskiössä ovat tiedon lisääminen ja sen ylläpitäminen. Tieto lisää myös empatiaa ja ymmärrystä eri ihmisryhmien välillä. Usein negatiivisten ennakkoluulojen takaa löytyy tiedon puute sateenkaari-ihmisten kokemuksista niin työelämässä kuin yhteiskunnassa.

Helsinki Pride -yhteisön Working with Pride -kumppaniverkosto mahdollistaa tiedon lisäämisen yrityksissä sekä yhteistyön yritysten välillä. 

Helsinki Pride -yhteisön “Sateenkaari-inklusiivinen työelämä” -koulutus keskittyy tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen työpaikoilla sateenkaarierityisestä näkökulmasta. Koulutuksessa paneudumme myös sateenkaarisanastoon ja tarjoamme organisaatioille konkreettisia inklusiivisia käytäntöjä ja toimintamalleja.

Sateenkaari-inklusiivisuus vaatii konkreettisia tekoja

Hyvät käytännöt ovat välttämättömiä, sillä tieto yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolain antamasta syrjintäsuojasta ei takaa inklusiivista työpaikkakulttuuria. On tärkeää, että moninaisuutta arvostustetaan yrityksissä enemmän. Moninaisuus tulisi nähdä voimavarana. Yhteistyö eri taustaisten työntekijöiden välillä lisää innovaatiota ja luovia ideoita. 

Moninaisuuden edistäminen lhbtiq-näkökulmasta vaatii myös työnantajalta konkreettisia toimia. Käytetäänkö lomakkeissa ja muissa materiaaleissa sukupuolittavaa kieltä? Onko sateenkaari-perheet huomioitu yrityksen perhe-eduissa, vai onko edut kirjoitettu hetero-oletuksella? Entä annetaanko henkilöstöjärjestelmissä mahdollisuus valita muu sukupuoli kuin mies tai nainen? Moninaisuus on tärkeää huomioida kaikissa yrityksen käytännöissä ja toimintamalleissa.

Toivomme organisaatioilta ympärivuotista sitoutumista tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen. 

Alle on listattu kymmenen askelta, joita työnantajat voivat hyödyntää inklusiivisen työpaikkakulttuurin kehittämisessä työpaikan tarpeet huomioon ottaen. 

Working with Pride -kumppaniverkostoa ja koulutuksia luotsaavat Helsinki Pride -yhteisön koulutussuunnittelija Mona Heimonen ja toiminnanjohtaja Aaro Horsma

Working with Pride -kumppaniverkostoa ja koulutuksia luotsaavat Helsinki Pride -yhteisön koulutussuunnittelija Mona Heimonen ja toiminnanjohtaja Aaro Horsma

 

10 askelta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi työyhteisössä

 

1. Varmista, että kaikki yrityksen käytännöt ja työsuhde-edut ovat oikeudenmukaisia ja lhbtiq+ inklusiivisia. Yrityksellä tulisi olla selkeät menettelytavat syrjinnän ja häirinnän ehkäisemiseen ja käsittelyyn, joissa seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ovat huomioitu.

2. Kommunikoi lhbtiq+ inklusiivisuuden tärkeys ja liitä se yrityksen arvoihin. Henkilöstölle tulisi olla selvää syrjinnän ja häirinnän nollatoleranssi sekä moninaisuuden arvostus yrityksessä.

3. Huomioi seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus kaikissa materiaaleissa, lomakkeissa ja viestinnässä. Vältä esimerkiksi sukupuolittavaa kieltä.

4. Tarjoa verkostoitumisen mahdollisuuksia lhbtiq+ työntekijöille ja liittolaisille. Vertaistuki on tärkeä osa työyhteisön hyvinvointia ja sillä edistetään eri taustaisten työntekijöiden yhteistyötä.

5. Nimeä yritykselle yhdenvertaisuus ja tasa-arvovastaava. Muistuta kuitenkin
henkilöstöä siitä, että jokaisella on vastuu inklusiivisen työilmapiirin luomisessa ja ylläpitämisessä.

6. Arvioi tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen yrityksessä. Anonyymit kyselyt tarjoavat tärkeää palautetta työpaikan ilmapiiristä ja käytännöistä.

7. Tarjoa työntekijöille mahdollisuuksia osallistua lhbtiq+ ja moninaisuus koulutukseen. Tiedon lisääminen on oleellinen osa yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen työpaikkakulttuurin kehittämistä.

8. Tee yhteistyötä lhbtiq+ järjestöjen kanssa. Tukemalla järjestötoimintaa edistät seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa niin työpaikalla kuin yhteiskunnassakin.

9. Ole johdonmukainen ja huomio seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus jokapäiväisessä työssäsi. On tärkeää olla mukana sateenkaaritapahtumissa, mutta yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen
vaatii ympärivuotista sitoutumista.

10. Huomioi moniperusteinen syrjintä – moni voi kuulua useampaan vähemmistöön ja kokea syrjintää useista eri syistä. Tietoisuutta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen sisäisistä vähemmistöistä tulisi siis myös lisätä yrityksissä.