Tällä viikolla on vietetty valtakunnallista nuorisotyön viikkoa – tavoitteena on nostaa esille nuorisotyöntekijöiden, järjestöjen, kuntien ja seurakuntien tekemää arvokasta työtä nuorten hyväksi.
Nuorisotyö ja -toiminta on ollut HeSetan yhteisötyön tärkeä painopiste pitkään.  Jo yhdistyksen perustamisvuosista (-91), kuin varmaan jo sitä ennen, on sateenkaarevia nuoria kokoontunut erilaisiin vertaistuellisiin tapaamisiin tutustuakseen uusiin ystäviin ja jakaakseen kokemuksia kuin kysymyksiä, joita muualla arjessa on voinut olla vaikea tuoda esille. Tapaamisia turvallisemmassa ja luottamuksellisessa tilassa on varmasti kaivattu etenkin silloin, kun lainsäädäntömme epäkohdat sekä stigma seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan on ollut vielä nykypäivää kovemmat.

 
Niin lainsäädännön kuin yhteiskunnan rakenteiden tasolla tarvitaan vieläkin isoja muutoksia jotta jokainen nuori voi kokea olevansa arvostettu omana itsenään. Edelleen syrjivät ja normatiiviset asenteet ja ympäristöt asettavat haasteita nuorten kasvulle, osallisuudelle ja hyvinvoinnille.  Siksi aikuisten, viranomaisten ja ammattilaisten tulee toimia aktiivisesti muutoksen eteen.
 
Kun vielä muualla Suomessa nuorten sateenkaaritoiminta nojaa vahvasti yksittäisten vapaaehtoisten mahdollisuuksiin, on pääkaupunkiseudulla otettu isojakin askelia eteenpäin – viime vuosien aikana merkittävimpiä muutoksia on ollut kuntien herääminen siihen tarpeeseen, mahdollisuuteen ja vastuuseen mitä heillä on sateenkaarierityisessä nuorisotyössä.
Ensimmäiset askeleet kohti otettiin vuonna 2014 jolloin Aluehallintavirasto myönsi HeSetalle LANUKE-hankeavustuksen (20 000 euroa). Ensimmäinen sateenkaarierityiseen nuorisotyöhön kohdennettu avustus mahdollisti pääkaupunkiseudun kuntien kontaktoinnin, nuorisotoimien koulutuksen ja yhdessä toimiminen alkoi.
LANUKE-hankkeen aikana ja jälkeen kaupungit ovat avanneet omaa sateenkaarevaa nuorisotoimintaa, jota pilotoitiin eri tavoin eri kunnissa Espoossa, Vantaalla ja Helsingissä.


 
Kunnilla on nykyään tärkeä rooli HeSetan sateenkaarierityisen nuorisotyön mahdollistajana. Mitä vahvemmin työtämme on tuettu sen vahvemmin olemme yhteistyössä pystyneet kehittämään myös kuntien omaa toimintaa; tieto-taitoa tuottaa niin turvallisempaa ja saavutettavampaa perustoimintaa kuin kehittämään kohdennettua sateenkaarerityistä toimintaa.
Syksyllä 2018 sateenkaarierityisiä tiloja ja toimintaa löytyy lähes viikottain niin Espoon Kirjava-toiminnan, Vantaan Sateenkaarivien iltojen kuin Helsingin Happi Pride-tilassa järjestettyjen toimintojen muodossa. Lisäksi HeSetan Together-toiminta tarjoaa kohdennettua tukea pakolaistaustaisille nuorille aikuisille suljetussa vertaistoiminnassa.
Uusimpana ja merkittävänä kehitysaskeleena on Helsingin kaupungin perustama sateenkaarevan nuorisotyön koordinaattorin -virka. Koordinaattori toimii HeSetan työntekijöiden parina Happi Pride -tilan toiminnassa sekä muussa sateenkaarevassa kehittämistyössä.

 
Toisena isona kehityksenä HeSetan sateenkaarierityisessä nuorisotyössä on Nuorten Pride -viikko. Vuodesta 2012 on tapahtuma kasvanut muutamia satoja tavoittavasta -viikosta tuhansia nuoria kokoavaan tapahtumakokonaisuuteen.
Osallistuminen Nuorten Pride -viikon tapahtumiin ei ole vain mukana oloa vaan sen on monimerkitysellinen teko joka vaikuttaa niin itse nuoreen, vertaisiin kuin yhteiskuntaan. Kokoontumalla yhteen ja tekemällä itsemme näkyväksi teemme myös toisiamme todeksi. Kielletyt tai vähätellyt identiteetit, yksinäisyys ja kokemukset ulkopuolisuudesta väistyvät sivuun kun löydämme itsemme kymmenien vertaisten vierestä, satojen osallistujien tapahtumatilasta tai tuhansien kulkuemarssijoiden keskeltä.

 
Jokaisen nuoren tulisi voida olla ylpeä itsestään hänen seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuolesta tai sukupuolen ilmaisusta riippumatta.  Jokaisen nuoren tulisi myös pystyä luottamaan niihin aikuisiin joita arjessaan kohtaa, kuten opettajiin, nuoriso-ohjaajiin, sosiaalityöntekijöihin ja -ohjaajiin, harrastusten ohjaajiin sekä lähimmäisiin kuten vanhempiin ja huoltajiin.  Luottamaan, ettei kukaan heistä syrji, tuomitse tai hylkää nuorta sen takia kuka hän on.
Sateenkaarierityisen nuorisotyön vahvistaminen ja vakiinnuttaminen on osa tarvittavaa muutosta. Sateenkaarierityistä tietoa, tukea ja toimintaa tarvitaan, jotta jokainen nuori voi kokea tulevansa nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään. 
 
Nuorisotyön viikolla haluamme niin muistuttaa työmme tarpeesta ja tärkeydestä sekä kiittää kaikkia nuoria, vapaaehtoisia, tukijoita ja kumppaneita yhteisestä matkasta nuorisotyössämme tähän asti – Matka on ollut pitkä, täynnä monia upeita kohtaamisia, haasteita ja iloja –  sekä toivottaa tervetulleeksi mukaan upeaan tulevaan! <3
 
Aaro Horsma, toiminnanjohtaja 
Lili Pakalén, yhteisötyöntekijä
Jesse Watson, yhteisötyöntekijä