Sara_facebook
Kuva: Melissa Hanhirova
 
Miksi sateenkaarierityistä nuorisotyötä tarvitaan? Mitä HeSetan nuorisotoiminnassa on tapahtunut viime aikoina? HeSetan nuorten vertaistoiminnan ohjaaja Sara Mäkäräinen kertoo.
 
Kuka olet ja mikä on tehtäväsi HeSetassa?
Olen Sara Mäkäräinen ja valmistuin juuri valtiotieteiden maisteriksi. Toimin nuorten vertaistoiminnan ohjaajana sekä vastaan HeSetan nuorisotyön kehittämisestä yhdessä HeSetan suunnittelijan Aaro Horsman kanssa. Keskiviikkoisten Sateenkaarikahviloiden ja lauantaisten Nuorten iltojen ohjaamisen, suunnittelun ja niistä viestimisen lisäksi työtehtäväni ovat hyvin moninaiset. Perehdytän muun muassa uusia vapaaehtoisohjaajia, pidän yllä yhteistyöverkostoja, koulutan eri nuorisotyön toimijoita, kehitän uusia toimintamuotoja ja osallistun rahoitushakemusten kirjoittamiseen. Järjestän myös erilaisia tapahtumia, joista suurin on Pride-viikon rinnalle vakiintunut Nuorten Pride.
Mitä HeSetan nuorisotyössä ja nuorten vertaistoiminnassa on tapahtunut viime aikoina?
Viimeisten kahden vuoden aikana HeSetan nuorisotyössä ja nuorten vertaistoiminnassa on nähty merkittäviä edistysaskeleita. Keskiviikkoisin ja lauantaisin järjestettävät vertaistoimintatapaamiset ovat vakiintuneet osaksi HeSetan perustoimintaa ja uusia toimintamuotoja on kehitetty onnistuneesti. Palkattu työntekijä mahdollistaa laadukkaan ohjaamisen lisäksi systemaattisen suunnittelun ja viestinnän, mikä näkyy osallistujien runsaassa määrässä. Nuorten kohtaamiin haasteisiin on myös ollut helpompi puuttua ja esimerkiksi palveluohjaukseen on ollut enemmän aikaa. Sateenkaarierityistä nuorisotoimintaa on kehitetty tehokkaasti myös yhdessä eri nuorisotoimijoiden kanssa, mistä esimerkkeinä E-talon ja HeSetan yhteistyössä tammikussa aloittama sateenkaarichat-päivystys sekä sateenkaareva tukihenkilötoiminta HelsinkiMission kanssa. Olemme myös muun muassa tukena sateenkaarevien nuorten iltojen vakiinnuttamisessa osaksi Vantaan nuorisopalveluita, minkä lisäksi Aaro on tehnyt hurjan paljon työtä turvapaikanhakijoille suunnattujen palveluiden ja vertaistoiminnan kehittämiseksi. Uusien kohdennettujen vertaistoimintaryhmien perustaminen on jatkuva tavoitteemme, resurssien niin salliessa. Tarvetta on tällä hetkellä erityisesti nuoremmille nuorille sekä erikseen nuorille aikuisille kohdennetun vertaistoiminnan järjestämiselle.
Miten nuorten vertaistoiminnan ammatillistaminen on vaikuttanut toimintaan?
Vertaistoimintatapaamisia järjestettiin harvemmin ja lähes täysin vapaaehtoispohjalta ennen nuorten vertaistoiminnan ohjaajan palkkaamista syksyllä 2014. Koen, että vapaaehtoisohjaajilla on edelleen suuri merkitys ja huima lisäarvo nuorisotyölle HeSetassa. Samalla näen, että ammatillistaminen on vienyt HeSetan nuorisotyötä valtavasti eteenpäin. Tarve tälle työlle on ilmeinen ja olemassa olevaan tarpeeseen on vastattava ammattitaidolla. Toki ammatillistaminen mahdollistaa myös vahvemman vaikuttamistyön, jonka tavoitteena esimerkiksi kunnallinen nuorisotyö tulee ottamaan entistä vahvempaa koppia sateenkaarierityisestä nuorisotyöstä. HeSetan tavoitteet nuorten hyvinvoinnin suhteen eivät kuitenkaan siihenkään lopu, täytyyhän jonkun järjestää vähintään huiman suosion viime vuonna kerännyt Nuorten Pride!
Miksi sateenkaarierityinen nuorisotyö on tärkeää?
Vaikka yhtenä tavoitteenamme HeSetassa on rohkaista eri tahoja ja toimijoita sateenkaarisensitiivisyyteen, katsomme sateenkaarierityiselle nuorisotyölle olevan vielä pitkään tarvetta. Moni nuori tulee kohdatuksi ensimmäistä kertaa HeSetan tapaamisissa ja tapahtumissa. Itsemäärittelyä ja -määrittelemättömyyttä kunnioittava ilmapiiri on avain luottamukseen, käänteisesti ajateltuna nuoren oman identiteetin ohittamisella saattaa olla vakavat seuraukset. Tavoitteenamme on luoda tila, jossa jokainen nuori saa yhdenvertaisesti olla oma itsensä seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta riippumatta. Kokemukseni mukaan se ei ainakaan vielä ole mahdollista kaikkialla, joten työmme sateenkaarierityisen nuorisotyön parissa jatkuu.
Toiminnan merkityksiä on varmasti yhtä monia kuin nuoriakin. Karkeasti jaoteltuna voisi kuitenkin sanoa nuorten saavan vertaistoiminnasta sekä uusia ystäviä että tukea oman elämän haasteisiin. Haasteet voivat liittyä niin omaan identiteettiin kuin vaikka opiskeluvalintoihin tai rakkaushuoliin. On mahtavaa nähdä, kuinka nuoret ystävystyvät keskenään ja toisaalta kuinka heidän ymmärrys itsestään kääntyy vastaamaan todellisuutta. Sitä, että joka ikinen heistä on aivan mahtava tyyppi.