Hyvä vanhempi!
Olemme Itä-Suomen yliopiston psykologian opiskelijoita. Etsimme pro gradu -tutkielmaamme isiä ja äitejä, jotka haluaisivat jakaa kokemuksiaan sateenkaariperheen elämästä. Toivomme, että Sinulla olisi mahdollisuus osallistua tutkimukseemme, sillä sateenkaariperheitä koskeva tutkimus on Suomessa edelleen vähäistä.
Oletko sateenkaariperheeseen kuuluva vanhempi, jolla on alle 18-vuotias lapsi tai lapsia? Haemme eri ikäisiä sateenkaariperheen vanhempia osallistumaan elämäkerralliseen haastatteluun. Tavoitteenamme on tutkia sateenkaariperheen vanhempien kokemuksia erityisesti vanhemmuudesta, perheestä ja parisuhteesta.
Haastattelu voidaan toteuttaa Sinulle parhaana ajankohtana (mieluiten syksyn 2016 aikana), ja sopivasta haastattelupaikasta sovitaan yhdessä. Haastattelun kesto on noin 2–3 tuntia. Haastattelut nauhoitetaan, ja tallenteet ovat ainoastaan tutkielman tekijöiden käytössä. Myöhemmin haastattelut kirjataan tekstitiedostoiksi, jonka yhteydessä kaikki mahdollisesti esiintyvät tunnistetiedot muutetaan tai poistetaan. Anonymiteetin takaamiseksi myös yhteydenotossa käytetyt nimi- ja osoitetiedot hävitetään. Nauhoite tuhotaan sen jälkeen, kun haastattelu on kirjattu tekstitiedostoksi. Pro gradu – tutkielmassa ei esiinny tietoja, joiden perusteella haastateltavan voisi tunnistaa. Tekstitiedostot, joista haastateltavaa ei voida tunnistaa, arkistoidaan pro gradu -tutkielman jälkeen Itä-Suomen yliopiston psykologian yksikköön mahdollista myöhempää tutkimus- ja opetuskäyttöä varten.
Olisimme erittäin kiitollisia, jos voisit ottaa osaa tutkimukseemme. Sinulla on mahdollisuus antaa arvokasta tietoa sateenkaariperheen elämästä Suomessa. Annamme mielellämme lisätietoa haastattelusta! Ota rohkeasti yhteyttä, jos Sinulla on kysyttävää.
Parhain terveisin
Ella Petäjäsuo
PsK, psykologian opiskelija Sähköposti: ellahy@student.uef.fi Puh. 044 264 9921
Noora Mononen
PsK, psykologian opiskelija Sähköposti: noorm@student.uef.fi Puh. 050 543 9454
Maija Korhonen
PsT, tutkijatohtori
Sähköposti: maija.korhonen@uef.fi Puh. 029 445 2224