Euroopan perusoikeusviraston Suomea koskevan selvitystyön tuloksia (FRA 2012)

  • 59% vastaajista piti homomiesten ja 30% lesbonaisten syrjintää joko yleisenä tai hyvin yleisenä Suomessa.
  • Transsukupuolisten kohdalla luku oli 74%.
  • 69% vastaajista koki, että syrjinnän vastaiset toimet ja periaateohjelmat työpaikalla helpottaisivat heidän elämäänsä, vain 17% piti nykytilaa työpaikoilla hyvänä.
  • Vain 15% vastasi voivansa olla täysin avoin seksuaalisesta suuntautumisestaan tai sukupuoli-identiteetistään työpaikallaan. 22% pyrkii piilottamaan suuntautumisensa tai identiteettinsä kokonaan.
  • Vitsailun lhbti-ihmisten kustannuksella koki yleiseksi tai erittäin yleiseksi 77% vastaajista.
  • 8% vastanneista lhbt-ihmisistä kertoi joutuneensa syrjityksi työtä hakiessaan seksuaalisen suuntautumisensa tai sukupuoli-identiteettinsä takia.

Lhbti-ihmisten, siis lesbojen, homojen, biseksuaalien, transsukupuolisten ja intersukupuolisten ihmisoikeustilanne on parantunut Suomessa viime vuosikymmeninä. Lainsäädäntömme, vaikkei vielä valmis, etenee kohti yhdenvertaisuutta. Työpaikkatasoista yhdenvertaisuustyötä tarvitaan kuitenkin vielä Suomessakin tilanteen parantamiseksi.
Työelämässä suurimpia vaikeuksia kohtaavat transnaiset, joiden ainoaksi työelämäongelmaksi jää usein jo työn saanti. Kaikki lhbti-ihmisryhmät kohtaavat kuitenkin puutteita yhdenvertaisen kohtelun suhteen. Yleneminen on hitaampaa, kuten myös palkkakehitys. Työpaikkakiusaaminen on ongelma. Maassa on suurta vaihtelua sekä työnantajakohtaisesti että jopa saman työpaikan sisällä.
Ulostulo työpaikalla voi johtaa työnantajan tai työyhteisön kohtuuttomaan reaktioon tai pahimmillaan työpaikan menetykseen. Asiaan voi puuttua levittämällä ymmärrystä, ettei ihmisen ”erilaisuus” tee hänestä työkyvytöntä. Oman suuntautumisen tai identiteetin kätkeminen on henkisesti raskasta.

Tasa-arvolaki (609/1986)

  • Syrjintä on kiellettyä työhönotossa sekä tehtävään ja koulutukseen valinnassa; palkkauksessa ja muissa työsuhteen ehdoissa; työtä johdettaessa, työtehtäviä jaettaessa ja työoloissa muutoin; työsuhdetta päätettäessä sekä siirrettäessä ja lomautettaessa työntekijä.
  • Syrjintää on niin välitön kuin välillinenkin syrjintä ja häirintä sekä käsky tai ohje syrjintään.
  • Syrjintäkielto koskee henkilöitä, jotka tekevät työtä työsuhteessa tai virkasuhteessa, eräiltä osin henkilöitä, jotka työskenteleva muussa, palvelussuhteeseen rinnastettavassa oikeussuhteessa sekä eräiltä osin myös vuokratyövoimaa käyttäviä yrityksiä.
  • Yhdenvertaisuuslakipaketti on esitys tasa-arvolain uudistamiseksi. Jatkossa yrityksen tasa-arvosuunnitelmassa ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa täytyisi huomioida sukupuolivähemmistöt ja seksuaalivähemmistöt.

Kuten ILGA-Europen tilannetta kartoittava sateenkaarikartta näyttää, on Suomi jäämässä Pohjoismaista ja Länsi-Euroopasta jälkeen sekä lhbti-ihmisten lainsäädännöllisen aseman että yhteiskunnallisen tilanteen suhteen.
Ihmisoikeustyötä tekevät kansalaisjärjestöt, kuten HeSeta ja Seta, ovat valmiita toimimaan yhdessä suomalaisten työnantajien ja työntekijöiden kanssa tilanteen parantamiseksi!
Rainbow map

Lisätietoja:

www.seta.fi
fra.europa.eu, Euroopan perusoikeusvirasto
www.tasa-arvo.fi, tasa-arvovaltuutettu
www.ilga-europe.org, International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association Europe