Touko Niinimäki (sosionomi YAMK) on aloittanut Helsinki Pride -yhteisössä Sense of Belonging -hankkeen koulutussuunnittelijana 11.10.2023. Euroopan sosiaalirahasto plussan rahoittamaa hanketta toteuttavat yhteistyössä kanssamme Diakonissalaitoksen Vamos ja Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus (SMOK).

”Sense of Belonging -hanke edistää haavoittuvassa asemassa olevien seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien 16–29 -vuotiaiden nuorten yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja toimijuutta. Hankkeessa pilotoimme, kehitämme ja mallinnamme koulutuksellista materiaalia nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille ja nuoria työllistäville työnantajille, sekä kehitämme erilaisia tukimuotoja niin nuorille kuin heidän läheisilleenkin. On upeaa, että saimme koulutussuunnittelijaksi juuri Toukon. Hänen vankka kokemuksensa kouluttamisesta, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöstä sekä sateenkaari-ihmisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisestä on vahva ja tärkeä lisä työyhteisöömme ja hanketiimiin”, toteaa Helsinki Pride -yhteisön toiminnanjohtaja Annu Kemppainen.

 

Aiemmin Niinimäki on työskennellyt muun muassa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijana Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssilla, Suomen ylioppilaskuntien liiton sosiaalipolitiikan asiantuntijana sekä Setan seniorityön asiantuntijana ja toiminut laajasti eri luottamustehtävissä muun muassa Vihreissä ja Miehet ry:ssä.

Koulutussuunnittelijana Niinimäki vastaa hankkeen koulutuksellisen materiaalin kehittämisestä ja mallintamisesta nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille ja nuoria työllistäville työnantajille.

Materiaalin tavoite on lisätä sekä nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten että työnantajien tietoa ja taitoja, jotta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten tarpeet osataan huomioida paremmin.

”On hienoa päästä jatkamaan uraa ihmisoikeustyön parissa täällä Helsinki Pride -yhteisössä! Sense of Belonging vastaa moneen ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen kysymykseen ja tarpeeseen, kuten muun muassa yritysten yhdenvertaisuuskäytäntöjen juurruttamiseen ja nuorten työmarkkina-aseman vahvistamiseen”, sanoo koulutussuunnittelija Touko Niinimäki.

Sense of Belonging -hanke toteutetaan ajalla 1.9.2023–31.8.2026.