Seta ja Helsinki Pride -yhteisö vaativat 16.2.2023 julkaistussa kannanotossaan, että sateenkaarilasten ja -nuorten pahoinvointiin puututaan viipymättä. Hyvinvointi- ja terveyserot ovat sateenkaarilapsilla ja -nuorilla enemmistönuoriin verrattuna merkittävät ja hälyttävät.

Kouluterveyskyselyn 2021 mukaan seksuaalivähemmistöistä 42 % (heterot 70 %) ja sukupuolivähemmistöistä vain 33 % (cisnuoret 75 %) oli tyytyväisiä elämäänsä.

Kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta koki seksuaalivähemmistöön kuuluvista 43 % (heterot 15 %) ja sukupuolivähemmistöön kuuluvista 48 % (cisnuoret 18 %). Lisäksi lähes puolet vastanneista ei ollut saanut tukea ja apua koulun aikuisilta tai palveluista mielialaan liittyviin asioihin, vaikka olisi sitä tarvinnut.

Sateenkaarilasten ja -nuorten mielenterveyden haasteet ovat pahentuneet korona-aikana. Jo ennen poikkeusaikaa sateenkaarilasten ja -nuorten mielenterveys oli huomattavasti heikompi verrattuna enemmistöön. Koettu väkivalta, syrjintä ja häirintä niin kotona kuin koulussa luovat merkittäviä terveyseroja.

Nuorilla on myös kokemus siitä, että he eivät saa tarvitsemaansa tukea esimerkiksi koulun aikuisilta tai palveluista. Seta ja Helsinki Pride -yhteisö vaativat nopeita ja kattavia toimia sateenkaarilasten ja -nuorten mielenterveyden edistämistyöhön. Toimenpiteitä tarvitaan kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Turvallinen kouluympäristö, turvalliset aikuiset, kunnioittava julkinen keskustelu sekä saavutettavat sateenkaarisensitiiviset mielenterveyspalvelut vaikuttavat sateenkaarilasten ja -nuorten hyvinvoinnin, osallisuuden, oikeuksien ja mielenterveyden edellytyksiin.

Sateenkaarilapset ja -nuoret kohtaavat arjessaan edelleen mitätöintiä, vähättelyä, sivuuttamista ja jopa painostusta aikuisten ja ammattilaisten puolelta vastata yhteiskunnan seksuaalisen suuntautumiseen ja sukupuoleen liittyviä normeja.

”Syrjintä, turvaton ympäristö ja näkymättömyys aiheuttavat sateenkaarilapsille ja -nuorille vähemmistöstressiä. Vähemmistöidentiteetti itsessään ei altista mielenterveyden haasteille, vaan niitä aiheuttaa vähemmistöstressi”, painottaa Setan nuorisotyön vaikuttamisen asiantuntija Lotte Telakivi.

Seta ja Helsinki Pride -yhteisö pitävät erityisen huolestuttavana sateenkaarilasten ja -nuorten suurta epäluottamusta ammattilaisiin ja viranomaisiin ja vaativat välittömiä toimenpiteitä luottamuksen rakentamiseksi. Sateenkaarilapsilla ja -nuorilla on yhtäläinen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, hyvinvointiin ja omanlaiseen tulevaisuuteen.

“Lapsilla ja nuorilla on oikeus asialliseen ja ikätasoiseen tietoon sukupuoli-identiteettiin ja -ilmaisuun sekä seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa. He tarvitsevat tietoa myös omista oikeuksistaan. Lisäksi kaikkien lasten ja nuorten kanssa työskentelevien aikuisten tietotaitoa sateenkaarilasten ja -nuorten sensitiivisestä ja kunnioittavasti kohtaamisesta tulee lisätä kiireellisesti”, sanoo Helsinki Pride -yhteisön toiminnanjohtaja Annu Kemppainen.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

logo
Rekry12.7.2024

Helsinki Pride -yhteisö rekrytoi: Helsinki Pride -tapahtuman kumppanuuspääll...

logo
Helsinki Pride 202429.6.2024

Helsinki Pride -yhteisö jakoi Ylpeys muuttaa maailmaa -tunnustuspalkinnot yh...

logo
Tiedotteet & kannanotot26.6.2024

Avoin kirje lakivaliokunnalle