Annu_facekuva
Kuva: Martu Väisänen
Arvon hesetalainen,
Olen Annu Kemppainen, HeSetan vuoden 2016 puheenjohtaja, ja tämä on uusin jäsenkirjeesi. Olemme uudistaneet sekä jäsenkirjeen ulkoasua että sen ilmestymistiheyttä ja tästä eteenpäin tuletkin saamaan jäsenkirjeesi säännöllisesti aina kuukauden välein.
Tätä kirjoittaessani Suvilahdessa on meneillään sukupuolen moninaisuutta käsittelevä, esittelevä ja juhlistava Transforces On Stage -esitystaidefestivaali. Toimin festivaalin kuraattorina ja tuottajana. Olen ollut perustamassa Transforces-ryhmää ja tällä hetkellä toimin ryhmän koordinaattorina. Kun aloimme käynnistellä Transforcesin toimintaa vuoden 2014 syksyllä, meillä ei ollut muuta kuin kaksi innokasta tekijää. Juttelimme suunnitelmistamme HeSetan suunnittelijalle Aaro Horsmalle, joka innostui ideoistamme heti ja tarjosi käyttöömme HeSetan tiloja. Tästä alkoivat joka toinen viikko pidettävät tapaamiset, jotka muodostivat toiminnallemme pohjan ja antoivat sille sen konkretian, johon ryhmästä kiinnostuneet pystyivät tarttumaan. Tapaamisissa on 1,5 vuoden aikana käynyt lukematon joukko ihmisiä, jotka kaikki ovat tavalla tai toisella muovanneet Transforcesin toimintaa siihen suuntaan, mitä se on nyt.
Tätä on HeSeta; tuki ja rakenne, joka antaa sekä yksittäisille ihmisille että erilaisille ryhmille sekä fyysisen että henkisen tilan kokoontua ja kontekstin olla olemassa.
Mutta HeSeta on myös paljon muuta. Kun jotkut huutelevat lippispäissään typeryyksiä, joilla yritetään tukahduttaa moninaisuus sekä viedä pohjaa kaikkien ihmisten yhdenvertaisuudelta, HeSeta jatkaa jokapäiväistä ja väsymätöntä sivistämisen, kouluttamisen ja tukemisen työtään. Viimeistään tämän hetken poliittisessa ilmapiirissä jokaisen meistä on herättävä siihen, miten nopeasti kovalla ja periksiantamattomalla työllä saavutetut asiat voidaan viedä meiltä pois. HeSeta on tehnyt merkittävää ihmisoikeustyötä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen puolesta pääkaupunkiseudulla jo 25 vuoden ajan, eikä sen olemassaolon tarve ole tänä päivänä yhtään sen pienempi kuin se oli vuonna 1991.
Vuoden päästä tasa-arvoinen avioliittolaki on vihdoinkin totta. Tämä vaati yksittäisten ihmisten ja erilaisten toimijoiden hyvin suunniteltua, toteutettua ja äärimmäisen sitoutunutta toimintaa. Tahdon2013 -organisaatio näytti esimerkillään mallia siitä, miten yksittäiset ihmiset, ihmisten yhteenliittymät ja erilaiset toimijat yhteistyössä toistensa kanssa voivat todellakin muuttaa maailmaa.
Tietoisuuden ja turvallisen asenneilmapiirin lisäksi HeSeta pyrkii vaikuttamaan myös lainsäädännön muuttamiseen yhdenvertaisemmaksi. Tällä hetkellä ns. Äitiyslaki pyritään saamaan kuntoon kansalaisaloitteen voimalla, sillä kaksi edellistä hallitusta ovat jättäneet lakivaliokunnassa valmistellun aloitteen käsittelemättä. Äitiyslaki takaisi kahdelle äidille syntyvälle lapselle juridisen oikeuden molempiin vanhempiinsa ja olisi tästä syystä hyvin olennainen tekijä sekä vanhempien että lasten oikeuksien toteutumisen kannalta. HeSeta tukee Äitiyslakialoitetta, kuten kaikkia muitakin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuutta ajavia lakialoitteita kaikin mahdollisin keinoin. Toinen merkittävä lainsäädännöllinen epäkohta on tietysti nykyinen ns. translakimme, joka on sekä syrjivä että suorastaan barbaarinen lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksineen ja muine ihmisarvoa alentavine kohtineen. Itsemääräämisoikeus on se, mitä vaadimme, ja mikään vähempi ei meille riitä.
HeSeta valmistelee tällä hetkellä jo kovaa vauhtia vuoden 2016 Helsinki Pride -tapahtumaa. Vuonna 2015 Suomessa nähtiin yli 20 Pride-tapahtumaa ja HeSetan Helsinki Pride on kahden viime vuoden aikana moninkertaistanut kävijämääränsä. Voidaankin sanoa, että ns. sateenkaarevat arvot ovat vuosi vuodelta enemmän ja vahvemmin näkyvillä. Haluamme kuitenkin haastaa vielä useampia toimijoita, yksittäisiä ihmisiä ja koko pääkaupunkiseudun tarkastelemaan ja puhumaan juhannuksen 2016 jälkeisen viikon ajaksi sateenkaariväestön elämästä menneessä sekä tämänhetkisessä yhteiskunnassamme ja pohtimaan, miten yhdenvertaisuuden toteutuminen voitaisiin huomioida ja varmistaa tässä hetkessä ja tulevaisuudessa yhä paremmin ja tehokkaammin.

HeSetan tavoitteena on, että kaikki voisivat elää yhdenvertaisina osana suomalaista yhteiskuntaa – riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Tämä on tavoite, joka lopulta saavutetaan – yhdessä. Kiitos siitä, että voimme jatkaa töitä yhdenvertaisemman yhteiskunnan puolesta kuuluu jokaiselle HeSetan jäsenelle. Ilman teitä HeSetan toiminta ei olisi mahdollista.

Tehdään yhdessä maailmasta parempi paikka meille kaikille. Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa ja oikea aika siihen on juuri nyt. Päätän tervehdykseni Hopi-intiaanien inspiroivaan sanontaan. Me olemme ne, joita olemme odottaneet.
Helsingissä 13.3.2016,
Annu Kemppainen
Uutiskirje lähetetään kuukausittain HeSetan jäsenille sähköpostitse. Tämä tervehdys on osa maaliskuun uutiskirjettä.