Setan 27.9.2017 
Viime viikolla eduskuntatalon edessä itseään puukottaneet henkilöt ovat Ilta-Sanomien mukaan venäläinen miespari. Pari on saanut Suomesta kielteisen turvapaikkapäätöksen, mutta on hakenut turvapaikkaa vielä uudestaan. Teollaan miehet halusivat kiinnittää huomiota tilanteeseensa sekä turvapaikkaprosessiin.
Setan mukaan tapaus tuo esille järkyttävällä tavalla sen ahdingon, jossa monet lhbtiq-turvapaikanhakijat ovat. Venäjällä asuvien lhbtiq-ihmisten surkea ihmisoikeustilanne sekä heihin kohdistuva vaino, myös viranomaisten puolelta, ovat todellinen uhka. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön kuuluvat turvapaikanhakijat tulevat maista, joissa heihin kohdistuu vainoa niin valtion kuin yksityisten ihmisten, perheiden ja yhteisöjen toimesta. 
”Ahdinko on todellinen ja siksi turvapaikkoja haetaan. Monet seksuaali- ja sukupuolivähemmistöhin kuuluvat ovat raportoineet lähtömaiden viranomaisväkivallasta eikä viranomaisiin luoteta. Suomen tulee olla maa, jossa viranomaiset pystyvät takaamaan heille yhdenvertaisen ja turvallisen turvapaikkaprosessin”, sanoo Setan pääkaupunkiseudulla toimivan jäsenjärjestön HeSetan toiminnanjohtaja Aaro horsma. 
Turvapaikanhakijoiden tukityötä tekevän Horsman mukaan tämän edellytyksenä on, että kaikilla viranomaisilla mukaan lukien Poliisin, Maahanmuuttoviraston ja  vastaanottokeskuksien työntekijöillä, on taito ja resurssit tarjota jokaiselle turvapaikanhakijalle heidän tarvitsema tieto ja tuki. Kolmannen sektorin toimijoiden kykyä tukea erityisryhmien tarpeita tulee myös vahvistaa. 
”Trauma, jota vuosia koettu vaino ja syrjintä aiheuttavat, ja sen avaaminen osana turvapaikanhakuprosessia huomioidaan tällä hetkellä hyvin vähän jos lainkaan. Peräänkuulutamme vastuunottoa viranomaisilta erityisen haavoittuvassa asemassa olevien seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien turvapaikanhakijoiden tukemiseksi. He tarvitsevat kohdennettua psykososiaalista tukea ja turvallisen majoituksen”, Horsma jatkaa.
Seta ja HeSeta ovat nostaneet jatkuvasti esille ongelmia, joita lhbtiq-turvapaikanhakijat turvapaikkaprosessin aikana kohtaavat. Näitä ovat hakijan identiteetin uskottavuuden arviointi, vastaanottokeskuksissa ja muualla ilmenevä väkivallan uhka sekä lhbtiq-sensitiivisen tuen puute.
”On tärkeä varmistaa, että seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa vainoa pakenevat saavat Suomessa oikeudenmukaisen turvapaikkaprosessin”, Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo painottaa.
Myös Yhdenvertaisuusvaltuutettu on kesällä kiinnittänyt turvapaikkaviranomaisten huomion seksuaalivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden turvapaikkahakemusten arviointiin ja päätösten perusteluihin. Valtuutettu on korostanut viranomaisten selvittämisvelvollisuutta sekä muistuttanut siitä, että turvapaikkahakemuksissa pitää korostuvat siinä sekä hyvän hallinnon vaatimus että perus- ja ihmisoikeusmyönteinen laintulkinta. 
Lisätietoa:
Venäläisten lhbtiq-järjestöjen raportti: https://www.lgbtnet.org/sites/default/files/monitoring_of_discrimination.pdf
Yhdenvertaisuusvaltuutetun tiedote: https://www.syrjinta.fi/-/yhdenvertaisuusvaltuutettu-tapasi-maahanmuuttoviraston-ylijohtajan-ja-antoi-lausunnon-erityisen-haavoittuviin-ryhmiin-kuuluvien-turvapaikanhakijoiden-
Kerttu Tarjamo, pääsihteeri, Seta ry
p. +358 50 309 8108
kerttu.tarjamo@seta.fi
Aaro Horsma, toiminnanjohtaja, HeSeta ry
p. 045 121 0026
aaro@heseta.fi

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä