Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa on tutkittu sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien urheilijoiden ja liikunnanharrastajien syrjintäkokemuksia 10 vuoden ajan. Viimeisin, vuonna 2018 käynnistynyt ja Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke Yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnän torjuminen urheilussa ja koululiikunnassa (eng. Promoting equal access and tackling discrimination against gender and sexual minorities in sport and physical education; PREACT) tavoitti yli 800 urheilijaa ja liikunnan harrastajaa, joista 30% kertoi kuuluvansa seksuaalivähemmistöön ja 9% kertoi kuuluvansa sukupuolivähemmistöön. Hankkeen tulokset osoittavat, että liikuntaympäristöt eivät ole niin syrjimättömiä, yhdenvertaisuutta edistäviä ja psyykkisesti ja fyysisesti turvallisia kuin liikunta-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakimme edellyttävät. 

 

SUL sateenkaariurheilu

Joukkuekavereiden ja valmentajien fyysisellä, sanallisella ja sanattomalla häirinnällä on keskeinen rooli sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien urheilijoiden ja liikunnan harrastajien henkisessä pahoinvoinnissa. Erityisesti sukupuolivähemmistöön kuuluvat urheilijat ja liikkujat kokevat monenlaista häirintää niin valmentajiensa kuin joukkuekavereidensakin puolelta, millä on merkitystä heidän elämäntyytyväisyytensä, masentuneisuutensa, kehonkuvansa ja itsetuntonsa kannalta. 

Rohkaisevaa on, että valmentajien ja joukkuekavereiden yhdenvertaisuutta tukeva käyttäytyminen näyttää tukevan erityisesti seksuaalivähemmistöihin kuuluvien henkistä hyvinvointia. Mitä useammin valmentajat tai joukkuekaverit olivat rohkaisseet vähemmistöihin kuuluvaa urheilijaa tai liikkujaa olemaan avoin sukupuolestaan tai seksuaalisesta suuntautumisestaan liikuntaharrastuksensa piirissä, ja mitä useammin he olivat kertoneet pitävänsä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta tärkeänä tai puuttuneet syrjintään sitä havaitessaan, sitä elämäänsä tyytyväisempiä erityisesti seksuaalivähemmistöön kuuluvat urheilijat ja liikunnan harrastajat olivat.

Toisaalta haastattelemamme transtaustaiset urheilijat ovat joutuneet aktiivisesti työskennelleet oman hyvinvointinsa eteen tekemällä transurheilua ja omaa sukupuoli-identiteettiään näkyväksi ja puuttumalla esimerkiksi valmentajiensa sukupuolittuneeseen tai syrjivään kielenkäyttöön.

Urheiluliitot ovat onneksi havahtuneet siihen, että syrjintään puuttuminen ei saa olla yksittäisten urheilijoiden ja liikunnan harrastajien vastuulla. Lisäksi urheilun ja liikunnan piirissä tiedostetaan yhä enenevässä määrin, että myös syrjivän käyttäytymisen tunnistaminen on yhdenvertaisuuden edistämistä. Vastaajat olivat kiinnittäneet huomionsa esimerkiksi esimerkiksi sukupuoleen, toimintakykyyn ja ulkonäköön perustuvaan syrjintään, joka tapahtui vitsailun ja huumorin varjolla.

Yleisurheilijoiden lajiliitto, Suomen urheiluliitto (SUL), on tänä kesänä ensimmäistä kertaa Priden yhteisökumppani. SUL on jo aiemmin tänä vuonna ryhtynyt käytännön yhdenvertaisuustekoihin. Tammikuussa yli 1200 hengelle toteutettu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysely, joka toimii päivittyvän yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman pohjana, osoitti yleisurheilukentät varsin yhdenvertaisiksi monessa suhteessa. Seuroissa harrastaminen näyttää edulliselta eikä varallisuus eriarvoista yleisurheiluväkeä.

Toisaalta yhdenvertaisuuden toteutumattomuus ilmeni erityisesti vähäisinä mahdollisuuksina osallistua vammaisurheiluun tai soveltavaan liikuntaan ja maahanmuuttajataustaisten ihmisten vähäisenä osallisuutena yleisurheilutoiminnassa. Nämä haasteet tunnistaen ja niihin ratkaisuja hakien Suomen urheiluliitto suunnittelee Pride –viikolla toimenpiteitä yleisurheilun toimintaympäristöjen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisuuden edistämiseksi.

Blogiartikkelin on kirjoittanut Helsinki Pride 2021 yhteisökumppani Suomen urheiluliitto (SUL)

Kuva: Marja Kokkonen

Helsinki Pride -yhteisö ja yhteisökumppanit toivottavat edistyksellistä, turvallista ja maailmaa muuttavaa Pride-viikkoa 2021!