Palasin Suomeen viime syksynä Englannista, jossa työskentelin Stonewallin, Euroopan suurimman seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ajavan organisaation, Lontoon toimistossa.

Stonewallilla työnkuvaani kuuluivat koulutusohjelmien koordinointi, suunnittelu ja fasilitointi. Stonewall työskentelee yli 700 organisaation kanssa, joten koulutukset ovat pääsääntöisesti suunnattu työyhteisöille.  Voimauttavaa koulutusta järjestetään kuitenkin myös lhbtiq+-yhteisöissä.

Yritysten ja ihmisoikeusjärjestöjen yhteistyö on kasvussa.

Kansainvälisesti organisaatioiden lhbtiq+ -inklusiivisuuteen on panostettu organisaatioissa jo pidempään. Koulutukset, joissa käsitellään muun muassa tiedostamattomia ennakkoluuloja, ovat yrityksissä yleisiä. On ymmärretty, että avoin työilmapiiri auttaa jokaista työntekijää toteuttamaan täyttä potentiaaliaan.

Työntekijät ja asiakkaat odottavat yrityksiltä kannanottoja tärkeisiin yhteiskunnallisiin aiheisiin, sekä sitoutumista arvoihin, jotka vaikuttavat positiivisesti myös liiketoiminnan ulkopuolella.

Useat kansainväliset yritykset tukevat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ajavia yhdistyksiä, mikä edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista myös yhteiskunnallisesti.

Työtehtävässäni  odotan eniten yhteistyötä yritysten kanssa. Business with Pride -kumppaniverkosto mahdollistaa tiedon jakamisen ja yhteistyön yritysten välillä. Verkoston tavoitteena on inklusiivinen työpaikkakulttuuri, jossa moninaisuutta arvostetaan, ja jossa jokainen työntekijä voi olla oma itsensä.

Ensimmäinen askel tähän on oman vaikutusvallan ymmärtäminen – meillä jokaisella on aktiivinen rooli inklusiivisen työilmapiirin ylläpitämisessä. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseksi työyhteisössä vaaditaan siis sitoutumista sekä työnantajalta että jokaiselta työntekijältä.

 

– Mona

 

Tervetuloa mukaan Mona!