Sauri_Pekka_blogi_005.jpg oikea kulma

Hyvinvointi on osallisuutta

Pride-viikon teema on tänä vuonna hyvinvointi. Käsite on erinomaisen laaja. Priden hengessä hyvinvointia pitää varmasti miettiä vähemmistöjen näkökulmasta. Tämäkin näkökulma on vielä varsin laaja siksi, että jokainen ihminen kuuluu yhtaikaa useampaan enemmistöön ja useampaan vähemmistöön. Kaikki vastakkainasettelut enemmistöjen ja vähemmistöjen välillä ovat harhaanjohtavia: jos kuulut tilastolliseen vähemmistöön yhdellä mittarilla, kuulut enemmistöön toisella. Tämä yksinkertainen totuus auttaa hahmottamaan myös hyvinvointia.

Hyvinvointiin kuuluu olennaisesti osallisuuden kokemus. Osallisuus tarkoittaa sitä, että jokainen voi osallistua yhteiseen keskusteluun ja toimintaan ja tulee kuulluksi ja otetuksi huomioon joutumatta syrjityksi, torjutuksi tai ohitetuksi. Sitä osallisuus ei tarkoita, että jokaisen mielipide välttämättä toteutuisi – keskustelussa eri näkemyksiä perustellaan ja puolustetaan, ja lopulta parhaiten perustellun mielipiteen pitäisi päästä voitolle. Mutta jokaisen pitää saada osallistua yhteisen maailman rakentamiseen. Osallisuuden puute johtaa usein yksinäisyyden, huonommuuden ja kelvottomuuden tunteisiin, jotka ovat hyvinvoinnin pahimpia vihollisia.

Kaupunkikulttuurin ydin on monimuotoisuus, monenkirjavuus ja monenlaiset näkökulmat ja intressit. Hyvä kaupunki pystyy sovittamaan yhteen mahdollisimman monia intressejä ja näkökulmia. Helsingin tavoitteena on avoimuus ja monenkeskinen, kaksisuuntainen vuorovaikutus niin kaupunkilaisten kesken kuin kaupunkilaisten ja kaupungin palveluorganisaation välillä. Tämä tavoite ei koskaan toteudu lopullisesti. Aina on parannettavaa, ja tavoitteeseen pitää pyrkiä joka päivä uudelleen. Mutta tämä avoimuuden tavoite on tärkeä osa Helsingin kaupunkiyhteisön olemusta. Paras mahdollinen kotikaupunki parantaa kaikkien kaupunkilaisten osallisuutta ja osallisuuden myötä hyvinvointia. Tähdätään siihen, että sen kaupungin nimi on Helsinki.

 

Pekka Sauri

Helsingin apulaiskaupunginjohtaja

 

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä